All posts by netme

medaile_prof Hartl

Medaili A. E. Hunta za nejlepší článek v oboru tribologie poprvé získali výzkumníci z ÚK VUT

Velký mezinárodní úspěch zaznamenali profesor Martin Hartl, profesor Ivan Křupka a doktor Petr Šperka z Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Za svoji vědeckou práci Experimental Study of Roughness Effect in a Rolling–Sliding EHL Contact. Part I: Roughness Deformation získali výzkumníci pamětní medaili Alfreda E. Hunta za nejvýznamnější publikaci roku v oblasti tribologie. Cenu uděluje každoročně Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE), která zastřešuje výzkumníky tohoto oboru na celém světě.

Publikace se zabývá mazáním bodových kontaktů vznikajících mezi pohybujícími se zatíženými elastickými povrchy. Správné pochopení zmíněných procesů má podle spoluautora publikace Martina Hartla zásadní význam pro vývoj strojů s nižším třením a delší životností. „V těchto kontaktech je mazivo vystaveno řádově 10 000krát vyššímu tlaku, než je tlak atmosférický. V práci byla experimentálně studována interakce tokových vlastností maziva a deformace nerovností na povrchu strojních součástí. Poznatky potvrzují teoretický model uvažující smykové řídnutí a vysvětlují jevy, ke kterým dochází při vstupu a průchodu povrchů kontaktem,“ vysvětlil Martin Hartl.

Medaile-ústav konstruování

Pamětní medaile je udělována každoročně od roku 1948, VUT v Brně získalo prestižní světové ocenění vůbec poprvé. Medaili převzali brněnští výzkumníci na slavnostním vyhlášení v Atlantě při příležitosti konference STLE 72nd Annual Meeting Meeting & Exhibition.

Medaile nese jméno kapitána Alfreda E. Hunta, zakladatele americké společnosti Alcoa, která byla ve své době největším producentem hliníku na světě. V minulosti medaili získali například vědci z Imperial College London, Georgia Institute of Technology, ale také zástupci NASA nebo firem Honeywell a SKF.

VUT_FSI_NETME_2017-03-21_062

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu udělena autorskému kolektivu z FSI

Nadace Český literární fond a “Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových” udělily prof. Zdeňku Kolíbalovi a kolektivu Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za knihu Roboty a robotizované výrobní technologie.

Rozsáhlá publikace získala za rok 2016 prvenství v oboru věd o neživé přírodě. Monografie je systematickým souborem výsledků a aplikací dlouholetých zkušeností z robotiky, robotických výrobních systémů a technologií především akademických a vědeckých pracovníků z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Na knize, která čítá bezmála 800 stran,  se ale podíleli další čeští experti z této oblasti. Roboty vydalo Akademické nakladatelství VUTIUM.

cena-josefa-hlavky-roboty

ROBOTY_Kolíbal_foto přebal

Designéra-výstava v Technickém muzeu

Technické muzeum vystavuje práce studentů Fakulty strojního inženýrství

Novou výstavu Designéra! otevřelo Technické muzeum v Brně. Mapuje historii designu od 90. let 20. století po současnost a představuje práce absolventů průmyslového designu z Ústavu konstruování na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. 

Design ortézy založený na parametrickém modelování, návrh kloubové řezačky nebo vize letištního tahače nebo obráběcích strojů pro nové tisíciletí – i tyto studentské práce najdete mezi výběrem těch nejzajímavějších, které vznikly na Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT v Brně. Cílem výstavy je ukázat designéra jako člověka, který neřeší pouze tvar a barvu produktu, ale do posledního detailu promýšlí konstrukční řešení a hledá inovace při vývoji nového produktu.

Výstava potrvá od 28. června do 30. září 2017. Další podrobnosti naleznete na webových stránkách Technického muzea.

designera_plakat

P.S.: Výstava vyvolala také pozornost médií. Podívejte se na reportáž České televize z vernisáže!

IMG_9123

Ředitel Regionálního technologického institutu ZČU v Plzni navštívil FSI a NETME

Jednání o spolupráci, ale také prohlídka laboratoří – takový byl program návštěvy Miloslava Kepky, ředitele Regionálního technologického institutu Západočeské univerzity v Plzni, na Fakultě strojního inženýrství (FSI) VUT.

Za FSI možné směry spolupráce v oblasti odborných přednášek nebo využití laboratoří výzkumníky představil proděkan pro vnější vztahy Jiří Hlinka, za NETME v oblasti projektové spolupráce pak ředitelka centra Lenka Zemanová. Po úvodním jednání následovala prohlídka klimatické komory, pracovišť 3D tisku a dvou studentských dílen – strojLABu, který se věnuje zejména 3D tisku, a dílny týmu TU Brno Racing, který už sedmým rokem navrhuje a konstruuje vlastní modely formule. Není bez zajímavosti, že plzeňská univerzita se do projektu závodů studentských formulí v letošním roce zapojila nově a bude tak jedním z konkurentů brněnského týmu.

IMG_9126 IMG_9125 IMG_9123

VUT_FSI_NETME_2017-03-21_056

VUT otevřelo strojLAB, první univerzitní dílnu 3D tisku v České republice

Vůbec první univerzitní dílnu zaměřenou na 3D tisk a související technologie otevřela Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (VUT). Studenti VUT mají výjimečnou šanci dostat se bezplatně ke špičkovému vybavení, které není běžně dostupné, a rozvíjet na nich svoje nápady na prototypy. V zahraničí vznikl koncept fablabů, tedy high-tech sdílených dílen, právě na univerzitách. Dílna nazvaná strojLAB je součástí celoevropské sítě FabLabNet a její provoz je částečně hrazen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Několik druhů 3D tiskáren určených pro stavbu prototypů z plastových i kovových materiálů, ale také tepelné a laserové řezačky, zařízení pro vakuové formování plastů nebo skener pro převedení vyrobeného dílu do virtuální podoby – vybavení strojLABu Fakulty strojního inženýrství dává studentům s technickým vzděláním široké možnosti využití. Cílem projektu je rozvíjet a podporovat nápady studentů, které mohou vést k inovacím ve strojírenství v České republice.

