All posts by netme

grimace-388987_1280

FSI se poprvé zapojuje do charitativní akce Movember. Jaký bude váš Strojařský knír 2017?

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně se letos poprvé připojuje k Movemberu. Jde o celosvětovou, každoročně se opakující charitativní akci, která probíhá v listopadu. Listopad je totiž měsícem mužské solidarity.

Účelem projektu je získání finančních prostředků a zvyšování povědomí o zdraví mužů se zaměřením především na prevenci typicky mužského onemocnění, kterým je rakovina prostaty a varlat.

Název charity vznikl jako složenina dvou anglických slov: knír (moustache) – vyjadřující typicky mužský znak, a listopad (November). Akce bývá zahájena vždy na začátku listopadu, kdy se muži oholí a do konce měsíce si nechají růst knírek. Zároveň se snaží vybrat co nejvíce peněz na výzkum rakoviny a na nákup přístrojů do nemocnic.

STROJAŘSKÝ KNÍR 2017 – plán akcíStrojařský knír - FSI se zapojuje do charitativní akce Movember

 • HOLENÍ STROJAŘŮ, 1.11.2017 od 14:00 hod: Ve spolupráci se SALONEM MIA proběhne ve fakultní kavárně Strojovna společné holení strojařů. Do této zahajovací akce se připojí také děkan Jaroslav Katolický a shodí svůj typický knír. Kdo ho bude následovat? Holení je pro výzkumníky i akademiky zdarma a všichni navíc dostanou placku s logem Strojařského kníru.
 • PŘEDNÁŠKA PETRA KOUKALA, 8.11.2017 (čas bude upřesněn): Osvětová přednáška Petra Koukala o projektu STK pro chlapy se uskuteční v Aule Q.
 • FOCENÍ STROJAŘSKÝCH KNÍRŮ, 30.11.2017 v 10:00 hod: Poslední listopadový den proběhne před budovou A1 společné focení strojařů a strojařských knírů. Kolik nás bude?

Jak můžete akci Strojařský knír 2017 podpořit?

 • Pěstujte svůj strojařský knír! Děvčata, ženy, ale i muži, noste odznáčky, které budou k dostání na strojařských akcích! Knírem i odznáčkem můžete šířit povědomí o akci mezi veřejností.
 • Přispějte finanční částkou. (V průběhu listopadu je v kavárně Strojovně umístěná kasička, přispějte zasláním částky na účet naší skupiny na výše uvedené adrese.)
 • Zapojte se do některé z fakultních aktivit.
 • Zorganizujte vlastní akci. Rádi Vás podpoříme.

V listopadu strojaři pěstují knír! Jaký bude ten Váš? Svoje fotky nahrávejte do facebookové události na profilu Fakulty strojního inženýrství VUT.

 

Converter

Brněnští výzkumníci testují zařízení, které dokáže infekční odpad zlikvidovat už v nemocnici

Obvazy, jednorázové pomůcky jako pláště, rukavice nebo roušky, ale také použité pleny musejí nemocnice a veterinární zařízení nechat zlikvidovat jako vysoce infekční odpad. Žluté pytle tak z nemocnic putují do specializovaných spaloven a to i na velké vzdálenosti. Rostou tak náklady, ekologická zátěž i rizika vyplývající z nakládání s nebezpečným odpadem. Výzkumníci z VUT teď jako první v České republice zahájili testování přístroje nazvaného Converter, který umožňuje ekologickou likvidaci infekčního odpadu přímo ve zdravotnickém zařízení.

Z operačního sálu přímo do bubnu přístroje, který nebezpečný odpad během půl hodiny rozdrtí na velmi jemné částečky a dekontaminuje od všech infekčních látek. I tak by mohl už brzy vypadat proces likvidace infekčního odpadu ve zdravotnických nebo veterinárních zařízeních. Možnosti využití přístroje, který už se používá v zahraničí, v českých podmínkách začali zkoumat výzkumníci z Ústavu procesního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT.

IMG_0938

„Podle dostupných údajů je zhruba 85 procent odpadů ze zdravotní péče označeno jako infekční odpad. Množství tohoto odpadu z nemocnic, léčeben, ale také z veterinární péče neustále narůstá, a proto považuji za velmi důležité tuto problematiku řešit. Je nutné hledat efektivnější, a přitom ekologickou cestu pro zpracování tohoto odpadu a pro jeho potenciální využití. Možnost likvidace přímo v nemocnici místo toho, aby odpad svozové firmy převážely desítky kilometrů do specializovaných spaloven, je rozhodně krok správným směrem,“ řekl Vítězslav Máša, vedoucí výzkumné skupiny z Ústavu procesního inženýrství.

Zpracovaný odpad není infekční a navíc je vhodný pro další využití jako alternativní palivo. „První výsledky našeho výzkumu ukazují, že výhřevnost tohoto materiálu je vyšší než v případě hnědého uhlí. Při provozu Converteru také vzniká odpadní teplo, které může nemocnice využít pro ohřev vody,“ popsal vedoucí výzkumné skupiny Vítězslav Máša s tím, že výzkum se zaměří i na neenergetické využití výstupního dekontaminovaného odpadu např. pro stavební účely.

Brněnští výzkumníci jsou teprve na začátku testování, které potrvá nejméně 12 měsíců. Podrobnější analýzu a závěry svého bádání tak chtějí představit až v příštím roce. Hlavním cílem výzkumu je efektivní a spolehlivá likvidace infekčního odpadu v místě jeho vzniku. Součástí výsledků by měly být i postupy pro správnou integraci zařízení do zdravotnických provozů, jeho efektivní provoz a nakládání s výstupním dekontaminovaným materiálem.

Dekontaminační vlastnosti Converteru už posuzoval Státní zdravotní ústav v Praze a ten vydal souhlasné stanovisko k jeho zavedení pro dekontaminaci nemocničního infekčního odpadu. Prodejce tak získal potřebná povolení pro prodej zařízení v České republice. V současné době Converter využívají zdravotnická zařízení v Rusku a v zemích východní Evropy.

„Od spolupráce s Ústavem procesního inženýrství mám velká očekávání. Zaujala mě dlouholetá zkušenost místních pracovníků v oblasti nakládání s odpady i vynikající technické zázemí v NETME Centre, kde výzkumníci pracují,“ uved Leoš Grelich, prodejce Converteru v České republice.

Kontaktní osoby:

Doc. Vítězslav Máša, Ústav procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně: 723 821 363

Ing. Leoš Grelich, obchodní zástupce prodejce Converteru: 602 315 311

 

World (zdroj: Pixabay.com)

Pozvánka na seminář Connecting: Představte i váš úspěch

NETME Centre si Vás dovoluje pozvat na seminář Connecting, který se zaměřuje na představení úspěšných projektů ze zajímavých pracovišť Vysokého učení technického, networking a přehled relevantních výzev H2020.

Termín konání: 22. listopadu 2017 v čase 13:30 – 16:00

Místo konání: velká zasedací místnost NETME Centre (D5/416f), Technická 2896/2, Brno

Program:

 • představení projektů a vědeckých skupin VUT – svoji účast přislíbili
  • FSI: projekt PETER – H2020 – Future and Emerging Technologies
  • FSI: projekt ETALON – H2020 – Energy harvesting methodologies
  • FIT: Interakce člověka s robotickým systémem
  • FIT: Využití superpočítačů při ultrazvukové léčbě rakoviny
  • FEKT: centrum SIX
  • program a přijímání příspěvků otevřeno do 12. 11. 2017
 • networking, navázání kontaktů a propojování částí VUT
 • přehled relevantních výzev H2020

V případě zaslání prezentace v rozsahu čtyř slidů do 12. 11., bude Vaše téma zařazeno do tematického výběru relevantních nových témat pracovních programů H2020. Relevantní výběr Vám bude k dispozici. Zveřejnění nových pracovních programů H2020 se datuje na konec října.

