All posts by netme

Robotické rameno

Jak uspět ve výzvě Marie Curie fellow prozradil další webinář projektu iNETME

Druhý online seminář, který se konal v rámci projektu iNETME, představil výzkumníkům způsoby, jak nejlépe uspět v budoucí Marie Curie fellow. Pokud jste seminář s názvem Jak by mělo vypadat kompetitivní CV budoucího Marie Curie fellow? nestihli, můžete si jej pustit online. 

Videozáznam semináře ke shlédnutí zde (je nutné se přihlásit do systému VUT).

Prezentace přednášejících:

Science Café v NETME Centre

NETME Centre uspořádalo první online seminář o dotačních příležitostech pro mladé vědce

Svůj první online seminář na téma Dotační příležitosti pro mladé vědce uspořádal tým z projektu iNETME ve středu 15. dubna. Semináře se vzdáleně účastnilo bezmála sedmdesát výzkumníků. Pro zaměstnance FSI nyní přinášíme možnost prohlédnout si videozáznam semináře před aplikaci Microsoft Teams.

Videozáznam semináře ke shlédnutí zde (je nutné se přihlásit do systému VUT).

Prezentace přednášejících:

 

Seminář je realizován v rámci projektu LTI19001 iLogo MŠMTNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTEREXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Online seminář

Online seminář: Jak by mělo vypadat kompetitivní CV budoucího Marie Curie fellow?

NETME Centre si Vás dovoluje pozvat na seminář Jak by mělo vypadat kompetitivní CV budoucího Marie Curie fellow?. Seminář se uskuteční na platformě Microsoft Teams v úterý 21. dubna od 9:00 do 12:20.

 • Termín konání semináře: úterý 21. dubna 2020 v čase 9:00 – 12:20
 • Místo konání: Microsoft Teams

9:00 – 9:30   Úvod do projektů Marie Skłodowska-Curie IF       

Mgr. Zuzana Čapková, TC AV (NCP) pro granty ERC a akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020

9:30 – 10:00    „Jak by mělo vypadat kompetitivní CV budoucího Marie Curie fellow?“ (vzor životopisu, nezbytné zkušenosti a kvality žadatele)

Mgr. Zuzana Čapková, TC AV (NCP) pro granty ERC a akce Marie Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020

10:00 – 10:30   Kariérní vývoj a co vše může přinést úspěšný MSCA projekt

Christian Iffelsberger; Kalyan Ghosh MSCA fellow na VUT

10:30 – 11:00       Pohled hodnotitelky – dopad fellowship na Vaši kariéru

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, hodnotitelka MSCA a ERC projektů

11:30 – 12:00       Workshop – „Napište si svůj vlastní životopis”

12:00 – 12:20       Dotazy, diskuze

V průběhu semináře i po něm je možné chatovat a zasílat dotazy.

Seminář bude možné sledovat přes webový prohlížeč. Doporučujeme však nainstalovat Microsoft Teams na zařízení, ze kterého budete seminář sledovat, tj. PC, Mac, tablet nebo telefon z této adresy.

Důležité odkazy:

REGISTRACE účastníků na seminář

Vstup na ONLINE SEMINÁŘ

Kontakt: Ing. Blanka Marušincová, MSc, marusincova@vutbr.cz

Logo MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTEREXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Online seminář

Online seminář: Dotační příležitosti pro mladé vědce

NETME Centre si Vás dovoluje pozvat na online seminář Dotační příležitosti pro mladé vědce. Seminář se uskuteční na platformě Microsoft Teams ve středu 15. dubna od 12:30 do 14:30.

 • Termín konání semináře: středa 15. dubna 2020 v čase 12:30 – 14:30
 • Místo konání: Microsoft Teams

Program:

12:30 – 13:00       Prezentace s přehledem vnitřních a tuzemských projektů (Fond vědy, Specifický výzkum, TA ČR ZÉTA, GA ČR Junior)

Mgr. Ivana Lipenská, FSI, VUT

13:00 – 13:30       H2020 – Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, hodnotitelka MSCA a ERC projektů

13:30 – 13:45       ERC granty

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná, hodnotitelka MSCA a ERC projektů

13:45 – 14:30       Řešitelé projektů a jejich zkušenosti, tipy, triky, rady

zástupci z řad řešitelů Specifického výzkumu, TA ČR ZÉTA, GA ČR Junior

V průběhu semináře i po něm je možné chatovat a zasílat dotazy.

Seminář bude možné sledovat přes webový prohlížeč. Doporučujeme však nainstalovat Microsoft Teams na zařízení, ze kterého budete seminář sledovat, tj. PC, Mac, tablet nebo telefon z této adresy.

Důležité odkazy

 

Kontakt: Ing. Blanka Marušincová, MSc, marusincova@vutbr.cz

Logo MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTEREXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Symposium iNETME

Symposium iNETME nabídlo nové pohledy na rozvoj mezinárodních kontaktů ve VaV

Jak získat partnera pro mezinárodní projekt? To bylo hlavní téma Symposia iNETME, které se uskutečnilo ve středu 26. února na půdě VUT v Brně. Výzkumníkům i projektovým manažerům z univerzit po celé ČR o problematice přednášel i světově uznávaný odborník na vědeckou diplomacii prof. Pierre Bruno Ruffini. Sympozium se konalo v rámci projektu International NET for Mechanical Engineering (iNETME).