VUT_FSI_NETME_2017-03-21_058

„Studenti sem mohou přijít konzultovat a rozvíjet svoje nápady, vyvíjet a testovat návrhy svých výrobků na špičkovém vybavení. V zahraničních FabLabech se zrodila řada prototypů, které byly natolik inovativní, že po zdokonalení pronikly až do sériové výroby,“ řekl vedoucí Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií na Ústavu konstruování FSI David Paloušek a dodal: „Z našeho pohledu je pro studenty strojLAB šancí, jak propojit teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Úspěšný projekt může být cestou i k vědecké kariéře.“

Do strojLABu krok po kroku

Každý zájemce se musí nejprve zaregistrovat na webu www.strojlab.cz a projít vstupními školeními, která se konají každý čtvrtek odpoledne. StrojLAB je otevřený i pro úplné začátečníky v oboru 3D tisku. „Školení mají čtyři úrovně podle dovedností a znalostí studenta. Při té první student získá praktické schopnosti pro práci na stolní 3D tiskárně, manipulaci s ručním skenerem a také v zámečnické dílně. V navazujících bezplatných kurzech se ale naučí také základy vakuového formování, obrábění nebo využívání elektrodílen. Ti nejšikovnější mohou získat know-how i pro práci na 3D tiskárně zaměřené na kovový tisk, který je nejnáročnější, nebo pro obrábění a velkoformátový 3D tisk na robotu Kuka,“ dodal metodik strojLABu z Ústavu konstruování FSI David Škaroupka.

V jihomoravské metropoli jde už o druhý fablab. Ten první otevřený široké veřejnosti otevřelo v dubnu 2017 Jihomoravské inovační centrum pod názvem FabLab Brno. Na rozdíl od veřejné dílny je strojLAB určený výhradně pro studenty VUT. Ti mají členství a přístup k přístrojům zdarma, platí si pouze materiál spotřebovaný pro svoje projekty.

FabLabNet – celoevropská síť FabLabů

interregK otevření strojLABu došlo díky zapojení FSI do evropského projektu FabLabNet. Projekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily nebo designéry a nacházejí se v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku.

Dr. DelRio diskutuje s doc. Vítězslavem Mášou

Americký velvyslanec pro vědu navštívil Fakultu strojního inženýrství a NETME Centre

Během svojí týdenní návštěvy v jihomoravské metropoli navštívil dr. Frank W. DelRio, americký velvyslanec pro vědu, také Fakultu strojního inženýrství a výzkumné centrum NETME Vysokého učení technického v Brně. Ocenil šanci seznámit se se špičkovým výzkumem fakulty, které se do budoucna otevřela příležitost spolupracovat s americkým National Institute of Standards and Technology (NIST).

S vřelým úsměvem na rtech dorazil v úterý 23. května 2017 americký velvyslanec pro vědu Frank W. DelRio na prohlídku FSI a jejího vybavení. Na programu jeho návštěvy bylo nejprve stručné seznámení  o zaměření fakulty, počtech studentů i o výzkumu. Pak následovala prohlídka několika pracovišť v NETME Centre, konkrétně Laboratoř energeticky náročných procesů, Laboratoř s elektronovým paprskem a Letecký ústav. Svoji návštěvu potom dr. DelRio zakončil přednáškou o výzkumu, kterým se v NISTu zabývá.

„Bylo úžasné dozvědět se více o veškeré prvotřídní práce, kterou fakulta realizuje ve spolupráci s průmyslovými partnery po celém světě. Pokud se objeví průmysloví partneři, s nimiž fakulta spolupracuje a kteří by mohli těžit také z expertíz NISTu, bude rád, pokud se znovu zkontaktujeme. Pokud bychom činnost nerealizovali přímo v mojí výzkumné skupině, rozhodně bych zjistil, kdo jiný v NISTu se tím zabývá a zprostředkoval bych kontakt na ty správné lidi,“ shrnul dr. Frank DelRio.

Fakultou a vědeckým a výzkumným centrem NETME ho provedl vědecký ředitel NETME Centre Pavel Krečmer a proděkan FSI pro vnější vztahy a spolupráci s firmami Jiří Hlinka, který setkání hodnotil velmi pozitivně. „Přínos návštěvy dr. DelRia je zejména v tom, že zatímco s ostatními evropskými zeměmi nás pojí větší množství aktivit a máme i větší množství nástrojů podpory, s USA jsou společné dlouhodobé aktivity dosud spíše výjimečné. USA jsou pro nás přitom díky své špičkové úrovni vědy velmi zajímavý partner. Jakékoliv aktivity vedoucí k možné spolupráci jsou tedy velmi přínosné,“ zhodnotil setkání proděkan Jiří Hlinka.

 

0442ba9

Pozvánka: Seminář k výzvě Twinning (Horizont 2020)

Jak připravit úspěšný projekt do aktuální výzvy Twinning? Jakých nejčastějších chyb se žadatelé dopouštějí? I to se dozvíte ve středu 31. května 2017 na seminář k výzvě Twinning (Horizont 2020), který pro vás připravuje NETME Centre.

Kdy? středa 31. 5. 2017 od 14:30 do 16:00

Kde? velká zasedací místnost v NETME Centre (D5), Technická 2896/2, Brno

Program:

 • základní informace o výzvě
 • struktura projektového návrhu
 • příprava konsorcia
 • soulad projektového návrhu s RIS3
 • kritéria úspěšnosti a nejčastější chyby – zkušenosti CEITEC MU, příjemce tří úspěšných TWINNING projektů, host MVDr. Zlatuše Novotná
 • projektová podpora ze strany NETME Centre

Kontakt:

 • Ing. Blanka Marušincová, MSc: marusincova@fme.vutbr.cz
strojLAB, univerzitní dílna 3D tisku

Den otevřených dveří strojLABu

Dveře strojLABu, univerzitní dílny 3D tisku, máme otevřené pořád. Přesto jsi do nich pořád ještě nenakoukl/a? Chceš vědět, co se dá v laboratořích vytvářet a co z toho se pod dohledem strojVedoucího můžeš naučit? Pak přijď na Den otevřených dveřích strojLABu v pondělí 29. května od 15. hodin a staň se i ty mistrem 3D tisku!