Máte-li zájem představit Váš úspěch a/nebo se dozvědět o úspěchu kolegů, přihlaste se do 12. 11. 2017.

Kontakt: Ing. Blanka Marušincová, MSc, marusincova@fme.vutbr.cz

MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LE15020 Projektová kancelář podpory mezinárodních projektů pro strojní inženýrství financovaného z programu EUPRO II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Obráběcí stroj_zdroJ_pixabay.com

Pozvánka na konferenci Budoucnost strojního inženýrství v Česku

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pořádá společnost mafraevents konferenci na téma Budoucnost strojního inženýrství v Česku. Hlavním tématem setkání, které se uskuteční na brněnském výstavišti 10. října, budou výzkumné kapacity a potenciál absolventů strojních oborů v praxi. Hostem prvního panelu věnovaného zástupcům vysokých škol bude děkan Fakulty strojního inženýrství VUT Jaroslav Katolický.

Vstupné na konferenci je zdarma, nutné je registraci na e-mailu konference@mafra.czPodívejte se na oficiální pozvánku a program!

Konference Průmysl 4.0

Pozvánka na konferenci Průmysl 4.0: Digitální budoucnost ČR

Odborná konference v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu 2017 zaměřená na představení a přiblížení problematiky tzv. čtvrté průmyslové revoluce.

Jaká je digitální budoucnost České republiky? Na to se pokusí odpovědět přední odborníci na danou problematiku, a to jak z akademické obce, vzdělávacích institucí, tak i z firem, které digitalizaci zavádějí do praxe.

Více informací včetně registrace najdete na webu konference.

Pohled na Brno

SPIL Scientific Conference: Energy, Water, Emission & Waste in Industry and Cities

Od 6. do 7. prosince pořádá Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL), která působí v NETME Centre při FSI VUT v Brně, svoji první vědeckou konferenci. Tým složený z českých i zahraničních výzkumníků pod vedením profesora Jiřího Klemeše připravuje setkání se špičkovými výzkumníky z celého světa, kteří se věnují procesnímu inženýrství, energetice a trvalé udržitelnosti.

Úvodní den konference se bude konat v Hotelu International v Brně a ponese se v duchu přednášek a networkingových setkání se zahraničními experty. Následující den se potom konference přesune na Fakultu strojního inženýrství, kde bude kromě přednášek připraveno i několik workshopů pro mladé výzkumníky. Podrobný program naleznete na webových stránkách konference www.conferencespil.com.

Konference je přístupná zdarma pro výzkumníky i zájemce z veřejné sféry a firem. Zaregistrujte se ještě dnes a zjistěte, jaké trendy a témata aktuálně hýbou těmito obory.

Projekt SPIL je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Climate change (pixabay.com)

Pozvánka na přednášku profesora T. W. Leea: Everything in Heat and Flows

T. W. “Ted” Lee is from the Faculty of Mechanical and Aerospace Engineering, Arizona State University. Arizona is one of the USA’s western states, typified by dessert-like climate and the Grand Canyon. He works in various topics in thermal and fluids: spray cooling, spray atomization, turbulence, and now Earth climate change. He has gotten some good ideas while in Brno, on solving some spray cooling and turbulence problems. He likes travelling, and occasionally treks the Grand Canyon.

T.W.Lee

When? Monday 9. 10. 2017

What time? 9 .00 -11:00 a.m. (lecture 40 minutes + discussion 30 minutes)

Where? big meeting room, NETME Centre (building D5, 4th floor)

The lecture is organised by Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory, FME BUT.

TU Brno Racing 2017

Nábor nováčků do studentského týmu TU Brno Racing se odehraje už 25.9.

Vůbec nejúspěšnější sezónu za sebou má tým TU Brno Racing, který na Fakultě strojního inženýrství VUT a v NETME Centre navrhuje a konstruuje vlastní modely formule. Se začátkem akademického roku tým nabírá nové členy z řad studentů napříč všemi fakultami VUT.

Zajímá vás motorsport a chcete poznat fungování závodního týmu zblízka? Přijďte na náborovou prezentaci týmu v pondělí 25. září 2017. Více podrobností najdete na stránkách týmu.

plakát_nábor nováčků

DSC_0062

JIC 120″: Technologie a materiály pro implantologii v medicíně

Medicínský obor implantologie má velký potenciál pro praktické uplatnění výsledků vědy a výzkumu. Zkvalitňuje se tak péče o pacienta a vylepšují operační metody a postupy. Zabýváte se 3D modelováním, vizualizací nebo matematickým modelováním? Pracujete s pokročilými materiály, nanotechnologiemi nebo technologiemi pro čipy? Přijďte na networkingové setkání na JIC, potkejte lídry v oboru a navažte cenné kontakty s partnery!

Proč přijít?

 • Přední vědci lékařské fakulty vám představí nejnovější trendy v oblasti implantologie ve světě.
 • Získáte kontakty na leadery v oboru, kteří i Vám představí, jaký typ spolupráce hledají.
 • Čeká vás efektivní networking, na který se můžete připravit dle předem známého seznamu účastníků.

Akce je vhodná pro firmy a výzkumníky z oblastí výzkumu a vývoje:

 • implantátů
 • pokročilých materiálů
 • nanotechnologií
 • kmenových buněk
 • aditivních technologií
 • vizualizace, navigace a lokalizace
 • počítačové grafiky a 3D technologií
 • matematického modelování a zpracování velkých dat
 • technologie čipů

Co vás čeká?

13.00 – 13.30 Registrace

13.30 – 13.45 Přivítání a představení formátu akce

13.45 – 14.15 Keynote – Masarykova univerzita (tbc)

14.15 – 15.00 První kolo kulatých stolů

15.00 – 15.20 Coffee Break

15.20 – 16.00 Druhé kolo kulatých stolů

16.00 – 18.00 Neformální networking  

Co je JIC 120“?

JIC 120“ je pravidelné tematické setkání zástupců firem, kteří během 120 vteřin představí své podnikání a možnosti spolupráce. V navazujícím neformálním networkingu mohou účastníci domluvit detaily budoucích společných projektů osobně.

Dosud si návštěvníci JIC 120“ předali přes 3400 kontaktů a navázali více než 1500 nových kooperací. Nabízíme Vám jedinečnou příležitost představit Vaši společnost a její produkty ostatním specialistům z Vašeho oboru a získat tak cenné kontakty a možnosti nové spolupráce.

Každá firma může být reprezentována pouze jedním zástupcem. Registrovat se můžete do pondělí 9. října 2017. Více na webu www.jic.cz

Psaní projekt_pixabay.com

Brigáda – Asistent/ka zahraničního výzkumného týmu projektu SPIL (při FSI VUT v Brně)

Komunikuješ rád v angličtině? Rád věci organizuješ, nevadí ti administrativa a dokážeš si poradit s každým problémem? Pak máme brigádu právě pro tebe. Pro zahraniční výzkumný tým hledáme administrativní výpomoc na DPP.