Prof. Ruffini přednášel na VUT vůbec poprvé a účastníkům sympozia se snažil přiblížit pohled diplomatů na danou problematiku. Ve dvou blocích jeho přednášek mimo jiné zaznělo vysvětlení, proč a jaké pozitivní výsledky přináší vědecká diplomacie.

Prof. RuffiniProf. Pierre Bruno Ruffini

Britský vědecký atašé Otakar Fojt představil aktuální situaci britského vědeckého prostředí a poradil i praktické tipy na to, jak identifikovat a budovat nová partnerství. Odpovídal také na praktické otázky výzkumníků týkající se podmínek a možností spolupráci v návaznosti na Brexit.

Jak využít vědu pro a v diplomacii k řešení globálních problémů představila výzkumnice Eliška Tomalová z Fakulty sociálních studií Karlovy univerzity. Je členkou týmu, který v mezinárodním evropském projektu S4D4C, financovaném z H2020, řeší diplomatické výzvy zejména v oblasti vodního hospodářství. Sympozium představilo také evropský projekt InsSiDE, také financovaný z H2020. Partneři tohoto projektu chtějí společně přispět ke sdílení vědecké diplomacie v Evropě a organizují první letní školu pro vědce a diplomaty.

Také odpolední blok přednášek byl zaměřený co nejvíce prakticky tak, aby účastníkům představil konkrétní možnosti navázání a rozvoje partnerství. Jednou z možností je také získání průmyslových partnerů prostřednictvím sítě EEN nebo CzechInvestu.

Velice zajímavý pohled vnesla do sympozia Lenka Mynářová, která mj. vedla marketing při uvádění technologie Nanospider na globální trh. V její přednášce zaznělo, že zatímco skvělým přístrojovým vybavením se mohou pochlubit stovky pracovišť po celém světě, tím klíčovým jsou talentovaní lidé. Budování reputace instituce, kterou pozvedá každý získaný mezinárodní projekt, ocenění nebo i popularizace výzkumu, vnímá Lenka Mynářová jako alfu a omegu úspěchu.

Panelová diskuze na Symposiu iNETME

Panelová diskuze, kterou stejně jako celé sympozium moderoval Aleš Vlk z Alevie, přinesla velmi zajímavé pohledy na téma „Možnosti českých vědců ve vztahu k mezinárodní vědě“. Spoluzakladatelka platformy Czexpats in Science Markéta Kubánková představila platformu sdružující české vědce a vědkyně v zahraničí a shrnula bariéry a vyhlídky, kterým čeští vědci při návratu ze zahraničí čelí. Jak v závěru poznamenal prof. Vlastimil Růžička, emeritní rektor VŠCHT v Praze: „Máme docela dost chytrých lidí, potřebujeme však zlepšit řízení vědy na národní úrovni.“ Řečníci se shodli, že vědu v dnešní době nelze vnímat jen jako českou vědu, ale jako vědu mezinárodní, která je postavena na skutečné excelenci a spolupráci.

Prezentace jednotlivých přednášejících naleznete na webu projektu iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Koordinátorem projektu je vědecké centrum NETME při Fakultě strojního inženýrství VUT.

IMG_8491

Seminář představil praktické tipy pro psaní úspěšných článků, publikací a projektových žádostí

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 NETME Centre uspořádalo pro mladé výzkumníky seminář na téma PUBLIKACE, PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI A JAK NA NĚ?. Jeho cílem bylo dát výzkumným talentům především z řad Ph.D. studentů praktické tipy, jak psát úspěšné články, publikace a také projektové žádosti.  Seminář vyvolal na Fakultě strojního inženýrství VUT velký zájem a zasedací místnost se zaplnila do posledního místa.

Pro ty, kteří se semináře nemohli zúčastnit osobně, přinášíme prezentace řečníků online.

Logo MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTEREXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

3D optický profilometr

Pavel Kratochvíl pro Vědavýzkum.cz: Pro další rozvoj výzkumných infrastruktur budou zásadní finance

Pavel Kratochvíl z Oddělení podpory projektů FSI připravil pro portál Vědavýzkum.cz článek o výzkumných infrastrukturách v ČR a o jejich dalším rozvoji.

Vědavýzkum.cz | 5. 12. 2019 | Autor: Pavel Kratochvíl | URL

V České republice vznikly a byly uvedeny do provozu v minulých letech desítky výzkumných infrastruktur, ať už se jedná o velké výzkumné infrastruktury či regionální centra výzkumu a vývoje. Jaké faktory ovlivňují budoucí vývoj v této oblasti? A měl by se vůbec podporovat vznik nových výzkumných infrastruktur?

S trochou nadsázky je možné konstatovat, že byly především díky evropským strukturálním a investičním fondům jasně rozdány karty, kam směřují a kam budou v nadcházejícím období směřovat nemalé finanční prostředky, a to jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů. Byla tak jednoznačně určena a rozvržena mapa infrastruktur a center VaV v České republice.

