Projekty

V NETME Centre jsou každoročně realizovány desítky větších a menších projektů. V této sekci naleznete přehled nejvýznamnějších projektů aktuálně realizovaných v NETME Centre na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.

Národní centra kompetence (NCK)

Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému = center NCK. Poskytovatelem je TA ČR.

TA ČR_NCK

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

 

Ostatní projekty