Co bude tvojí náplní práce?

 • Administrativní zázemí – zařídit nákup letenek na konferenci, ale taky pohlídat, že je v tiskárně dost toneru. Zkrátka od všeho trochu, aby měli výzkumníci dobré podmínky pro svoje bádání.
 • Welcome service pro nově příchozího výzkumníka – vyřizování povolení a dalších záležitostí souvisejících s příchodem zahraničního vědce do ČR.
 • Komunikace se zahraničními experty a pomoc při přípravě mezinárodní vědecké konference.

Co od tebe očekáváme?

 • Dobrou znalost angličtiny – písemně i face to face
 • Schopnost rychle, pružně a odpovědně řešit problémy a reagovat na požadavky

Co ti nabízíme?

 • Odměna ve výši 150 Kč/hod (DPP)
 • Flexibilní úvazek, min. 10 h týdně (výzkumný tým sídlí v areálu FSI)
 • Nástup je možný ihned

Svůj životopis a krátký motivační dopis (obojí v angličtině) pošli co nejdříve na e-mail: klemes@fme.vutbr.cz

Zatmění_Slunce_USA_2017

Back to school. Zářijové NETME News je tady!

Přehled toho nejzajímavějšího z dění na FSI a v NETME Centre v newsletteru NETME News. Přečtěte si rozhovor s profesorem Zdeňkem Kolíbalem, který získal Cenu Josefa Hlávky ta vědeckou literaturu, článek o úspěchu našich studentských týmů nebo zjistěte, jaké grantové příležitosti můžete aktuálně využít. Nechybí ani tip na článek o dobrodružné expedici matematiků pod vedením profesora Druckmüllera za úplným zatměním Slunce.

Zářijové číslo NETME News je tady!

Psaní evropských projektů (zdroj: Pixabay.com)

Pozvánka: Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady

Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), který se uskuteční 4. září 2017 v prostorách Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206.

Cílem informačního dne je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení.

Akce je určena jak talentovaným mladým výzkumným pracovníkům, potenciálním žadatelům o granty ERC, tak zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým manažerům. Akce proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno. Registrujte se prosím na této webové adrese.

Na akci bude navazovat workshop pro žadatele o Starting/Consolidator granty 2018, který se uskuteční 2. října 2017 v prostorách TC AV ČR. Více informací bude brzy zveřejněno na webových stránkách www.h2020.cz

Spalovna ZEVO Malešice, zdroj: Pražské služby

MfD: Vědci vymysleli program pro malešickou spalovnu

Když už musí odpadky do spalovny, ať na své poslední cestě poslouží co nejvíc a přesně. Brněnští vědci se tímto heslem řídili, když pro největší tuzemskou spalovnu v Malešicích navrhli netradiční program. Podle jejího chodu a naměřených hodnot chtějí energetici co nejlépe uspokojovat poptávku po teple a současně vyrobit co nejvíce elektřiny.

Podle Martina Pavlase z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně software dokáže na základě matematických modelů v kombinaci s provozními daty předpovědět množství vyrobených energií až na 40 hodin dopředu. „Teplo a elektřina tak nemusí být dodávány z uhelných nebo plynových tepláren,“ poznamenal Pavlas. O produkci tak energetici nebudou rozhodovat na základě svých zkušeností, ale podle jednoznačně naměřených hodnot.

Program usnadnil práci i zaměstnancům spalovny. Plán se jim rychle a přehledně zobrazí na monitoru počítače. „Software znatelně zkrátil čas potřebný pro plánování. Navíc s ním mohou pracovat i kolegové v případě mé nepřítomnosti. Díky přesnějším výpočtům také očekávám mírné zvýšení množství vyráběné elektřiny při stejné výrobě tepla,“ řekl Lukáš Crha, energetik ZEVO Malešice, pro niž tým vědců program tři roky vyvíjel.

Zdroj: Mladá fronta DNES, datum vydání: 17.08.2017

2017-08-17 Malešická spalovna_MfD

Dragon 7 na závodech na okruhu v Mostu

Dragon 7 zvítězil v mezinárodní soutěži Formula Student Czech Republic

Letošní model Dragon 7 zvítězil jako první česká formule v mezinárodní soutěži Formula Student na evropském kontinentu. Tým studentů brněnského VUT se totiž      o víkendu stal absolutním vítězem závodu Formula Student Czech Republic na Automotodromu Most, kde poměřil své síly s dalšími 45 závodními vozy. Jde o historický rekord týmu, který se stal nejen vítězem v kategorii spalovacích vozů, ale s celkovým počtem 938 bodů byl úspěšnější než všechny elektrické vozy, takže se stal i absolutním vítězem celé soutěže. Aktuálně se tým TU Brno Racing drží na sedmém místě v celosvětové soutěži studentských formulí se spalovacím motorem, kde je evidováno víc jak 540 týmů.

“Podařilo se nám získat první místo v dílčím závodě na kruhovém Skid-padu, kde jsme dosáhli na čas lehce pod pět vteřin, přesně 4,91 sekundy. Na akceleraci, kde se testuje zrychlení, jsme pak měli čas 4,05 sekundy, což přineslo krásné druhé místo. Klíčová disciplína byla ovšem Endurance, což je vytrvalostní závod na 22 kilometrů, kde jsme zvítězili. A ve spotřebě paliva vozu jsme skončili druzí. Po celkovém součtu bodů z jednotlivých kategorií jsme se pak stali absolutními vítězi,“ vysvětlil Roman Baxant, vedoucí týmu TU Brno Racing, pro který je toto vítězství historickým rekordem.

Kromě výše zmíněných dynamických disciplín, musí studenti obstát i při prezentaci business plánu, posuzování finančních nákladů na výrobu vozu nebo samotného inženýrského návrhu. V design prezentaci se TU Brno Racing probojoval do finále, kde nakonec obsadil třetí místo. „Celkové vítězství bylo ale zcela jednoznačné. Druhé místo na nás ztrácelo víc jak sto bodů. Z výsledků je tedy patrné, že nám velmi prospěla radikální změna, ke které jsme se odhodlali. Základ letošního modelu Dragon 7 totiž tvoří karbonový monokok, zatímco dříve bylo tělo vozu ohraničené trubkovým ocelovým rámem. Jednolitý karbonový monokok se užívá ve vozech Formule 1 nebo v závodech Le Mans,“ popsal Baxant.

Druhé místo za VUT obsadili závodníci UH Racing z britské University Hertfordshire, bronzovou medaili si pak z Mostu odvezl polský tým PWR Racing z Vratislavi. V kategorii spalovacích motorů dorazilo do severních Čech celkem 37 evropských týmů, další se pak registrovaly v kategorii vozů na elektrický pohon.

Studenti VUT strávili prací na Dragon 7 desítky tisíc hodin

Studenti strávili prací na letošním modelu Dragon 7 dohromady 53 920 hodin, které zahrnovaly nejen montování v dílnách, ale i testování, přípravu dokumentů nebo servis vozu. Prvním letošním závodem, kde Dragon 7 roztáhl křídla, byla červencová Formula Student East, která se koná v Maďarsku. Zde členové TU Brno Racing dosáhli v konkurenci nejlepších světových týmů, včetně elektrických vozů, na celkové osmé místo. Monopost Dragon 7 ovšem stíhal týmy ze špičky světového žebříčku v kategorii spalovacích motorů. Bezprostředně po návratu z maďarského Euro Ringu se pak studenti vypravili do Fakultní nemocnice Brno, aby zde společně darovali krev a zapsali se do registru pravidelných dárců.