Samotné prvotní vybudování infrastruktur (např. výstavba budov, pořízení technologií apod.) obnášelo v řadě případů investice v řádu stovek milionů korun. Z pohledu fungování výzkumné infrastruktury to ovšem představuje pouze prvotní krok, který bývá následován druhým krokem. A to v řadě případů tím obtížnějším, jenž představuje dennodenní provoz a zajištění fungování nejen v delším časovém horizontu. Existuje totiž celá řada faktorů, které pak vstupují do samotného chodu a ovlivňují tak celkové fungování výzkumné infrastruktury.

V následujících letech bude pro další rozvoj výzkumných infrastruktur naprosto zásadní otázka finančních prostředků (jejich výše, struktura, rozvržení atd.). V současnosti jsou známy předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na podporu VaV pro nadcházející roky 2020 až 2022. Zatím přetrvává trend každoročního navyšování těchto výdajů. Stěžejní bude také to, jakou alokaci a samotné interní rozdělení bude mít nastaven připravovaný nový OP JAK. A případně také, zda se nepodaří vyjednat lepší podmínky pro čerpání zemí EU13 z nového Horizon Europe.

V rámci celkové strategie a koncepce podpory výzkumu a vývoje na národní úrovni by se měly snahy a úsilí zaměřit v rámci otázek dlouhodobé udržitelnosti výzkumných infrastruktur také na zajištění finanční udržitelnosti pomocí efektivního systému přidělování a samotného nastavení institucionální a účelové podpory. S tím je úzce spjato samotné zvyšování efektivity a výkonnosti výzkumných infrastruktur tak, aby bylo dosahováno vysoké kvality výstupů (či výstupů, které najdou jasné aplikační uplatnění), jenž by odpovídaly vloženým prostředkům. Ke zvýšení efektivity je také nezbytné zapojení výzkumných infrastruktur do mezinárodních projektů a rozvoj spolupráce a vazeb se zahraničními subjekty.

Dalším faktorem, který by mohl pomoci efektivnějšímu fungování infrastruktur, je zajištění určité míry autonomie na mateřské instituci. Měly by být jasně vymezeny pravomoci managementu v otázkách finančního řízení či například v oblasti personální politiky. Ke zvýšení výkonnosti a dosahování lepších výsledků je potřeba také zlepšit podmínky pro zaměstnávání zahraničních odborníků včetně vytváření podmínek pro návrat českých vědců ze zahraničí. Stávající krátkodobá podpora a chybějící jasně stanovené dlouhodobé finanční rámce tomu zrovna moc nepřispívají. Ruku v ruce s tím je spojené omezování inbreedingu, aby mohlo docházet k přenosu nových znalostí a zkušeností. A samozřejmě také nezbytné snížení administrativní zátěže a byrokracie. V celkovém kontextu by na národní úrovni mělo v následujících letech dojít k zaměření se na problematiku stávajících výzkumných infrastruktur a jejich dlouhodobou udržitelnost a řešení otázek a problémů, které jsou pro ně aktuální a palčivé.

Otázkou do budoucna zůstává, zda podporovat vznik nových výzkumných infrastruktur. V horizontu nadcházejících let se mohou objevit nové socioekonomické výzvy, které by podnítily vznik nových výzkumných infrastruktur a center VaV. Avšak jejich stávající počet je dle mého názoru v současnosti v ČR naprosto dostačující až nadměrný, kdy svým počtem a různorodostí zaměření, jsou schopny pokrýt strategické oblasti ČR a naplňování cílů a priorit z celé řady strategických dokumentů. Zároveň je zde podpora v rámci Národních center kompetence (s výhledem až do roku 2026), která umožňuje propojování stávajících výzkumných infrastruktur v rámci vzájemné spolupráce včetně aplikační sféry.

Bohužel v této oblasti ale dochází v současnosti spíše k virtuálnímu propojování výzkumných infrastruktur a center, čímž nadále přetrvává fragmentace výzkumu a přináší to s sebou další nároky na financování. Pro lepší zacílení finanční podpory a její efektivní využití by mohlo pomoci snížení celkového počtu výzkumných infrastruktur, respektive omezení financí pro „slabé“ infrastruktury, a navázání financí na jednoznačné ukazatele kvality a ukazatele internacionalizace výzkumu a vývoje. Bylo by možné také uvažovat o určitém motivačním efektu, kdy by se při určování výše finanční podpory vycházelo z toho, k jakým výsledkům a výstupům by se výzkumné infrastruktury zavázaly dopředu. A na základě toho by pak také mohly být ve finále hodnoceny.

Na závěr je možné vyslovit přání, aby se investice a úsilí vložené do výzkumných infrastruktur nestaly promarněnou obrovskou šancí České republiky ve snaze o posilování vlastních kapacit ve VaV a v posilování samotné pozice nejen v evropském výzkumném prostoru.

Článek je výňatkem z příspěvku na konferenci Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019. Celý text je k dispozici v konferenčním sborníku, který naleznete v příloze článku zde.