Kdy? Pondělí 29. 5. 2017 od 15:00 do 17:00

Kde? velká zasedací místnost + laboratoře 3D tisku, NETME Centre (budova D5), areál Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Program:

15:00 Úvodní ahoj od šéfa laboratoře 3D tisku, doc. Ing. Davida Palouška, Ph.D. (velká zasedací místnost, NETME Centre)

15:05 – 15:30 Jak se stát členem strojLABu a jak to celé funguje? (podrobnosti o registraci, školeních i fungování strojLABu) Odpoví Ing. David Škaroupka, Ph.D. (velká zasedací místnost)

15:30 – 16:15 Komentovaná prohlídka jednotlivých pracovišť – šestiosý robot Kuka, 3D tiskárna SLM, studentská dílna a její vybavení, výstava prototypů

16:00-17:00 Neformální networking – seznamte se se strojVedoucím a získejte nápady na zajímavé projekty přímo od vyučujících z Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Akce je určená všem studentům Vysokého učení technického v Brně. Počet míst na komentovaných prohlídkách je omezený, rezervujte si svoje místo!

P.S.: Těšit se můžete i na chlebíčky a něco sladkého na zub 😊

08_04_2014_Gruenes_Talent_Bild

Green Talents 2017 – soutěž pro mladé výzkumníky

Německá cena Green Talents je určena mladým výzkumníkům, kteří se věnují trvale udržitelnému rozvoji. Letošní téma zní Udržitelná produkce a spotřeba. Celkem 25 vybraných mladých vědců z celého světa se bude moct zúčastnit dvoutýdenního setkání Science Forum a navíc absolvovat v Německu až tříměsíční stipendijní pobyt.

Příležitost nahlédnout pod pokličku německého výzkumu týkajícího se trvale udržitelného rozvoje a setkat se s německými odborníky, to je soutěž Green Talents. Soutěž vypisuje německé spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělání a cílem propojovat výzkumníky a posilovat porozumění a spolupráci bez ohledu na národní hranice a vědní obory, protože udržitelný rozvoj se týká každého z nás.

Výherci soutěže budou v říjnu 2017 pozváni na dvoutýdenní Science Forum do Německa a v následujícím roce mohou v Německu strávit až tři měsíce. Bližší podrobnosti najdete na webu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Patronkou ceny je spolková ministryně pro vzdělávání a výzkum Johanna Wanka, cena byla loni udělena už po osmé. Odborná porota minulý rok vybírala ze 757 přihlášek studentů či nedávných absolventů magisterských či doktorských programů souvisejících právě s udržitelným rozvojem. V minulosti opakovaně uspěli také žadatelé z České republiky

zdroj: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze

Dragon 7 z dílny TU Brno Racing

Z nuly na sto za 3,5 sekundy. Studenti představili nový model formule Dragon 7

Více než 30 tisíc hodin práce strávil brněnský tým TU Brno Racing na výrobě nového modelu studentské formule Dragon 7. Tým složený ze studentů VUT v Brně se letos rozhodl výrazně zasáhnout do základní kostry vozu, když trubkový ocelový rám nahradili karbonovým monokokem. Ten se standardně využívá ve vozech Formule 1 nebo v závodech Le Mans a závodní vozy jsou díky němu lehčí a tím pádem i rychlejší. Nový model formule Dragon 7 představili studenti na slavnostním odhalení v pátek 28. dubna na Fakultě strojního inženýrství (FSI) VUT v Brně.

„Trubkový ocelový rám jsme v minulých šesti letech vyladili do nejmenších detailů a věděli jsme, že už se nemáme kam v jeho využití posunout a vůz odlehčit. Proto padlo týmové rozhodnutí přejít na karbonový monokok,“ vysvětlil vedoucí týmu TU Brno Racing a student FSI VUT v Brně Roman Baxant. Tým, který v loňské sezóně několikrát bodoval v evropské soutěži Formula Student, věří, že se díky změně bude „drak“ na závodech i v budoucnu objevovat na stupních vítězů.

Pro čtyřicetičlenný tým, který tvoří studenti VUT, to znamenalo kompletní změnu kostry vozu. Zatímco u staršího typu rámu bylo možné jednotlivé části upravovat samostatně, u karbonového monokoku vše tvoří jeden celek a rám se musí připravit dopředu. „Neměli jsme žádné praktické zkušenosti, proto jsme museli hodně věcí řešit za pochodu. Rozhodnutí ale nelitujeme, protože monokok je do budoucna krok správným směrem. Má vyšší torzní tuhost, což dává vozu větší stabilitu,“ řekl vedoucí týmu Roman Baxant. Kromě změny rámu a souvisejícího uchycení studenti také upravovali motorovou jednotku, odlehčili převodovku nebo například otočili chladič vody tak, aby zajistili lepší přístup vzduchu a tedy jeho vyšší účinnost.

Vůz zatím piloti testovali díky využití nejmodernějších technologií ve virtuální realitě, v nejbližších týdnech ho čekají ostré testy. Mladí konstruktéři očekávají, že s váhou okolo 180 kilogramů a výkonným motorem o obsahu 510 cm3 by tento „drak“ mohl zrychlení z nuly na 100 km/hod zvládnout za méně než 3,4 sekundy. Vedle rychlostních testů se bude ověřovat také spolehlivost a odolnost jednotlivých prvků vozu. „Univerzitní soutěž Formula Student klade důraz na bezpečnost a testování vozů, proto máme aktuálně v dílně několik krabic s desítkami vzorků, které jsme testovali. Vše jsme sice propočítávali dopředu, ale stejně je potřeba výpočty ještě experimentálně ověřit, jak je to běžné i u vývoje cestovních aut,“ popsal Roman Baxant. VUT_FSI_odhaleni-Dragon7_2017-04-28_004

Na stavbě vozu pracovaly čtyři desítky studentů od loňského podzimu, kteří stojí nejen za návrhem a stavbou vozu, ale i za designem, který respektuje výrazné linky karbonového monokoku. Nejnáročnější období je pro tým na jaře při samotném sestavování formule, na dílně často trávili dlouhé hodiny. Celkem studentský tým strávil prací v dílně 30 240 hodin. „Vědomosti, které jsem získal při stavbě formule, jsou obrovské. Působení ve studentské formule změní studentovi způsob přemýšlení o konstruování a stavbě vozů, najednou to není prázdná teorie, ale reálná zkušenost,“ uvedl Roman Baxant.