Tým TU Brno Racing, který má zázemí na Fakultě strojního inženýrství brněnského VUT, rozhodně nezahálí, z Mostu vyrazil rovnou na slavný německý okruh Hockenheim Ring, kde se tento týden koná Formula Student Germany, což je největší závod v této soutěži. TU Brno Racing se zde chystá znovu poměřit své síly se světovou elitou soutěže Formula Student.

Podívejte se na fotogalerii ze závodů Formula Student Czech Republic 2017!

 

Popelnice, zdroj: Pixabay.com

Tým z VUT vyvinul pro pražskou spalovnu software pro plánování výroby energie z odpadů

Netradiční počítačový model, který analyzuje chod spalovny a na základě naměřených dat zefektivňuje plánování výroby energie, vyvinula výzkumná skupina z Ústavu procesního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (ÚPI VUT). Na vývoji softwaru pracovala skupina složená z výzkumníků a studentů ÚPI tři roky. Systém, který napomáhá nejefektivnějšímu spalování a využití odpadu, už do ostrého provozu nasadila největší spalovna odpadu v České republice, ZEVO Malešice v Praze.

Software, který vznikl na půdě brněnské technické univerzity, řeší to, aby se s energií v odpadu hospodařilo co nejlépe. Jak nejefektivněji spálit odpad a jaké množství energie se tím získá, totiž aktuálně ve většině zařízení pro energetické využití odpadů (nebo-li spalovnách) v Česku předpovídají energetici na základě svých zkušeností a odhadu. Podrobnou matematickou analýzu dat ale dosud žádná spalovna nevyužívala.

„Námi vyvinutý software dokáže na základě matematických modelů v kombinaci s provozními daty predikovat množství vyrobené elektrické a tepelné energie až na 40 hodin dopředu. Pomůže tedy energetikům naplánovat výrobu elektřiny tak, aby v maximální možné míře uspokojili poptávku po teple a současně vyrobili co nejvíce elektřiny. Teplo a elektřina tak nemusí být dodávány z uhelných nebo plynových tepláren,“ popsal největší přínos softwaru vedoucí výzkumné skupiny Martin Pavlas.

Spalovna ZEVO Malešice, zdroj: Pražské služby

V praxi to znamená, že energetici nebudou muset o výrobě energií rozhodovat pouze na základě svých zkušeností, ale budou mít k dispozici jednoznačná data podložená měřením v provozu. Plán výroby se jim rychle a přehledně zobrazí na monitoru počítače.

Software už začala využívat první spalovna v České republice – ZEVO Malešice. Ta zpracovává odpady z většiny území Prahy a částečně také z přilehlých obcí. Brněnští výzkumníci software nastavili přesně pro potřeby tohoto provozu.

Výsledkem zavedení jsou vedle zefektivnění plánování výroby energie z odpadu i další přínosy. „Software znatelně zkrátil čas potřebný pro plánování výroby elektřiny. Navíc s ním mohou pracovat i moji kolegové v případě mojí nepřítomnosti. V delším časovém horizontu pak díky přesnějším výpočtům očekávám mírné zvýšení množství vyráběné elektřiny při stejné výrobě tepla,“ řekl energetik ZEVO Malešice Lukáš Crha.

Řešení i pro další spalovny v Česku

Nástroj z brněnského VUT je vytvořený unikátně pro potřeby provozu malešické spalovny, ale základní principy jsou přenositelné i do dalších zařízení, která zpracovávají odpad. „Byli bychom rádi, pokud by se software podařilo zavést i v dalších spalovnách v Česku,“ uvedl Martin Pavlas.

ZEVO Malešice už projevilo zájem o pokračování spolupráce. Brněnští výzkumníci budou pracovat na dalším zdokonalování softwaru. Ten musí reagovat na plánované změny v ZEVO. „Naše čtyři kotle jsou v provozu už 20 let, proto je v následujících letech budeme postupně rekonstruovat. Brněnský software se nám osvědčil a umožní rychlejší adaptaci na tyto nové provozní podmínky,“ uvedl ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha.

Do projektu budou stejně jako v první fázi spolupráce zapojeni také studenti magisterských a doktorských programů z ÚPI VUT v Brně. „Pro studenty je velkou motivací pracovat na projektech pro firmy. Jejich práce má reálné využití, dostanou se do kontaktu s lidmi z komerčního sektoru a získají neocenitelnou pracovní zkušenost už během studia,“ popsal Martin Pavlas s tím, že spolupráce má význam i pro výzkumníky. „Tato interakce nás přivádí k novým praktickým tématům, která je potřeba řešit a rozvíjet je,“ dodal.

 

 

Zatmění Slunce (zdroj: Pixabay.com)

ČT24: Brněnští vědci budou zkoumat zatmění Slunce v USA

Magnetické pole Slunce a rozložení iontů železa ve sluneční koróně zajímá expedici z Vysokého učení technického v Brně (VUT), která se chystá do Spojených států. V pondělí 21. srpna tam chtějí členové expedice sledovat a snímat zatmění Slunce. Snímky unikátními matematickými metodami zanalyzují, což má přinést nové poznatky o Slunci a jeho jasně zářícím okolí, tedy koróně.

Pokračování na www.ct24.cz.

Cena pro brněnské tribology

Technický týdeník: Medaile pro brněnské tribology

Velký mezinárodní úspěch zaznamenali profesor Martin Hartl, profesor Ivan Křupka a doktor Petr Šperka z Ústavu konstruováníFakultystrojníhoinženýrstvíVUTvBrně. Za svoji vědeckou práci Experimental Study of Roughness Effect in a Rolling–Sliding EHL Contact. Part I: Roughness Deformation získali výzkumníci pamětní medaili Alfreda E. Hunta za nejvýznamnější publikaci roku v oblasti tribologie. Cenu uděluje každoročně Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE), která zastřešuje výzkumníky z tohoto oboru na celém světě.

Publikace se zabývá mazáním bodových kontaktů vznikajících mezi pohybujícími se zatíženými elastickými povrchy. Správné pochopení zmíněných procesů podle něj má zásadní význam pro vývoj strojů s nižším třením a delší životností.

„V těchto kontaktech je mazivo vystaveno řádově 10 000krát vyššímu tlaku, než je tlak atmosférický. V práci byla experimentálně studována interakce tokových vlastností maziva a deformace nerovností na povrchu strojních součástí. Poznatky potvrzují teoretický model uvažující smykové řídnutí a vysvětlují jevy, ke kterým dochází při vstupu a průchodu povrchů kontaktem,“ vysvětlil spoluautor publikace Martin Hartl.

Pamětní medaile je udělována každoročně od roku 1948, VUT vBrnězískalo prestižní světové ocenění vůbec poprvé. Medaili převzalibrněnštívýzkumníci na slavnostním vyhlášení v Atlantě při příležitosti konference STLE 72nd Annual Meeting & Exhibition.