 

Seminar

Seminář PUBLIKACE, PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI A JAK NA NĚ?

NETME Centre si Vás dovoluje pozvat na seminář PUBLIKACE, PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI A JAK NA NĚ?, který se bude konat ve čtvrtek 12. prosince 2019.

Termín konání semináře: čtvrtek 12. prosince 2019 v čase 11:30 – 13:30

Místo konání: Technická 2896/2, Brno – Velká zasedací místnost, děkanát, A1, 3.p.

Program:

 • 11:30 – 11:50 Mgr. Martina Drabantová (Ústřední knihovna VUT): M17+ aneb co k hodnocení neposílat?, Predátorský časopis/predátorští nakladatelé, Analytický nástroj InCites
 • 11:50 – 12:10 Ing. Filip Ligmajer, Ph.D.: Jak napsat vědecký článek
 • 12:10 – 12:30 Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.: Tipy pro doktorandy k úspěšnému publikování, kategorizace časopisů dle impakt faktoru a indikátoru AIS dle metodiky M17+, motivační fondy na VUT a FSI pro zvyšování publikační aktivity
 • 12:30 – 12:50 doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.: Jak napsat konkurenceschopný projektový návrh z pohledu navrhovatele a hodnotitele
 • 12:50 – 13:20   Ing. Tomáš Kazda Ph.D.: Publikace a její cesta ke zveřejnění, Úspěšný projekt programu INTER-TRANSFER    
 • 13:20 – 13:30 Dotazy, diskuze

V průběhu semináře budou k dispozici obědové bagety.

Přihlášení: Vaši účast potvrďte e-mailem na marusincova@vutbr.cz.

 

Logo MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTEREXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Spolupráce. Zdroj: Pixabay.com

Sympozium iNETME: Rozvoj mezinárodních kontaktů

NETME Centre si Vás dovoluje pozvat na SYMPOZIUM iNETME na téma Rozvoj mezinárodních kontaktů. Prezentace přednášejících budou v anglickém jazyce.

Termín konání: středa 26. únor 2020 v čase 9:00 – 16:00 hod.

Místo konání: Rektorát VUT, Antonínská 1, Brno – Štukový sál (3. patro)

Registrace zde (sympozium je pro registrované účastníky zdarma)

PROGRAM

Registrace a zahájení

 • 9:00 – 10:00 Registrace a welcome coffee
 • 10:00 – 10:05 Úvodní slovo děkana FSI VUT Jaroslava Katolického
 • 10:05 – 10:15 Představení projektu iNETME – doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.

Panel 1: Pohled diplomatů

10:15 – 11:00  Prof. Pierre Bruno Ruffini

 • Co je a není vědecká diplomacie – odpovědi na klíčové otázky

Profesor mezinárodní ekonomie na fakultě Mezinárodních věcí na univerzitě Le Havre (Francie). V letech 2000 až 2005 působil jako prezident univerzity v Le Havre. Je bývalým poradcem pro vědu a techniku na Velvyslanectví Francie v Rusku a Itálii. Je expertem v právě probíhajícím evropském projektu “Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” (InsSciDE – H2020).

11:00 – 11:30  Dr. Otakar Fojt

 • Spolupráce s britskými vědeckými organizacemi
 • Brexit a Horizont Europe
 • Příklad navázané spolupráce

Regionální ředitel pro střední a východní Evropu. Již 16 let působí na pozici britského vědeckého diplomata v České republice, kde má na starosti vědu. Otakar Fojt tak má přehled nejen o dění v oblasti vědy a výzkumu u nás i v Británii, ale po celém světě. Kromě pozice vědeckého atašé Jejího Veličenstva působí také jako český i zahraniční lektor v oblasti inovací, transferu technologií, vědeckých programů, politik a strategií.

Panel 2: Představení evropských projektů

Vědecká diplomacie jako téma je atraktivní pro výzkumné pracovníky z celého světa. Několik projektů financovaných z programu H2020 v současné době zkoumá a provádí výzkum nástrojů diplomacie.

11:30 – 11:45  Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D./Mgr. Eliška Černovská

Pracuje na Fakultě sociálních studií Karlovy univerzity v Praze a je zapojena do úspěšného projektu H2020 – S4D4C „Použití vědy pro/v diplomacii pro adresování globální výzvy“, jehož cílem je podpořit současnou a budoucí evropskou vědeckou diplomacii ve prospěch evropských kapacit, cílů zahraniční politiky EU a zejména vývoje řešení pro globální výzvy. V projektu vede studii, která hledá osvědčené postupy ve vědecké diplomacii a vodohospodářství.  

11:45 – 12:00  Prof. Pierre Bruno Ruffini

InsSciDE je evropský projekt financovaný programem Horizon 2020. Je zaměřený na rozvoj sdílené vědecké diplomacie napříč Evropou prostřednictvím mezinárodního, interdisciplinárního a průlomového výzkumu. Cílem projektu je vytvořit vstřícný a novátorský dialog, který bude zdůrazňovat přínos vědeckých akademií a sítí vědeckých diplomatů k řešení globálních výzev.