Aktivitu a práci studentů ocenil na slavnostním odhalení formule Dragon 7 i rektor VUT Petr Štěpánek a poděkování adresoval také vyučujícím a sponzorům, kteří ke vzniku studentské formule také přispěli. Slavnostního odhalení nového modelu se vedle vedení fakulty a univerzity účastnili i další významné osobnosti jako automobilový závodník David Vršecký a členové závodního týmu Buggyra. Součástí večera byla i charitativní dražba pro dětský domov Dagmar v Brně. Studentům se podařilo vybrat 40 000 korun, tedy o 15 000 korun více než v loňském roce. Nejvíce si dražitelé cenili pístu z loňského modelu Dragon 6, jehož cena se vyšplhala na 15 000 korun.

Závodní sezónu odstartuje brněnský tým na přípravném ZF Kempu v německém Friedrichshafenu. Odtud tým v červenci zamíří na závody do Maďarska a poté na začátku srpna na Autodrom v Mostě na severu Čech. Sezónu tým TU Brno Racing zakončí v Hockenheimu v Německu.

Kalendář závodů

 • Formula Student East – 20.-23. 7. 2017, Euro-Ring, Maďarsko
 • Formula Student Czech Republic – 2.-5. 8. 2017, Autodrom Most, ČR
 • Formula Student Germany – 8.-13. 8. 2017, Hockenheim, Německo

 

TU Brno Racing

VUT_FSI_odhaleni-Dragon7_2017-04-28_001Studentský tým Vysokého učení technického v Brně, který od roku 2010 působí v soutěži Formula Student. Jde o výukový projekt, jehož podstatou je to, že studenti sami konstruují závodní vůz, se kterým se pak účastní mezinárodních soutěží. Do projektu Formula Student je zapojeno více než 500 univerzitních týmů z celého světa, Českou republiku reprezentuje pět týmů. V soutěži se hodnotí spolehlivost, ovladatelnost, výkonost a bezpečnost vozu, ale také jeho design. Cenu Opel Style Award za design vloni získal právě tým TU Brno Racing.

Vývoj a výroba studentské formule patří mezi největší studentské projekty. Zapojeni jsou zejména studenti Fakulty strojního inženýrství (FSI), ale do chodu týmu se mohou zapojit také studenti ostatních fakult VUT. Budoucí inženýři si kromě konstruování vozu vyzkoušejí i to, jak oslovovat a jednat se sponzory, sestavovat rozpočet nebo plánovat marketing a PR. Zázemí mají studenti na FSI.

www.tubrnoracing.cz

https://www.facebook.com/tubrnoracing

VUT_FSI_NETME_2017-03-21_055

Otevírání evropské sítě FabLabů: na VUT do strojLABu!

Zpřístupňování laboratoří 3D tisku a sdílení know-how s odbornou i laickou veřejností – to je cílem evropského projektu FabLabNet, do kterého se zapojily NETME Centre a Ústav konstruování FSI. Univerzitní dílnu strojLAB se špičkovými technologiemi budou moct využívat studenti VUT. Zástupci devíti partnerů zapojených do mezinárodního projektu FabLabNet se setkali na konci března v Budapešti, aby naplánovali společné aktivity FabLabů.

FabLabNet je především networkingový projekt, jehož cílem je propojovat nejrůznější skupiny, které zajímá 3D tisk a související technologie. V co-workingových dílnách po celé Evropě se tak mohou setkávat kutilové, studenti s originálními nápady, designéři, firmy a také odborníci z akademické sféry. StrojLAB na FSI VUT v Brně reprezentuje v projektu jako jediný právě akademickou sféru.

„Naším cílem je dát studentům možnost přijít do strojLABu se svými nápady, konzultovat je a vyvíjet vlastní projekty na špičkovém vědeckém vybavení, které je k dispozici v centru NETME. V zahraničí je běžné, že se ve FabLabech rodí zajímavé prototypy, se kterými potom jejich autoři pokračují dál do podnikatelských inkubátorů, v nichž mají šanci oslovit investory a budovat vlastní byznys. Univerzitní FabLab ale může být pro talentované studenty akcelerátorem jejich vědecké kariéry,“ popsal vedoucí Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií na Ústavu konstruování FSI David Paloušek.

StrojLAB, studentská laboratoř 3D tisku, se v dubnu oficiálně otevírá pro zájemce z řad studentů FSI, ale se svými projekty se mohou přihlásit i studenti z dalších fakult. Na úvod dostane každý student vstupní školení o vybavení, které je ve strojLABu k dispozici – jde především o 3D tiskárny, řezací plotry, ruční skenery, ale také o vybavení elektrodílen (mikroprocesory Arduino) nebo pro vakuové formování.

Ti nejšikovnější se mohou zdarma naučit pracovat také s 3D tiskárnou SLM 280 HL určenou pro výrobu kovových prototypů nebo s šestiosým robotem Kuka, který je možné využít pro velkoplošný 3D tisk nebo pro obrábění.

„Vše záleží jen na nápadech a schopnostech studenta. StrojLAB jsme otevřeli pro to, aby se navzájem inspirovali a rozvíjeli budoucnost 3D tisku. Myšlenka otevřených dílen FabLab ale spočívá také v tom, že studenti mají možnost svoje projekty neformálně konzultovat nejen mezi sebou, ale také se zkušenými odborníky. Věříme, že strojLab bude kreativní dílnou, ve které se zrodí zajímavé inovace,“ dodal David Paloušek.

Co přinese spolupráce napříč Evropou?

Na zahajovací konferenci k projektu FabLabNet se v Budapešti potkali zástupci co-workingových dílen 3D tisku z devíti zemí: Německa, Rakouska, Itálie, Slovinska, Chorvatska, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Projekt je financován z programu Interreg Central Europe.