Zdroj: Technický týdeník
Datum vydání: 25.07.2017

Technický týdeník: Medaile pro tribology z Brna

 

medaile_prof Hartl

Medaili A. E. Hunta za nejlepší článek v oboru tribologie poprvé získali výzkumníci z ÚK VUT

Velký mezinárodní úspěch zaznamenali profesor Martin Hartl, profesor Ivan Křupka a doktor Petr Šperka z Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Za svoji vědeckou práci Experimental Study of Roughness Effect in a Rolling–Sliding EHL Contact. Part I: Roughness Deformation získali výzkumníci pamětní medaili Alfreda E. Hunta za nejvýznamnější publikaci roku v oblasti tribologie. Cenu uděluje každoročně Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE), která zastřešuje výzkumníky tohoto oboru na celém světě.

Publikace se zabývá mazáním bodových kontaktů vznikajících mezi pohybujícími se zatíženými elastickými povrchy. Správné pochopení zmíněných procesů má podle spoluautora publikace Martina Hartla zásadní význam pro vývoj strojů s nižším třením a delší životností. „V těchto kontaktech je mazivo vystaveno řádově 10 000krát vyššímu tlaku, než je tlak atmosférický. V práci byla experimentálně studována interakce tokových vlastností maziva a deformace nerovností na povrchu strojních součástí. Poznatky potvrzují teoretický model uvažující smykové řídnutí a vysvětlují jevy, ke kterým dochází při vstupu a průchodu povrchů kontaktem,“ vysvětlil Martin Hartl.

Medaile-ústav konstruování

Pamětní medaile je udělována každoročně od roku 1948, VUT v Brně získalo prestižní světové ocenění vůbec poprvé. Medaili převzali brněnští výzkumníci na slavnostním vyhlášení v Atlantě při příležitosti konference STLE 72nd Annual Meeting Meeting & Exhibition.

Medaile nese jméno kapitána Alfreda E. Hunta, zakladatele americké společnosti Alcoa, která byla ve své době největším producentem hliníku na světě. V minulosti medaili získali například vědci z Imperial College London, Georgia Institute of Technology, ale také zástupci NASA nebo firem Honeywell a SKF.

VUT_FSI_NETME_2017-03-21_062

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu udělena autorskému kolektivu z FSI

Nadace Český literární fond a “Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových” udělily prof. Zdeňku Kolíbalovi a kolektivu Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za knihu Roboty a robotizované výrobní technologie.

Rozsáhlá publikace získala za rok 2016 prvenství v oboru věd o neživé přírodě. Monografie je systematickým souborem výsledků a aplikací dlouholetých zkušeností z robotiky, robotických výrobních systémů a technologií především akademických a vědeckých pracovníků z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Na knize, která čítá bezmála 800 stran,  se ale podíleli další čeští experti z této oblasti. Roboty vydalo Akademické nakladatelství VUTIUM.

cena-josefa-hlavky-roboty

ROBOTY_Kolíbal_foto přebal

Designéra-výstava v Technickém muzeu

Technické muzeum vystavuje práce studentů Fakulty strojního inženýrství

Novou výstavu Designéra! otevřelo Technické muzeum v Brně. Mapuje historii designu od 90. let 20. století po současnost a představuje práce absolventů průmyslového designu z Ústavu konstruování na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. 

Design ortézy založený na parametrickém modelování, návrh kloubové řezačky nebo vize letištního tahače nebo obráběcích strojů pro nové tisíciletí – i tyto studentské práce najdete mezi výběrem těch nejzajímavějších, které vznikly na Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT v Brně. Cílem výstavy je ukázat designéra jako člověka, který neřeší pouze tvar a barvu produktu, ale do posledního detailu promýšlí konstrukční řešení a hledá inovace při vývoji nového produktu.

Výstava potrvá od 28. června do 30. září 2017. Další podrobnosti naleznete na webových stránkách Technického muzea.

designera_plakat

P.S.: Výstava vyvolala také pozornost médií. Podívejte se na reportáž České televize z vernisáže!

IMG_9123

Ředitel Regionálního technologického institutu ZČU v Plzni navštívil FSI a NETME

Jednání o spolupráci, ale také prohlídka laboratoří – takový byl program návštěvy Miloslava Kepky, ředitele Regionálního technologického institutu Západočeské univerzity v Plzni, na Fakultě strojního inženýrství (FSI) VUT.

Za FSI možné směry spolupráce v oblasti odborných přednášek nebo využití laboratoří výzkumníky představil proděkan pro vnější vztahy Jiří Hlinka, za NETME v oblasti projektové spolupráce pak ředitelka centra Lenka Zemanová. Po úvodním jednání následovala prohlídka klimatické komory, pracovišť 3D tisku a dvou studentských dílen – strojLABu, který se věnuje zejména 3D tisku, a dílny týmu TU Brno Racing, který už sedmým rokem navrhuje a konstruuje vlastní modely formule. Není bez zajímavosti, že plzeňská univerzita se do projektu závodů studentských formulí v letošním roce zapojila nově a bude tak jedním z konkurentů brněnského týmu.

IMG_9126 IMG_9125 IMG_9123

VUT_FSI_NETME_2017-03-21_056

VUT otevřelo strojLAB, první univerzitní dílnu 3D tisku v České republice

Vůbec první univerzitní dílnu zaměřenou na 3D tisk a související technologie otevřela Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (VUT). Studenti VUT mají výjimečnou šanci dostat se bezplatně ke špičkovému vybavení, které není běžně dostupné, a rozvíjet na nich svoje nápady na prototypy. V zahraničí vznikl koncept fablabů, tedy high-tech sdílených dílen, právě na univerzitách. Dílna nazvaná strojLAB je součástí celoevropské sítě FabLabNet a její provoz je částečně hrazen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Několik druhů 3D tiskáren určených pro stavbu prototypů z plastových i kovových materiálů, ale také tepelné a laserové řezačky, zařízení pro vakuové formování plastů nebo skener pro převedení vyrobeného dílu do virtuální podoby – vybavení strojLABu Fakulty strojního inženýrství dává studentům s technickým vzděláním široké možnosti využití. Cílem projektu je rozvíjet a podporovat nápady studentů, které mohou vést k inovacím ve strojírenství v České republice.

VUT_FSI_NETME_2017-03-21_058

„Studenti sem mohou přijít konzultovat a rozvíjet svoje nápady, vyvíjet a testovat návrhy svých výrobků na špičkovém vybavení. V zahraničních FabLabech se zrodila řada prototypů, které byly natolik inovativní, že po zdokonalení pronikly až do sériové výroby,“ řekl vedoucí Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií na Ústavu konstruování FSI David Paloušek a dodal: „Z našeho pohledu je pro studenty strojLAB šancí, jak propojit teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Úspěšný projekt může být cestou i k vědecké kariéře.“

Do strojLABu krok po kroku

Každý zájemce se musí nejprve zaregistrovat na webu www.strojlab.cz a projít vstupními školeními, která se konají každý čtvrtek odpoledne. StrojLAB je otevřený i pro úplné začátečníky v oboru 3D tisku. „Školení mají čtyři úrovně podle dovedností a znalostí studenta. Při té první student získá praktické schopnosti pro práci na stolní 3D tiskárně, manipulaci s ručním skenerem a také v zámečnické dílně. V navazujících bezplatných kurzech se ale naučí také základy vakuového formování, obrábění nebo využívání elektrodílen. Ti nejšikovnější mohou získat know-how i pro práci na 3D tiskárně zaměřené na kovový tisk, který je nejnáročnější, nebo pro obrábění a velkoformátový 3D tisk na robotu Kuka,“ dodal metodik strojLABu z Ústavu konstruování FSI David Škaroupka.

