Reference

„Vědci z výzkumné skupiny tepelných procesů na Vysokém učení technickém v Brně velmi výrazným způsobem přispěli k tvorbě a úpravě modelů sekundární regulace chlazení pro zařízení pro kontinuální odlévání oceli. Jejich odborné znalosti týkající se přenosu tepla a experimentálních metod pro stanovení koeficientů přenosu tepla mezi povrchem desky a dopadající vodou nám umožňují přesně předpovídat povrchové teploty na litých deskách bez nutnosti dalších úprav našich modelů. Výzkumníci nám poskytli experimentálně změřené koeficienty přenosu tepla a objasnili nám numerické techniky pro využití experimentálních dat v našem softwaru.

Díky kvalitě jejich práce jsme instalovali kontrolní modely na více než 14 zařízeních a plánujeme instalaci mnoha dalších. Tato spolupráce vedla díky vylepšení kvality lité desky a ochraně zařízení před poškozením k úsporám milionů dolarů pro každou továrnu. I když jsme byli vzhledem k rozsahu poskytovaných služeb zcela závislí na vědeckém týmu VUT, tak výzkumníci dokázali vždy aktuálně reagovat na naše potřeby.“

Arcelormittal-logo.svg

Kenneth E. Blazek
hlavní výzkumný pracovník
ArcelorMittal Global Research and Development Laboratory USA  

„Spolupráce se 3D laboratoří centra NETME znamenala významný přínos pro náš výzkum a vývojové aktivity v oblasti 3D laserového tisku kovových dílů. Tým 3D laboratoře pod vedením docenta Davida Palouška chce přijímat nové výzvy a z hlediska finálních výsledků překonává očekávání klienta. Pomohli nám dosáhnout našich cílů časově i finančně efektivním způsobem.“

Ing. et. Ing. Aleš Horák, PhD.  HVCC-Logo                                                                                                  odborník na klimatizační jednotky
Halla Visteon Autopal Services s.r.o.

„Naše spolupráce s Pavlem Novotným a jeho týmem na Vysokém učení technickém nám pomohla vylepšit mechanickou účinnost turbodmychadel. Rychlost realizace projektových úkolů a jejich implementace do výpočtového programu nás příjemně překvapila. Vše bylo provedeno nad naše počáteční očekávání ve smyslu úspor nákladů i období, za jaké jsme dosáhli našich cílů.

Čeho si na spolupráci s týmem Pavla Novotného ceníme nejvíce, je schopnost vypořádat se s problémy projektu v jeho průběhu, vyjít nám vstříc a také přinést očekávané výsledky. S Pavlem Novotným a jeho týmem je radost dělat byznys. Opravdu si ceníme pomoci, kterou jsme od nich získali.“

                       Petr Škara
01861lproduktový manažer
Turbo Technologies, Honeywell s.r.o. – HTS CZ o.z.

„Spolupracujeme s Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně od roku 2001, tedy více než jednu dekádu. Během té doby jsme zjistili, že fakulta je schopná poskytnout nám cenné expertízy na poli testování, tribologie, výzkumu materiálů a mnoha dalších.

Náš vztah se během času posunul do roviny partnerství. V současnosti společně vyvíjíme nástroj pro výpočet životnosti ložiska a predikci přítlačné síly. Rádi bychom poděkovali vedení fakulty za jejich otevřenost a flexibilitu. Přeji si, aby naše spolupráce pokračovala i v budoucnu.“

 Jan Čermák,Koyo-Transparent-logo
technický manažer
KOYO Bearings Česká republika s.r.o.

“Dlouhodobě spolupracujeme s NETME Centrem při Vysokém učení technickém v Brně, konkrétně s panem Ing. Pavlem Novotným, Ph.D. a jeho týmem při řešení výzkumných a vývojových projektů, a to především se zaměřením na pohonné jednotky.
Výsledky realizovaných výzkumných činností jednoznačně splňují očekávání společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Předpokládáme pokračování navázané spolupráce v rámci stávajících i budoucích projektů.”

Zetor_logo_redDavid Kollhammer
ředitel technického úseku
ZETOR TRACTORS a.s.