A jaký je výsledek setkání? V nejbližších měsících díky projektu vzniknou například videotutoriály k obsluze jednotlivých zařízení, díky nimž mohou zájemci ze všech zemí získat základní představu o tom, co mohou s jejich pomocí vytvořit, ještě před příchodem do dílny. Pokud v jejich FabLabu není zařízení k dispozici, mohou odjet do jiné co-workingové dílny a využít tamní vybavení. Setkání v jednotlivých FabLabech nejen s nadšenci do 3D tisku, ale také s firmami a dalšími významnými aktéry je také důležitou součástí projektu.

Nejdůležitějším partnerem strojLABu je FabLab Brno, který 19. dubna otevřelo Jihomoravské inovační centrum (JIC).

interreg

Pneumobil Javelin

Studenti dokončují nový model pneumobilu Javelin. A shánějí sponzory

Do poslední fáze výroby nového pneumobilu Javelin vstoupili studenti Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Pro nové vozítko, které jezdí na stlačený vzduch, už mají studenti hotový digitální návrh a v současnosti vyrábějí rám a další komponenty. Brněnský studentský tým je jediným v České republice, který se vývojem vozítek na stlačený plyn zabývá a který zemi reprezentuje na mezinárodních závodech.

Pneumobil je lehké jednomístné vozítko, které je poháněné vzduchem z tlakových lahví. Dokáže jet rychlostí až 40 kilometrů v hodině. Svůj první pneumobil představil studentský tým v roce 2011.

“Vozidlo tehdy na jednu láhev ujelo tři kilometry. Následnými úpravami se nám podařilo sestrojit vozidlo, které na jednu láhev ujede už 10 kilometrů. Máme ještě vyšší cíle,” řekl vedoucí týmu Pneumobil Racing Team Brno Matúš Ranuša.

Pneumobil JavelinPneumatická vozidla se zřejmě nestanou plnohodnotnou alternativou k vozům benzinovým, dieselovým nebo elektrovozům, ale stlačený vzduch může být doplňkovým pohonem. To by mohlo vést ke snížení spotřeby i emisí. Pohon nabízí využití také v oblasti rekuperace energie.

Zázemí týmu poskytuje NETME Centre a Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. Studenti mají k dispozici vlastní dílnu a mohou pracovat na nejmodernějších zařízeních ve fakultních laboratořích.

Fakulta tyto studentské projekty podporuje. “Kromě tohoto týmu působí na fakultě ještě dva další. Jeden konstruuje studentskou formuli a druhý staví malé dálkově řízené letouny. Všechny naše týmy dosahují úspěchů na mezinárodních závodech. Hlavním přínosem těchto projektů je to, že studenti mají příležitost uplatit teoretické znalosti v praxi,” poznamenal Jiří Hlinka, proděkan FSI pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem.

Pneumobil Racing Team Brno aktuálně hledá další sponzory, kteří by jej podpořili finančně a/nebo materálně tak, aby mohl tým v květnu vstoupit do nové sezóny co nejúspěšněji. Nabídnete pomoc budoucnosti strojírenství právě Vy?

Seminář_individuální stipendia_Jiří Jaroš

Jak na výzkumný pobyt do zahraničí? Přijďte na seminář Individuální postgraduální stipendia

NETME Centre pořádá seminář na téma Individuální postgraduální stipendia z programu Horizont 2020 – Marie Sklodowska-Curie. Co program nabízí? Příležitosti pracovat na vlastních výzkumných projektech prostřednictvím mobility mezi zeměmi i sektory za účelem získávání nových dovedností. O grant mohou žádat postdoktorandští výzkumní pracovníci (výzkumní pracovníci s doktorátem nebo s alespoň čtyřletými zkušenostmi ve výzkumu). O grant žádají jednotlivci.

Na semináři se dozvíte základní informace o výzvě – například o tom, jak připravit projektovou žádost, o hodnotících kritériích nebo o podpoře z OP VVV. O svoje zkušenosti a praktické tipy se s Vámi podělí účastník programu Ing. Jiří Jaroš, Ph.D., odborný asistent z FIT VUT v Brně.

Seminář se koná ve čtvrtek 27. dubna 2017 v čase 14:30 – 16:00 hod ve velké zasedací místnosti NETME Centre (D5/416f).

Využijte jedinečné šance a potvrďte svoji účast na přednášce ještě dnes! Stačí napsat e-mail projektové manažerce Blance Marušincové: marusincova@fme.vutbr.cz.

Pozvánka na seminář EUPRO MSCA

MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LE15020 Projektová kancelář podpory mezinárodních projektů pro strojní inženýrství financovaného z programu EUPRO II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

VUT_FSI_NETME_2017-03-21_038

Dubnové NETME News: Vítejte ve strojLabu, univerzitní dílně 3D tisku

Nové číslo magazínu NETME News přináší přehled novinek z dění v NETME Centre a také aktuální a plánované grantové výzvy. Věděli jste, že v dubnu oficiálně spouštíme v rámci evropského projektu FabLabNet fungování strojLabu, univerzitní dílny zaměřené na 3D tisk? Využívat jej budou moct všichni studenti Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Magazín přináší také zajímavosti z přípravy týmu Pneumobil Racing Team Brno na novou závodní sezónu nebo článek o plánech na financování vysokých škol a výzkumných center v příštím roce.

Přejeme vám čtení aktuálního čísla NETME News 04/2017!

NETME Jobs: Hledáme nové členy projektového týmu

We want you! NETME hledá nové členy projektového týmu

Rok 2016 byl pro NETME Centre velmi úspěšný. Divize a sekce centra zahájily nebo realizovaly množství projektů s partnery na národní i mezinárodní úrovni a NETME tak potvrdilo svoji pozici předního strojírenského výzkumného centra v České republice. S plány na další rozvoj jsme vstoupili i do roku 2017. Jenže – nové projekty přinášejí nové výzvy a hromadu práce. Pomůžete nám je realizovat a posunout české strojírenství kupředu?

Hledáme:

Našli jste se v některé pozici? Podrobnosti o tom, co dělat dál, najdete po rozkliknutí jednotlivých pozic. Podpultově se s Vámi rádi podělíme o informaci, že práce ve vědeckém centru je opravdu pestrá a nudit se s námi rozhodně nebudete. Zároveň Vám ale umožní nastavit si work-life balance tak, jak Vám bude vyhovovat. Jako bonus můžete chodit na lekce angličtiny a na zajímavé kurzy celoživotního vzdělávání. A pokud se přihlásíte do konkurzu včas, možná s námi stihnete ještě teambuilding ve vědeckém parku Vida! a následné pivo.