V jihomoravské metropoli jde už o druhý fablab. Ten první otevřený široké veřejnosti otevřelo v dubnu 2017 Jihomoravské inovační centrum pod názvem FabLab Brno. Na rozdíl od veřejné dílny je strojLAB určený výhradně pro studenty VUT. Ti mají členství a přístup k přístrojům zdarma, platí si pouze materiál spotřebovaný pro svoje projekty.

FabLabNet – celoevropská síť FabLabů

interregK otevření strojLABu došlo díky zapojení FSI do evropského projektu FabLabNet. Projekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily nebo designéry a nacházejí se v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku.

Dr. DelRio diskutuje s doc. Vítězslavem Mášou

Americký velvyslanec pro vědu navštívil Fakultu strojního inženýrství a NETME Centre

Během svojí týdenní návštěvy v jihomoravské metropoli navštívil dr. Frank W. DelRio, americký velvyslanec pro vědu, také Fakultu strojního inženýrství a výzkumné centrum NETME Vysokého učení technického v Brně. Ocenil šanci seznámit se se špičkovým výzkumem fakulty, které se do budoucna otevřela příležitost spolupracovat s americkým National Institute of Standards and Technology (NIST).

S vřelým úsměvem na rtech dorazil v úterý 23. května 2017 americký velvyslanec pro vědu Frank W. DelRio na prohlídku FSI a jejího vybavení. Na programu jeho návštěvy bylo nejprve stručné seznámení  o zaměření fakulty, počtech studentů i o výzkumu. Pak následovala prohlídka několika pracovišť v NETME Centre, konkrétně Laboratoř energeticky náročných procesů, Laboratoř s elektronovým paprskem a Letecký ústav. Svoji návštěvu potom dr. DelRio zakončil přednáškou o výzkumu, kterým se v NISTu zabývá.

„Bylo úžasné dozvědět se více o veškeré prvotřídní práce, kterou fakulta realizuje ve spolupráci s průmyslovými partnery po celém světě. Pokud se objeví průmysloví partneři, s nimiž fakulta spolupracuje a kteří by mohli těžit také z expertíz NISTu, bude rád, pokud se znovu zkontaktujeme. Pokud bychom činnost nerealizovali přímo v mojí výzkumné skupině, rozhodně bych zjistil, kdo jiný v NISTu se tím zabývá a zprostředkoval bych kontakt na ty správné lidi,“ shrnul dr. Frank DelRio.

Fakultou a vědeckým a výzkumným centrem NETME ho provedl vědecký ředitel NETME Centre Pavel Krečmer a proděkan FSI pro vnější vztahy a spolupráci s firmami Jiří Hlinka, který setkání hodnotil velmi pozitivně. „Přínos návštěvy dr. DelRia je zejména v tom, že zatímco s ostatními evropskými zeměmi nás pojí větší množství aktivit a máme i větší množství nástrojů podpory, s USA jsou společné dlouhodobé aktivity dosud spíše výjimečné. USA jsou pro nás přitom díky své špičkové úrovni vědy velmi zajímavý partner. Jakékoliv aktivity vedoucí k možné spolupráci jsou tedy velmi přínosné,“ zhodnotil setkání proděkan Jiří Hlinka.

 

0442ba9

Pozvánka: Seminář k výzvě Twinning (Horizont 2020)

Jak připravit úspěšný projekt do aktuální výzvy Twinning? Jakých nejčastějších chyb se žadatelé dopouštějí? I to se dozvíte ve středu 31. května 2017 na seminář k výzvě Twinning (Horizont 2020), který pro vás připravuje NETME Centre.

Kdy? středa 31. 5. 2017 od 14:30 do 16:00

Kde? velká zasedací místnost v NETME Centre (D5), Technická 2896/2, Brno

Program:

 • základní informace o výzvě
 • struktura projektového návrhu
 • příprava konsorcia
 • soulad projektového návrhu s RIS3
 • kritéria úspěšnosti a nejčastější chyby – zkušenosti CEITEC MU, příjemce tří úspěšných TWINNING projektů, host MVDr. Zlatuše Novotná
 • projektová podpora ze strany NETME Centre

Kontakt:

 • Ing. Blanka Marušincová, MSc: marusincova@fme.vutbr.cz
strojLAB, univerzitní dílna 3D tisku

Den otevřených dveří strojLABu

Dveře strojLABu, univerzitní dílny 3D tisku, máme otevřené pořád. Přesto jsi do nich pořád ještě nenakoukl/a? Chceš vědět, co se dá v laboratořích vytvářet a co z toho se pod dohledem strojVedoucího můžeš naučit? Pak přijď na Den otevřených dveřích strojLABu v pondělí 29. května od 15. hodin a staň se i ty mistrem 3D tisku!

Kdy? Pondělí 29. 5. 2017 od 15:00 do 17:00

Kde? velká zasedací místnost + laboratoře 3D tisku, NETME Centre (budova D5), areál Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Program:

15:00 Úvodní ahoj od šéfa laboratoře 3D tisku, doc. Ing. Davida Palouška, Ph.D. (velká zasedací místnost, NETME Centre)

15:05 – 15:30 Jak se stát členem strojLABu a jak to celé funguje? (podrobnosti o registraci, školeních i fungování strojLABu) Odpoví Ing. David Škaroupka, Ph.D. (velká zasedací místnost)

15:30 – 16:15 Komentovaná prohlídka jednotlivých pracovišť – šestiosý robot Kuka, 3D tiskárna SLM, studentská dílna a její vybavení, výstava prototypů

16:00-17:00 Neformální networking – seznamte se se strojVedoucím a získejte nápady na zajímavé projekty přímo od vyučujících z Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Akce je určená všem studentům Vysokého učení technického v Brně. Počet míst na komentovaných prohlídkách je omezený, rezervujte si svoje místo!

P.S.: Těšit se můžete i na chlebíčky a něco sladkého na zub 😊

08_04_2014_Gruenes_Talent_Bild

Green Talents 2017 – soutěž pro mladé výzkumníky

Německá cena Green Talents je určena mladým výzkumníkům, kteří se věnují trvale udržitelnému rozvoji. Letošní téma zní Udržitelná produkce a spotřeba. Celkem 25 vybraných mladých vědců z celého světa se bude moct zúčastnit dvoutýdenního setkání Science Forum a navíc absolvovat v Německu až tříměsíční stipendijní pobyt.

Příležitost nahlédnout pod pokličku německého výzkumu týkajícího se trvale udržitelného rozvoje a setkat se s německými odborníky, to je soutěž Green Talents. Soutěž vypisuje německé spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělání a cílem propojovat výzkumníky a posilovat porozumění a spolupráci bez ohledu na národní hranice a vědní obory, protože udržitelný rozvoj se týká každého z nás.

