Ministerstvo vnitra

Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu v roce 2018

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu v roce 2018. Cena bude udělována za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené navrženou fyzickou osobou nebo členy navrhovaného řešitelského týmu kdykoli před rokem 2017, včetně roku 2017. Podmínkou je, aby výsledky, kterých fyzická osoba nebo řešitelský tým dosáhly, byly financovány na základě účelové nebo institucionální podpory poskytnuté Ministerstvem vnitra.

Návrh na udělení Ceny ministra se předkládá formou “Návrhového listu na
udělení Ceny ministra” datovou schránkou (případně písemně) na adresu MV a
současně také elektronicky. Termín pro předložení návrhů na MV je 20. 9. 2018 do 14 hodin.

V návrhovém listu uveďte jako navrhovatele Vysoké učení technické v Brně,
Antonínská 548/1, 601 90 Brno, statutární zástupce prof. RNDr. Ing. Petr
Štěpánek, CSc., rektor. U data a podpisu navrhovatele opět vypište jméno
statutárního zástupce.

Návrhy společně s profesními životopisy navrhované osoby nebo všech členů
navrhovaného řešitelského týmu (v tomto případě je v návrhovém listu nutno
uvést procentuální podíl jednotlivých členů týmu na celkové výši finančního
ocenění) předložte k podpisu statutárního zástupce nejpozději v pondělí
17. 9. 2018 do 8 hodin, budou zaslány na ministerstvo vnitra centrálně z rektorátu.

Na webových stránkách ministerstva vnitra jsou k dispozici další informace a související dokumenty – jednací řád, návrhový list, podmínky a postup při udělování Ceny ministra a výzva pro předkládání návrhů na udělení ceny.