Panel 3: Možnost získání SME partnerů

 12:00 – 12:10:  Ing. Eva Kudrnová

Působí v Technologickém centru AV ČR, má na starosti sít Enterprise Europe Network v ČR.

 • služby sítě EEN
 • pomoc při hledání partnerů v projektech

12:10 – 12:20  Mgr. Zdeněk Havel

Projektový manažer pro oblast výzkumu, vývoje a inovací – CzechInvest.

 • představení možností, kterými lze poptávku českých vědců po vhodných zahraničních partnerech prezentovat na zahraničních trzích
 • technologické mise do zahraničí

12:20 – 12:30      prostor pro dotazy

12:30 – 13:30 neformální diskuse a oběd

Panel 4: Zkušenosti nositelů ERC grantu

13:30 – 14:00      Ing. Petr Neugebauer, Ph.D.

Nositel ERC grantu, nyní působí na CEITEC VUT v oblasti paramagnetické rezonance. Absolvent VUT, doktorské studium absolvoval ve Francii v Grenoblu. Po dokončení doktorátu pak strávil dva roky ve Frankfurtu nad Mohanem v bio-molekulárním magnetickém rezonančním centru. A před návratem do ČR ještě následovalo pět let na univerzitě ve Stuttgartu.

 • profesní cesta
 • jak na zahraniční kontakty
 • cesta k získání ERC grantu

Panel 5: Praktické tipy

14:00 – 14:30      PhDr. Lenka Mynářová

Lenka Mynářová má dlouholeté znalosti a zkušenosti v oblasti marketingových výzkumů, marketingu vědy a výzkumu a transferu technologií v globálním měřítku. Jako členka představenstva společnosti Elmarco, s.r.o. vedla marketing při uvádění technologie Nanospider na globální trh. Podílela se na komercionalizaci výsledků VaV jako členka Advisory Comitee Bochemie a.s. V současné době vede projekty Horizon 2020, Eurostars a projekt Hydal v jeho cestě na globální trh. Přednáší marketing vědy a výzkumu a transfer technologií v ČR i zahraničí.

 • možnosti využití marketingu v prostředí vědy a výzkumu
 • PR vědeckých výsledků a marketingový mix vědeckých výsledků
 • jak nastartovat úspěšný marketing vědy a výzkumu

Panelová diskuze: „Možnosti českých vědců ve vztahu k mezinárodní vědě“

14:30 – 16:00      moderátor Dr. Mgr. Aleš Vlk

Profesionální moderátor českých i mezinárodních akcí v oblasti vědy a výzkumu, spoluzakladatel vzdělávací společnosti Alevia. Jedna z klíčových osob portálu vědavýzkum.cz.

Panelisté:

 • prof., Ing. Vladimír Majer, CSc.– Profesor fyzikální chemie, působil na univerzitách v USA a ve Francii a jako vědecký diplomat pro francouzské CNRS. Od roku 2014 pracuje externě na Technické univerzitě v Liberci a jako expert pro Evropskou komisi a české vládní organizace.
 • prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. – profesor v oboru fyzikální chemie a emeritní rektor VŠCHT Praha působí v Technologickém centru v oddělení strategických studií. Působil ve Fyzikálním ústavu AV ČR jako zástupce ředitele a jako výkonný ředitel projektu ELI Beamlines – stavby největšího uživatelského výzkumného laserového centra na světě v Dolních Břežanech. Před tím pracoval na MŠMT ve funkci náměstka pro vědu a vysoké školy. V minulosti dlouhodobě pobýval na Danmarks Tekniske Højskole v Kodani, National Institute of Standards and Technology v Marylandu, USA a opakovaně na Université Blaise Pascal ve Francii. Je nositelem francouzského Řádu akademických palem (Chevalier de’l Orde des Palmes Académiques).
 • Dr. Markéta Kubánková – absolvovala PhD na Imperial College London, kde také pokračovala v ročním postdoktorálním výzkumu jako EPSRC Doctoral Prize Fellow. V listopadu 2018 se přesunula do Německa na Max Planck Institute for the Science of Light, spoluzakladatelka platformy http://czexpatsinscience.cz – platforma sdružující české vědce a vědkyně v zahraničí
 • MVDr. Zlatuše Novotná koordinátorka strategických partnerství, CEITEC MU
 • Ing. Petr Neugebauer, Ph.D. – nositel ERC grantu působící na CEITEC VUT
 • Ing. Jan Ostřížek, Ph.D. – řídí mezinárodní vztahy ve výzkumném centru RECETOX

REGISTRACE: https://forms.gle/gaKXfGmzEFccjf4r7

Kontakt:                                           Ing. Blanka Marušincová, MSc 

Logo MŠMTSympozium je realizováno v rámci projektu LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTEREXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

MSV 2019

Za digitální dvojče robotické buňky získala FSI zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu

Digitální dvojče robotické buňky, resp. jeho zprovoznění, získalo v pondělí 7. října 2019 zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019. Exponát z Fakulty strojního inženýrství VUT uspěl v kategorii Inovace v automatizační technice a Industry 4.0. Tuto novou technologii představili zástupci Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky. 