Výherci soutěže budou v říjnu 2017 pozváni na dvoutýdenní Science Forum do Německa a v následujícím roce mohou v Německu strávit až tři měsíce. Bližší podrobnosti najdete na webu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Patronkou ceny je spolková ministryně pro vzdělávání a výzkum Johanna Wanka, cena byla loni udělena už po osmé. Odborná porota minulý rok vybírala ze 757 přihlášek studentů či nedávných absolventů magisterských či doktorských programů souvisejících právě s udržitelným rozvojem. V minulosti opakovaně uspěli také žadatelé z České republiky

zdroj: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze

Dragon 7 z dílny TU Brno Racing

Z nuly na sto za 3,5 sekundy. Studenti představili nový model formule Dragon 7

Více než 30 tisíc hodin práce strávil brněnský tým TU Brno Racing na výrobě nového modelu studentské formule Dragon 7. Tým složený ze studentů VUT v Brně se letos rozhodl výrazně zasáhnout do základní kostry vozu, když trubkový ocelový rám nahradili karbonovým monokokem. Ten se standardně využívá ve vozech Formule 1 nebo v závodech Le Mans a závodní vozy jsou díky němu lehčí a tím pádem i rychlejší. Nový model formule Dragon 7 představili studenti na slavnostním odhalení v pátek 28. dubna na Fakultě strojního inženýrství (FSI) VUT v Brně.

„Trubkový ocelový rám jsme v minulých šesti letech vyladili do nejmenších detailů a věděli jsme, že už se nemáme kam v jeho využití posunout a vůz odlehčit. Proto padlo týmové rozhodnutí přejít na karbonový monokok,“ vysvětlil vedoucí týmu TU Brno Racing a student FSI VUT v Brně Roman Baxant. Tým, který v loňské sezóně několikrát bodoval v evropské soutěži Formula Student, věří, že se díky změně bude „drak“ na závodech i v budoucnu objevovat na stupních vítězů.

Pro čtyřicetičlenný tým, který tvoří studenti VUT, to znamenalo kompletní změnu kostry vozu. Zatímco u staršího typu rámu bylo možné jednotlivé části upravovat samostatně, u karbonového monokoku vše tvoří jeden celek a rám se musí připravit dopředu. „Neměli jsme žádné praktické zkušenosti, proto jsme museli hodně věcí řešit za pochodu. Rozhodnutí ale nelitujeme, protože monokok je do budoucna krok správným směrem. Má vyšší torzní tuhost, což dává vozu větší stabilitu,“ řekl vedoucí týmu Roman Baxant. Kromě změny rámu a souvisejícího uchycení studenti také upravovali motorovou jednotku, odlehčili převodovku nebo například otočili chladič vody tak, aby zajistili lepší přístup vzduchu a tedy jeho vyšší účinnost.

Vůz zatím piloti testovali díky využití nejmodernějších technologií ve virtuální realitě, v nejbližších týdnech ho čekají ostré testy. Mladí konstruktéři očekávají, že s váhou okolo 180 kilogramů a výkonným motorem o obsahu 510 cm3 by tento „drak“ mohl zrychlení z nuly na 100 km/hod zvládnout za méně než 3,4 sekundy. Vedle rychlostních testů se bude ověřovat také spolehlivost a odolnost jednotlivých prvků vozu. „Univerzitní soutěž Formula Student klade důraz na bezpečnost a testování vozů, proto máme aktuálně v dílně několik krabic s desítkami vzorků, které jsme testovali. Vše jsme sice propočítávali dopředu, ale stejně je potřeba výpočty ještě experimentálně ověřit, jak je to běžné i u vývoje cestovních aut,“ popsal Roman Baxant. VUT_FSI_odhaleni-Dragon7_2017-04-28_004

Na stavbě vozu pracovaly čtyři desítky studentů od loňského podzimu, kteří stojí nejen za návrhem a stavbou vozu, ale i za designem, který respektuje výrazné linky karbonového monokoku. Nejnáročnější období je pro tým na jaře při samotném sestavování formule, na dílně často trávili dlouhé hodiny. Celkem studentský tým strávil prací v dílně 30 240 hodin. „Vědomosti, které jsem získal při stavbě formule, jsou obrovské. Působení ve studentské formule změní studentovi způsob přemýšlení o konstruování a stavbě vozů, najednou to není prázdná teorie, ale reálná zkušenost,“ uvedl Roman Baxant.

Aktivitu a práci studentů ocenil na slavnostním odhalení formule Dragon 7 i rektor VUT Petr Štěpánek a poděkování adresoval také vyučujícím a sponzorům, kteří ke vzniku studentské formule také přispěli. Slavnostního odhalení nového modelu se vedle vedení fakulty a univerzity účastnili i další významné osobnosti jako automobilový závodník David Vršecký a členové závodního týmu Buggyra. Součástí večera byla i charitativní dražba pro dětský domov Dagmar v Brně. Studentům se podařilo vybrat 40 000 korun, tedy o 15 000 korun více než v loňském roce. Nejvíce si dražitelé cenili pístu z loňského modelu Dragon 6, jehož cena se vyšplhala na 15 000 korun.

Závodní sezónu odstartuje brněnský tým na přípravném ZF Kempu v německém Friedrichshafenu. Odtud tým v červenci zamíří na závody do Maďarska a poté na začátku srpna na Autodrom v Mostě na severu Čech. Sezónu tým TU Brno Racing zakončí v Hockenheimu v Německu.

Kalendář závodů

 • Formula Student East – 20.-23. 7. 2017, Euro-Ring, Maďarsko
 • Formula Student Czech Republic – 2.-5. 8. 2017, Autodrom Most, ČR
 • Formula Student Germany – 8.-13. 8. 2017, Hockenheim, Německo

 

TU Brno Racing

VUT_FSI_odhaleni-Dragon7_2017-04-28_001Studentský tým Vysokého učení technického v Brně, který od roku 2010 působí v soutěži Formula Student. Jde o výukový projekt, jehož podstatou je to, že studenti sami konstruují závodní vůz, se kterým se pak účastní mezinárodních soutěží. Do projektu Formula Student je zapojeno více než 500 univerzitních týmů z celého světa, Českou republiku reprezentuje pět týmů. V soutěži se hodnotí spolehlivost, ovladatelnost, výkonost a bezpečnost vozu, ale také jeho design. Cenu Opel Style Award za design vloni získal právě tým TU Brno Racing.

Vývoj a výroba studentské formule patří mezi největší studentské projekty. Zapojeni jsou zejména studenti Fakulty strojního inženýrství (FSI), ale do chodu týmu se mohou zapojit také studenti ostatních fakult VUT. Budoucí inženýři si kromě konstruování vozu vyzkoušejí i to, jak oslovovat a jednat se sponzory, sestavovat rozpočet nebo plánovat marketing a PR. Zázemí mají studenti na FSI.

www.tubrnoracing.cz

https://www.facebook.com/tubrnoracing

VUT_FSI_NETME_2017-03-21_055

Otevírání evropské sítě FabLabů: na VUT do strojLABu!

Zpřístupňování laboratoří 3D tisku a sdílení know-how s odbornou i laickou veřejností – to je cílem evropského projektu FabLabNet, do kterého se zapojily NETME Centre a Ústav konstruování FSI. Univerzitní dílnu strojLAB se špičkovými technologiemi budou moct využívat studenti VUT. Zástupci devíti partnerů zapojených do mezinárodního projektu FabLabNet se setkali na konci března v Budapešti, aby naplánovali společné aktivity FabLabů.

FabLabNet je především networkingový projekt, jehož cílem je propojovat nejrůznější skupiny, které zajímá 3D tisk a související technologie. V co-workingových dílnách po celé Evropě se tak mohou setkávat kutilové, studenti s originálními nápady, designéři, firmy a také odborníci z akademické sféry. StrojLAB na FSI VUT v Brně reprezentuje v projektu jako jediný právě akademickou sféru.

