ReMaP

Výzkum hořčíkových slitin pro aditivní výrobu strukturálních a biomedicínských dílů (ReMaP)

interreg_Rakousko_Ceska_Republika_RGBProjekt je zaměřen na výzkum nových hořčíkových slitin (Mg) cíleně upravených pro dvě technologie aditivní výroby (ALM) a jejich budoucí využití při výrobě odlehčených dílů i bio-medicínských implantátů. Výzkum Mg slitin bude vycházet ze současného stavu výzkumu v LKR, založeného na úspěšném vývoji nových slitin pro automobilový, letecka zdravotnický trh. Tyto dřívější projekty nezahrnovaly ALM, ale konvenční odlévací a tvářecí procesy. Je tedy nezbytné začít základním výzkumem, aby bylo možné vytvořit potřebnou znalostní bázi. Pro obě zamýšlené aplikace budou legující prvky pro nové slitiny vybírány z aplikačního, zpracovatelského a ekonomického pohledu (např. zvýšená biokompatibilita, snížená oxidace, nízký obsah drahých prvků). Nově vyvinuté slitiny budou dosahovat lepších parametrů než jediný momentálně známý sériový produkt dostupný ze zdrojů USA (vykazující velmi vysoké náklady a vývozní omezení do Evropy).

Partneři projektu:

NOVINKY PROJEKTU