Staňte se ještě dnes součástí týmu, který pomáhá na svět strojírenským inovacím!

Paloušek_ČT

Česká televize: Studenti tisknou ve 3D

Na konci března hostil Ústav konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně středoškolskou soutěž Autodesk Academia Design 2017. Do laboratoří 3D tisku se vydal také štáb České televize. Jaké možnosti nám dává 3D tisk? Jaké výhody mají protézy nebo letecké komponenty, které se tisknou ve 3D tiskárnách? A jaká je budoucnost této technologie?

Vedoucí Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií při Ústavu konstruování FSI VUT v Brně David Paloušek to prozradil v živém vstupu ve vysílání Studia 6 i v reportáži na ČT24 (začátek 18:29). Podívejte se na 3D tisk zblízka!

3Dtisk_roboprint

Fakulta strojního inženýrství otevře laboratoře 3D tisku středoškolákům a jejich učitelům

Funkční díly v letadlech nebo úchopové mechanické protézy – 3D tisk se rozšiřuje do rostoucího počtu průmyslových oborů a základní dovednosti 3D modelování a využívání 3D tisku už se začínají studenti učit nejen na univerzitách, ale také na středních průmyslových školách. Letos poprvé budou středoškoláci a jejich učitelé měřit síly v soutěži Autodesk Academia Design kromě 2D kreslení a 3D modelování také v prototypingu, kde 3D tisk využijí. Soutěž hostí Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (FSI VUT) společně s Ústavem konstruování na konci března.

Do letošního ročníku soutěže, která je určená zejména pro studenty 2., 3. a 4. ročníků středních a také vyšších odborných škol a jejich učitele, se přihlásila více než stovka účastníků z celé České republiky. Prestižní CAD klání otestuje znalosti a digitální dovednosti studentů ve 2D kreslení a 3D modelování. Vůbec poprvé budou studenti soutěžit také v kategorii zaměřené na modelování prototypů, které si také pomocí metody 3D tisku vytisknou na špičkových přístrojích v laboratořích VUT.

„Tuto soutěžní kategorii jsme vyhlásili vůbec poprvé a to díky spolupráci s Ústavem konstruování FSI VUT, který středoškolákům umožní využívat vybavení svých laboratoří, především 3D tiskárny. Technologická revoluce jde kupředu a 3D tisk je už standardem v průmyslových podnicích. Začíná tedy pronikat i do výuky technických předmětů na středních školách, proto jsme se tuto disciplínu rozhodli zařadit do soutěže. Studenti si mohou práci vyzkoušet v reálných podmínkách,“ uvedl Marek Rozehnal ze školicího střediska Computer Agency o.p.s., které soutěž Autodesk Academia Design pořádá už 23 let.

Soutěžní kategorie

 • 2D studenti (AutoCAD 2017)
 • 3D studenti (Inventor 2017)
 • Prototyping s využitím 3D tisku
 • 3D učitelé (Inventor 2017)

Studenti podle zadání vytvoří, navrhnou a pak také na 3D tiskárnách vytisknou svůj model a budou ho moct porovnat s výtvory ostatních soutěžících. Při práci využijí nejmodernější vybavení laboratoře, k němuž mají běžně přístup pouze studenti a výzkumníci z VUT.

„Naše pracoviště se zapojilo do celoevropského projektu FabLabNet, jehož cílem je zpřístupňovat špičkové technologie pro 3D tisk a také know-how širší odborné veřejnosti. Pro středoškoláky a jejich učitele je to skvělá příležitost, jak získat konkrétní představu o výzkumu a vývoji v oboru 3D tisku. Jde o obor, který se vyvíjí velmi dynamicky a nabízí technická řešení problémů, se kterými si strojírenství jinými metodami tak efektivně nedokázalo poradit,“ popsal David Paloušek, vedoucí Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií, které se specializuje právě na 3D tisk a které je součástí Ústavu konstruování FSI VUT.

3D tisk_component

„Studenti během práce na svém projektu získají konkrétní představu o práci s 3D tiskárnami, o tomto oboru i o průběhu studia na Ústavu konstruování. Otevření laboratoří 3D tisku je pro nás také způsob, jak oslovit talentované studenty a motivovat je ke studiu strojního inženýrství,“ řekl David Paloušek.

Soutěžního klání se účastní nejen studenti, ale také jejich učitelé. „Je to pro něj nejen možnost srovnání se s ostatními vyučujícími, ale také motivace pro to se neustále zlepšovat. Je to prospěšné i pro vztah se studenty, kteří díky soutěži mohou ocenit dovednosti svého učitele,“ dodal Marek Rozehnal ze školicího střediska Computer Agency o.p.s.

Dvoudenní soutěžní klání se bude konat od 24. do 25. 3. na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Vítězové jednotlivých kategorií si odvezou hodnotné ceny.

 

MEDIA KIT

CA_300x300 - kopieAutodesk Academia Design 2017 se jako soutěž pro studenty a učitele SŠ, VOŠ a VŠ koná už po třiadvacáté. Akce se koná v termínu od 24. 3. do 25. 3. na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. http://www.c-agency.cz/autodesk-academia/autodesk-academia-design

Ústav konstruování FSI, VUT v Brně

Ústav konstruování se na Fakultě strojního inženýrství specializuje na výuku, ale také na výzkum a vývoj v oblasti konstruování strojů a jejich částí a v průmyslovém designu. Pracoviště klade důraz na využití nejnovějších poznatků a také na integraci počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu.

interregSoučástí ústav je Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií, který se mj. specializuje na využití 3D tisku. V rámci evropského projektu FabLabNet laboratoř zpřístupňuje špičkové technologie a know-how odborné veřejnosti. http://uk.fme.vutbr.cz/, www.3dlaboratory.czhttp://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html

KONTAKTY PRO MÉDIA

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně – Radka Šťávová: stavova@fme.vutbr.cz, +420 777 365 499

Computer Agency o.p.s. – Marek Rozehnal: rozehnal@c-agency.cz, +420 728 768 164

 

VUT_FSI_NETME__Jiri-Klemes_2017-02-28_006

Univerzitní magazín přináší rozhovor s vedoucím projektu SPIL Jiřím Klemešem

Proč je důležité, aby na univerzitě působili i zahraniční výzkumníci? A má Brno a VUT potenciál přilákat tyto vědce a studenty? Na to i další otázky odpovídá v rozhovoru pro univerzitní měsíčník Události z VUT v Brně vedoucí nového projektu SPIL (Sustainable Process Integration Laboratory/Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost) Jiří Klemeš. Profesor Klemeš se do Brna vrátil po více než 30 letech, které strávil výzkumem na univerzitách po celém světě.