“Data z výrobní buňky jsou zpracována a analyzována pro následnou předpověď, jak je výroba připravená. Slouží také k testování a optimalizaci návrhu výrobní buňky,” vysvětlil Jan Vetiška, vedoucí Odboru robotů a robotiky na FSI VUT.

Digitální dvojče je možné využít jako nástroj vzdálené virtuální správy pracoviště. Cílem je především zkrácení času pro přípravu nové výroby, snížení počtu neshodných obrobků a efektivnější údržba výrobní buňky. Vše pak společně vede k ekonomickým i časovým úsporám v provozu.

Přímo na brněnském výstavišti na stánku VUT (č. 77 v pavilonu Z) nabízí zástupci FSI přenos reálné linky včetně jejího virtuálního zprovoznění pomocí brýlí Oculus nebo HTC Vive. Tyto brýle on-line zobrazují provozní data z reálné výrobní linky. Jedná se konkrétně o data z řídících systémů strojů, informačních systémů a externí senzoriky. Informace jsou rovnou zpracovány a analyzovány pro predikci způsobilosti výroby, testování a návrhu optimalizace výrobní buňky.

Exponát si první den MSV 2019 prohlédla řada návštvníků, mj. na stánek brněnské techniky zavítali premiér Andrej Babiš nebo ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Video zobrazující fungování digitálního dvojčete robotické buňky najdete zde.

Strojařský knír

Strojařský knír přinese přednášku o boji za zdraví během pětiměsíčního treku v USA

Už potřetí v řadě se v listopadu Fakulta strojního inženýrství VUT zapojí do celosvětové charitativní akce Movember, které se zaměřuje na osvětu v oblasti mužského zdraví. Symbolem akce je knír a FSI pro studenty a zaměstnance připravila sérii akcí pod názvem Strojařský knír. V předešlých dvou ročnících se studentům a zaměstnancům podařilo na konto Movemberu vybrat celkem 52 213 korun. Zapojíte se letos i Vy?

STROJAŘSKÝ KNÍR 2019 – PLÁN AKCÍ

 • 31.10. 9:00 – 12:00: Holení Strojařských knírů

Nechte se oholit břitvou nebo strojkem a připravte se na zahájení letošního ročníku Movemberu včas. Symbolem celosvětové charitativní akce na podporu mužského zdraví je knírek, který si právě v listopadu můžete nechat narůst a vyjádřit tak akci svoji podporu.

Holení se bude konat od 9:00 ve fakultní kavárně Strojovna. Jako první holení podstoupí děkan FSI Jaroslav Katolický a další členové vedení fakulty a ústavů. Registrace zájemců bude probíhat přímo v kavárně. Zaměstnanci i studenti mohou zdarma až do 12. hodiny využít služeb Střední školy Brno, Charbulova, příspěvková organizace, která se stala partnerem letošního holení. Na výběr bude ze dvou variant – holení dohladka (tedy břitvou) nebo strojkem. Každý tak má příležitost zahájit Movember přesně podle pravidel, oholením.

Svůj knír už potřetí na měsíc “shodí” také děkan FSI Jaroslav Katolický

 • 31.10. 12:00 – 13:30:  Monika Benešová –  Moje pacifická hřebenovka

Monika Benešová je mladá žena, která si nadměrnou zátěží a stresem spustila alergie na lepek, mléko a sóju. Zdravotní problémy otočily její život naruby, bála se vycházet z domů, paralyzoval ji strach. Jednoho dne si ale řekla dost a vydala se na Pacifickou hřebenovku v USA – trek dlouhý 4 300 km, který ušla za 5 měsíců úplně sama s batohem na zádech. O svojí cestě za uzdravením a o náročném treku v americké divočině vydala knihu Moje pacifická hřebenovka. Přednáška se bude konat ve čtvrtek 31. října od 12:00 v posluchárně P2. Po přednášce budou mít zájemci možnost koupit si Moničinu knihu a nechat si ji podepsat.

Zaregistrujte se na přednášku včas! 

zdroj: archiv Moniky Benešové

 • 1.11.: Soutěž o nejlepší fotku se Strojařským knírem a soutěž o nejvíce nasbíraných kilometrů ve skupině Strojařský knír

Mikinu VUT získají výherci dvou soutěží, které jsme se v rámci letošního Strojařského kníru rozhodli vyhlásit poprvé. První na řadě – fotosoutěž! Vyfoťte se se svým knírem a sdílejte tuto fotku na sociálních sítích s hashtagem #strojarskyknir nebo nám ji pošlete do zprávy na Facebooku nebo Instagramu. Autora nejoriginálnější fotky odměníme červenou mikinou VUT.

Stejnou výhru získá i strojař nebo strojařka, který toho v listopadu udělá nejvíc pro svoje zdraví a nachodí/najezdí na kole největší počet kilometrů. Svoji osobní výzvu týkající se vlastního zdraví zveřejněte v naší skupině na webu Movemberu a sdílejte pravidelně vaše úspěchy.