„Naším cílem je dát studentům možnost přijít do strojLABu se svými nápady, konzultovat je a vyvíjet vlastní projekty na špičkovém vědeckém vybavení, které je k dispozici v centru NETME. V zahraničí je běžné, že se ve FabLabech rodí zajímavé prototypy, se kterými potom jejich autoři pokračují dál do podnikatelských inkubátorů, v nichž mají šanci oslovit investory a budovat vlastní byznys. Univerzitní FabLab ale může být pro talentované studenty akcelerátorem jejich vědecké kariéry,“ popsal vedoucí Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií na Ústavu konstruování FSI David Paloušek.

StrojLAB, studentská laboratoř 3D tisku, se v dubnu oficiálně otevírá pro zájemce z řad studentů FSI, ale se svými projekty se mohou přihlásit i studenti z dalších fakult. Na úvod dostane každý student vstupní školení o vybavení, které je ve strojLABu k dispozici – jde především o 3D tiskárny, řezací plotry, ruční skenery, ale také o vybavení elektrodílen (mikroprocesory Arduino) nebo pro vakuové formování.

Ti nejšikovnější se mohou zdarma naučit pracovat také s 3D tiskárnou SLM 280 HL určenou pro výrobu kovových prototypů nebo s šestiosým robotem Kuka, který je možné využít pro velkoplošný 3D tisk nebo pro obrábění.

„Vše záleží jen na nápadech a schopnostech studenta. StrojLAB jsme otevřeli pro to, aby se navzájem inspirovali a rozvíjeli budoucnost 3D tisku. Myšlenka otevřených dílen FabLab ale spočívá také v tom, že studenti mají možnost svoje projekty neformálně konzultovat nejen mezi sebou, ale také se zkušenými odborníky. Věříme, že strojLab bude kreativní dílnou, ve které se zrodí zajímavé inovace,“ dodal David Paloušek.

Co přinese spolupráce napříč Evropou?

Na zahajovací konferenci k projektu FabLabNet se v Budapešti potkali zástupci co-workingových dílen 3D tisku z devíti zemí: Německa, Rakouska, Itálie, Slovinska, Chorvatska, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Projekt je financován z programu Interreg Central Europe.

A jaký je výsledek setkání? V nejbližších měsících díky projektu vzniknou například videotutoriály k obsluze jednotlivých zařízení, díky nimž mohou zájemci ze všech zemí získat základní představu o tom, co mohou s jejich pomocí vytvořit, ještě před příchodem do dílny. Pokud v jejich FabLabu není zařízení k dispozici, mohou odjet do jiné co-workingové dílny a využít tamní vybavení. Setkání v jednotlivých FabLabech nejen s nadšenci do 3D tisku, ale také s firmami a dalšími významnými aktéry je také důležitou součástí projektu.

Nejdůležitějším partnerem strojLABu je FabLab Brno, který 19. dubna otevřelo Jihomoravské inovační centrum (JIC).

interreg

Pneumobil Javelin

Studenti dokončují nový model pneumobilu Javelin. A shánějí sponzory

Do poslední fáze výroby nového pneumobilu Javelin vstoupili studenti Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Pro nové vozítko, které jezdí na stlačený vzduch, už mají studenti hotový digitální návrh a v současnosti vyrábějí rám a další komponenty. Brněnský studentský tým je jediným v České republice, který se vývojem vozítek na stlačený plyn zabývá a který zemi reprezentuje na mezinárodních závodech.

Pneumobil je lehké jednomístné vozítko, které je poháněné vzduchem z tlakových lahví. Dokáže jet rychlostí až 40 kilometrů v hodině. Svůj první pneumobil představil studentský tým v roce 2011.

“Vozidlo tehdy na jednu láhev ujelo tři kilometry. Následnými úpravami se nám podařilo sestrojit vozidlo, které na jednu láhev ujede už 10 kilometrů. Máme ještě vyšší cíle,” řekl vedoucí týmu Pneumobil Racing Team Brno Matúš Ranuša.

Pneumobil JavelinPneumatická vozidla se zřejmě nestanou plnohodnotnou alternativou k vozům benzinovým, dieselovým nebo elektrovozům, ale stlačený vzduch může být doplňkovým pohonem. To by mohlo vést ke snížení spotřeby i emisí. Pohon nabízí využití také v oblasti rekuperace energie.

Zázemí týmu poskytuje NETME Centre a Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. Studenti mají k dispozici vlastní dílnu a mohou pracovat na nejmodernějších zařízeních ve fakultních laboratořích.

Fakulta tyto studentské projekty podporuje. “Kromě tohoto týmu působí na fakultě ještě dva další. Jeden konstruuje studentskou formuli a druhý staví malé dálkově řízené letouny. Všechny naše týmy dosahují úspěchů na mezinárodních závodech. Hlavním přínosem těchto projektů je to, že studenti mají příležitost uplatit teoretické znalosti v praxi,” poznamenal Jiří Hlinka, proděkan FSI pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem.

Pneumobil Racing Team Brno aktuálně hledá další sponzory, kteří by jej podpořili finančně a/nebo materálně tak, aby mohl tým v květnu vstoupit do nové sezóny co nejúspěšněji. Nabídnete pomoc budoucnosti strojírenství právě Vy?

Seminář_individuální stipendia_Jiří Jaroš

Jak na výzkumný pobyt do zahraničí? Přijďte na seminář Individuální postgraduální stipendia

NETME Centre pořádá seminář na téma Individuální postgraduální stipendia z programu Horizont 2020 – Marie Sklodowska-Curie. Co program nabízí? Příležitosti pracovat na vlastních výzkumných projektech prostřednictvím mobility mezi zeměmi i sektory za účelem získávání nových dovedností. O grant mohou žádat postdoktorandští výzkumní pracovníci (výzkumní pracovníci s doktorátem nebo s alespoň čtyřletými zkušenostmi ve výzkumu). O grant žádají jednotlivci.

Na semináři se dozvíte základní informace o výzvě – například o tom, jak připravit projektovou žádost, o hodnotících kritériích nebo o podpoře z OP VVV. O svoje zkušenosti a praktické tipy se s Vámi podělí účastník programu Ing. Jiří Jaroš, Ph.D., odborný asistent z FIT VUT v Brně.

Seminář se koná ve čtvrtek 27. dubna 2017 v čase 14:30 – 16:00 hod ve velké zasedací místnosti NETME Centre (D5/416f).

Využijte jedinečné šance a potvrďte svoji účast na přednášce ještě dnes! Stačí napsat e-mail projektové manažerce Blance Marušincové: marusincova@fme.vutbr.cz.

Pozvánka na seminář EUPRO MSCA

MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LE15020 Projektová kancelář podpory mezinárodních projektů pro strojní inženýrství financovaného z programu EUPRO II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

VUT_FSI_NETME_2017-03-21_038

Dubnové NETME News: Vítejte ve strojLabu, univerzitní dílně 3D tisku

Nové číslo magazínu NETME News přináší přehled novinek z dění v NETME Centre a také aktuální a plánované grantové výzvy. Věděli jste, že v dubnu oficiálně spouštíme v rámci evropského projektu FabLabNet fungování strojLabu, univerzitní dílny zaměřené na 3D tisk? Využívat jej budou moct všichni studenti Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Magazín přináší také zajímavosti z přípravy týmu Pneumobil Racing Team Brno na novou závodní sezónu nebo článek o plánech na financování vysokých škol a výzkumných center v příštím roce.

Přejeme vám čtení aktuálního čísla NETME News 04/2017!