Inspirativní rozhovor si můžete přečíst online na webu magazínu Události z VUT v Brně.

2017-03-07_11-15-38

Na VUT zavítal jihokorejský velvyslanec. Navštívil také HeatLab

Vysoké učení technické v Brně navštívil 7. a 8. března 2017 jihokorejský velvyslanec Moon Seoung-hyun. Během pobytu v moravské metropoli zavítal na několik fakult brněnské techniky. Velvyslanec Korejské republiky si prohlédl Fakultu informačních technologií, Fakultu výtvarných umění, Středoevropský technologický institut VUT nebo Fakultu strojního inženýrství a NETME Centre, které dlouhodobě spolupracují s čelními představiteli jihokorejského průmyslu.

V současnosti je nejstabilnějším partnerem z této země firma POSCO, která je třetím největším světovým výrobcem oceli. Fakulta strojního inženýrství, konkrétně výzkumné centrum NETME a Laboratoř přenosu tepla a proudění (tzv. HeatLab) vedená Jaroslavem Horským se společností spolupracují od roku 2004. Výzkumníci z VUT pro ni hledají řešení především v oblasti návrhu a optimalizace chladicích systémů. Jedná se o experimentální výzkum chlazení válců, chlazení pásů, plechů a profilů, řízení odvodu tepla při kontinuálním lití oceli a otázky hydraulického ostřiku okují.

2017-03-07_10-48-09
V HeatLabu velvyslance uvítal profesor Miroslav Raudenský (autor: Tomáš Luks)

„V roce 2004 vznikl první kontrakt na výzkum chlazení válcovaných pásů a od té doby probíhá spolupráce bez přerušení. Dobrým oceněním naší práce je to, že v době výrazné krize a snížení výroby oceli, kdy firma POSCO prakticky zastavila zadávání externích výzkumných projektů, naše spolupráce stále pokračovala,“ vysvětlil vedoucí Sekce přenosu tepla a proudění Jaroslav Horský.

Smluvní výzkum pro firmu POSCO řešený v NETME Centre na VUT dosáhl hodnoty 22 milionů korun. „Vůbec nejzajímavějšími projekty, na kterých se laboratoř během třináctileté spolupráce podílela, byly návrh chlazení pro válcovnu tlustých plechů do šířky 5,4 metru a práce na systémech chlazení a odkujení pro unikátní technologickou jednotku kontinuálního lití tenkých bram s přímým válcováním ocelových pásů,“ popsal Miroslav Raudenský, který za HeatLab koordinuje výzkumné projekty s firmou POSCO.

2017-03-07_11-12-40
Praktická ukázka v laboratoři (autor: Tomáš Luks)

„Jižní Korea představuje jednu z nejvíce dynamických světových ekonomik a je rovněž lídrem v oblasti vyspělých technologií, průmyslu a inovací. Setkání s excelencí Moon Seoung-hyunem znamená pro VUT příležitost rozšířit dosavadní vědecko-výzkumnou spolupráci s tímto strategickým asijským partnerem. Věřím, že v budoucnu navážeme co nejužší spolupráci i v oblasti transferu technologií nebo mobilit studentů a akademických pracovníků,“ uvedl rektor VUT Petr Štěpánek.

Při své exkurzi po brněnské technice zavítal Moon Seoung-hyun i na Fakultu výtvarných umění, kde momentálně studuje i jedna jihokorejská studentka. Během návštěvy FaVU v nových prostorách Údolní 53 jej v 3D studiu naskenoval vedoucí studia Tomáš Medek, díky čemuž si velvyslanec mohl odnést vlastní podobiznu z 3D tiskárny.

„Brno jsem navštívil poprvé a jsem rád, že jsem se do tohoto města mohl podívat. Setkal jsem se s představiteli nejen státních institucí, ale také se zástupci firem. Shledal jsem mnoho oblastí pro budoucí spolupráci s městem Brnem a ze své pozice korejského velvyslance v České republice se budu snažit udělat maximum pro podporu našich vztahů v nadcházejících dnech a měsících,“ uvedl Moon Seoung-hyun.

Při návštěvě moravské metropole zavítal jihokorejský velvyslanec rovněž na brněnský magistrát, krajský úřad, Ústavní soud, Nejvyšší státní zastupitelství a prohlédl si i známou architektonickou památku vilu Tugendhat. Protože se velvyslanec zajímá o hudbu, přijal rovněž pozvání rektora JAMU Ivo Medka.

dav

Jarní NETME News nabízí ohlédnutí za rokem 2016 i nový výzkum Leteckého ústavu

Přehled nejdůležitějších informací z dění v NETME Centre přináší nové vydání měsíčníku NETME News. Hned na úvod newsletter shrne výsledky činnosti centra v roce 2016, kdy jednotlivé divize a sekce zahájily nebo realizovaly množství projektů na národní i mezinárodní úrovni. Přečíst si můžete také rozhovor s profesorem Jiřím Klemešem o začínajícím projektu SPIL nebo článek o práci výzkumníků z Leteckého ústavu FSI, kteří experimentálně vyvíjejí novou konstrukci pro kluzáky s využitím vysoko-modulárních vláken.

Do sekce Grantové příležitosti pro Vás projektoví manažeři NETME připravili kromě otevřených a plánovaných výzev také několik zajímavých tipů na oborové konference, veletrhy nebo workshopy. Využijete některý?

To zjistíte, pokud si přečtete aktuální číslo NETME News 2/2017. Přejeme Vám hezké čtení!