 • 13.11. od 8:00: STROJAŘSKÉ SCHODY 2019

Listopadovou sportovní výzvou může být třeba tradiční sportovní závod Strojařské schody, který se bude konat ve středu 13. listopadu od osmi hodin. Úkolem jednotlivých závodníků i týmů je v co nejkratším čase zdolat 18 pater výškové budovy A1 naší fakulty, která je nejvyšší výškovou budovou univerzity. Začít pilně trénovat můžete už teď, registrace začíná 1. listopadu. Který knírek vyběhne trasu nejrychleji? A který bude nejhezčí? Přijďte se podívat a podpořit odvážné sportovce.

Podrobnosti k závodu najdete zde.

 • 13.11. OD 10:00 DO 15:30: STROJÁRNA AŽ NA DŘEŇ

V den konání závodu Strojařské schody bude v prostorách fakulty probíhat informační a náborová akce pro Český národní registr dárců dřeně. Hlavním organizátorem je spolek ALMA MATER z.s., spoluorganizátorem je spolek PaLetA. Spolky budou mít svůj stánek umístěný v přízemí budovy A6 (v blízkosti registrace na závod) od 10:00 do 15:30. Přímo na místě budete moct zjistit více o tom, proč se dárci hledají, komu může vaše kostní dřeň pomoct a také to, zda jste vhodným dárcem právě vy.

Každou půlhodinu (10:00, 10:30, 11:00,…,15:30), bude v aule probíhat samoodběr vzorků slin připravenou odběrovou sadou (základ sady tvoří vatová tyčinka) a zápis od registru. Dejte někomu šanci na život!

 • 29.11. v 10:00: FOCENÍ STROJAŘSKÝCH KNÍRŮ

Řekněte sýr! V pátek 29. listopadu v 10:00 se všichni účastníci a podporovatelky akce Strojařský knír 2019 společně vyfotí před budovou A1 a symbolicky se tak rozloučíme s letošním Movemberem. Stále ještě ale budou zbývat poslední hodiny pro to, abyste přispěli finančním darem na konto našeho týmu. Poslední listopadový den vám oznámíme, kolik peněz na aktivity Movemberu se nám letos podařilo shromáždit.

Závěrečný snímek Strojařských knírů 2017

Jak můžete akci Strojařský knír 2018 podpořit?

1. Připojte se k naší skupině nazvané Strojařský knír na webu Movemberu.

2. Pěstujte svůj strojařský knír! Strojaři i strojařky noste odznáčky, které budou k dostání na našich akcích! Knírem i odznáčkem můžete šířit povědomí o akci mezi veřejností.

3. Přispějte finanční částkou. (V průběhu listopadu bude v kavárně Strojovně umístěná kasička. Nebo přispějte zasláním částky na účet naší skupiny na výše uvedené adrese.)

4. Zapojte se do některé z fakultních aktivit.

5. Zorganizujte vlastní akci. Rádi Vás podpoříme.

Název charity vznikl jako složenina dvou anglických slov: knír (moustache) – vyjadřující typicky mužský znak, a listopad (November). Akce bývá zahájena vždy na začátku listopadu, kdy se muži oholí a do konce měsíce si nechají růst knírek. Zároveň se snaží vybrat co nejvíce peněz na výzkum rakoviny a na nákup přístrojů do nemocnic. V listopadu strojaři pěstují knír! Jaký bude ten Váš? Těšíme se na vaše fotky! #strojarskyknir

 

Seminář Horizont 2020 TWINNING

Seminář H2020 TWINNING představil podmínky výzvy i užitečné tipy pro přípravu projektu

Pod vedením Anny Vosečkové z Technologického centra AV ČR se na FSI uskutečnil v úterý 17. září 2019 seminář Horizont 2020 TWINNING. Anna Vosečková výzkumníkům a zástupcům z projektových oddělení představila cíle a podmínky výzvy a sdílela s účastníky užitečné tipy, jak zvýšit šance na úspěch. Seminář se konal v rámci aktivit projektu iNETME.

Cílem výzvy TWINNING je podpořit partnerství méně výkonných výzkumných institucí s minimálně dvěma významnými zahraničními partnery. Primárním cílem je tedy institucionální networking, který napomáhá přenosu znalostí, dovedností a výměně osvědčených praktik. Další informace a užitečná doporučení naleznete v prezentaci Anny Vosečkové z Technologického centra AV ČR.

Návrhy projektů v programu Horizont 2020 pro nástroj TWINNING je možné podávat do 14. listopadu 2019.

Seminář H2020 TWINNING byl první akcí ze série aktivit projektu iNETME, který má podpořit výzkumné týmy v podávání mezinárodních projektů. Na seminář naváže Symposium iNETME: Jak získat partnera pro mezinárodní projekt?, který se bude konat 26. února 2020. Pro bližší podrobnosti sledujte web projektu iNETME.

Tým NETME Centre

Hledáme nového kolegu na pozici finanční manažer/ka

NETME Centre se daří v získávání nových projektů, a proto aktuálně hledáme nového člena týmu, který se bude starat o finance. Děkan Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje přijímací řízení na pozici finanční manažer/ka .