Profesor Jiří Klemeš s čínskými vědci

V NETME Centre zahajuje činnost špičkový mezinárodní vědecký tým

TISKOVÁ ZPRÁVA – Mezinárodní tým pod vedením profesora Jiřího Klemeše otevírá v NETME Centre nový projekt Laboratoře integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL). Jde o pětiletý projekt podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním cílem vědeckého týmu bude dosáhnout unikátních a prakticky využitelných poznatků, které přispějí k řešení zvýšení účinnosti procesního a energetického průmyslu.

Nový výzkumný projekt se s ohledem na alarmující hodnoty skleníkových plynů orientuje na minimalizaci tzv. skleníkové, dusíkové, energetické a vodní stopy a na komplexní řešení v oblasti úspor energie. Výzkum v této oblasti bude profitovat z dlouholeté celosvětově úspěšné činnosti zahraničního vědeckého pracovníka Jiřího Klemeše.

Profesor Klemeš po desetiletí působí na zahraničních univerzitách, je hostem významných konferencí a více než dvacet let také každoročně pořádá prestižní konferenci zaměřenou právě na integraci procesů a trvalou udržitelnost PRES (Conference of Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Polution Reduction).

Za novým projektem se rozhodl přesunout do NETME Centre při Fakultě strojního inženýrství (FSI) VUT v Brně. Z nově vznikající Laboratoře integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL) chce profesor Klemeš vybudovat pracoviště, které bude schopné konkurovat i zahraničním laboratořím.

„Na závěr svojí vědecké kariéry jsem se rozhodl vrátit do Brna a využít svého jména pro to, abych s sebou přivedl špičkové zahraniční výzkumníky. Výzkum je trošku jako genetika a nová krev je vždy prospěšná, proto jsem rád, že výzkumný tým z Energetického ústavu a Ústavu procesního inženýrství FSI doplní vědci z Nového Zélandu, Bulharska, Slovinska, Malajsie nebo Číny,“ popsal vedoucí laboratoře Jiří Klemeš.

Díky projektu SPIL dojde navíc k rozvoji spolupráce se čtyřmi špičkovými zahraničními univerzitami, konkrétně s britskou The University of Manchester, slovinskou University of Maribor, malajskou Universiti Teknologi Malaysia v Johor Bahru a Hebei University of Technology v čínském Tianjinu. Vzájemné aktivity se protnou na poli společného

výzkumu, výměny vědeckých informací, společných publikací, mobilit nebo práce s doktorandy a přinesou také posílení mezinárodní dimenze výzkumu NETME Centra.

Hlavním přínosem projektu pro FSI a VUT bude nejen posílení mezinárodního rozměru a konkurenceschopnosti výzkumu, ale i růst zahraniční prestiže a s tím související možný příliv nových zahraničních doktorandů.

„PhD. studenti se při výběru univerzity nerozhodují jen podle žebříčku vysokých škol, ale také podle osobností, které tam působí. To, že chtějí studovat u konkrétního školitele, je stále častější i u inženýrů. Start vědecké kariéry je potom snazší,“ řekl profesor Klemeš a dodal: „Mladí výzkumníci představují nesmírný vklad, je potřeba vytvořit pro ně skvělé podmínky pro práci tak, aby mohli objevit něco nového. V NETME Centre se nám takové zázemí podařilo najít.“

Vědecký tým zahajují výzkum v projekt SPIL v únoru 2017, celkem potrvá více než pět let.

MEDIA KIT

Projekt SPIL (Sustainable Process Integration Laboratory/Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost)

Projekt řešený mezinárodním vědeckým týmem pod vedením profesora Jiřího Klemeše v NETME Centre při FSI VUT v Brně. Projekt SPIL byl připravený v NETME Centre a je podpořen z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt byl zahájen 1. 2. 2017 a potrvá více než pět let. Cílem projektu je vybudovat mezinárodně konkurenceschopné výzkumné pracoviště a dosáhnout aplikovatelných poznatků, které přispějí k řešení zvýšení účinnosti procesního a energetického průmyslu, zejména k minimalizaci tzv. skleníkové, dusíkové, energetické a vodní stopy.Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

NETME Centre

NETME Centre je regionální výzkumné a vývojové centrum, které vychází z dlouhodobé úspěšné výzkumné činnosti Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Vzniklo v roce 2010 a rychle se etablovalo do moderního centra vědy a výzkumu. NETME Centre má jako technologický integrátor za cíl především inovovat strojírenství v České republice. Centrum pomáhá při rozvoji odborných znalostí tak, aby byl i do budoucna zajištěný růst a dlouhodobá udržitelnost strojírenských oborů

V NETME Centre jsou zastoupeny celkem 4 technické obory: letecký průmysl, automobilový průmysl, energetika a strojírenská technologie.

1655723_629701323764232_167893508_o

Vědecká centra VUT představí svoje aktivity firmám

NETME Centre se společně s dalšími vědeckými centry AdMas a CEITEC, která také působí na VUT, představí 1. března 2017 na workshopu pořádaném Regionální hospodářskou komorou Brno.  Cílem setkání je prezentovat vědecká centra VUT a především shrnout možnosti spolupráce jednotlivých pracovišť s průmyslovými podniky. NETME Centre jako největší centrum pro strojní inženýrství v České republice, jeho technologické možnosti a přístrojovou vybavenost představí vědecký ředitel centra Ing. Pavel Krečmer, Ph.D.

Prezentace se koná 1. března od 9.00 v pavilonu Regionální hospodářské komory Brno v areálu brněnského výstaviště. Prohlédněte si podrobný program a možnosti registrace pro účastníky setkání. Těšíme se na Vás!

NETME News 01/2017

První číslo NETME News

Začátek roku 2017 přinesl do NETME Centre řadu novinek. Rozhodli jsme se proto, že Vás o nich budeme pravidelně informovat v měsíčníku NETME News. V pilotním lednovém čísle se dočtete například o projektu FabLabNet nebo o úspěšné spolupráci vědeckého týmu dr. Pavlase s malešickou spalovnou, v rubrice Grantové výzvy pak najdete otevřené i plánované výzvy.

Vychutnejte si první číslo NETME News 01/2017.