NÁPLŇ PRÁCE
– finanční řízení dotačních projektů
– monitoring využití dotačních prostředků v souladu s metodikami poskytovatele, vnitřními pravidly univerzity a rozpočtem projektu
– komunikace s poskytovatelem dotace, sledování metodik
– spolupráce s vědeckým řešitelem v oblasti financování
– spolupráce s projektovými manažery
– sestavování finanční části monitorovacích zpráv (žádosti o platbu)
– provádění změnových řízení v oblasti financování
– spolupráce při auditech a kontrolách

POŽADUJEME
– VŠ vzdělání (min. bc. nebo adekvátní)
– praxi ve finančním řízení dotačních projektů
– dobrou orientaci v oblasti financí, účetnictví a mzdové problematiky
– komunikativní znalost AJ
– velmi dobré analytické a systémové myšlení
– odpovědnou, pečlivou a samostatnou osobnost

NABÍZÍME
– zajímavou a odpovědnou práci v oblasti podpory výzkumu
– zázemí úspěšné, stabilní a významné instituce
– možnost zkráceného úvazku
– motivující mzdové a pracovní podmínky
– zaměstnanecké výhody (6 týdnů dovolené, příspěvek na stravné a penzijní připojištění)
– možnost dalšího rozvoje

NÁSTUP
– 1. 1. 2020, příp. dohodou

KONTAKT
Přihlášky formou motivačního dopisu společně se strukturovaným životopisem posílejte do 27.9. 2019 elektronicky na e-mailovou adresu: konecna@fme.vutbr.cz. V motivačním dopise uveďte prosím Vaše konkrétní zkušenosti s finančním řízením projektů.

Kontakt
Vysoké učení technické v Brně
Pavla Konečná
Technická 2896/2
616 69  Brno
Česká republika
Telefon: +420 541 142 143

Hořák z FSI, který získal řadu patentů

FSI představí na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu 11 špičkových exponátů

Digitální továrna 2.0 je hlavním tématem šedesátého prvního Mezinárodního strojírenského veletrhu. Téma bude prezentováno na expozicích jednotlivých vystavovatelů, ale také mu bude poskytnut prostor ve speciální expozici.   Na veletrhu, který se koná ve dnech 7. až 11. října 2019, se v Brně představí více než 1.600 vystavovatelů z několika desítek zemí celého světa. Očekává se více než 80.000 návstěvníků.  

Technicky zaměřené vysoké školy na MSV představí nejzajímavější novinky a inovativní řešení, která vědci vyvinuli v univerzitních laboratořích. Jedenáct špičkových exponátů, vynálezů a patentů Fakulty strojního inženýrství bude součástí expozice Vysokého učení technického, která se nachází v pavilonu Z.

Robotický 3D tisk 

Robotický 3D tisk je možné využít tam, kde konvenční 3D tiskové technologie selhávají kvůli omezenému rozměru tiskového objemu nebo z důvodu horších mechanických vlastností v důsledku rozložení tiskových vrstev v jednom směru. Robotický 3D tisk umožňuje natáčení tiskové hlavy během výroby (vícesměrovou depozici), tisk na kolmou stěnu, tisk na už stávající objekt a kombinování 3D tiskových strategií upravených na míru aplikaci. Úspěšným příkladem takové strategie je 3D tisk polymerního betonu. Technologie umožňuje výrobu prefabrikovaných stavebních dílů, mobiliářů, nenasákavých komponent s lepšími mechanickými vlastnostmi.


Systém pro bezkontaktní nanášení modifikátoru tření na temeno kolejnice

Stacionární systém pro nanášení maziv a modifikátorů tření na temeno kolejnice za účelem optimalizace adheze a snížení hluku kolejové dopravy. Systém využívá soustavu pneumaticky ovládaných trysek. Oproti běžným kontaktním metodám nanášení je výhodou vyšší přesnost a opakovatelnost dávkování, která je předpokladem pro efektivní řízení adheze mezi kolem a kolejnicí v kolejové dopravě. 

Design kardiologické gama kamery Cardigamm 

Kardiologická gama kamera je přístroj sloužící k diagnostice tkání a orgánů. Hlavním přínosem návrhu je snížení stresové zátěže pacientů a obsluhy díky tvarovému řešení a vhodné barevné kombinaci. Alena Smrčková za tento návrh získala cenu Excelentní studentský design za rok 2017 v soutěži o Národní cenu za studentský design, práce byla též vystavena na III. mezinárodním bienále studentského designu Design.S (TMB, 2018).  


Prototyp magnetoreologického tlumiče vrtivých pohybů pro podvozek kolejového vozidla

Prototyp umožní semiaktivní regulaci tlumící síly. Výsledkem je snížení opotřebení podvozku vozidla i kolejového svršku. 


Digitální dvojče robotické buňky – virtuální zprovoznění 

Virtuální model a digitální dvojče reálné robotické buňky na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky. V rámci prezentace bude předveden online přenos reálné linky včetně online a historických dat sbíraných ze systému a dále bude předveden digitální model linky včetně jejího virtuálního zprovoznění ve virtuální realitě za pomocí brýlí Oculus a/nebo HTC Vive.  Využití: testování a optimalizaci výrobní buňky během přípravy nové výroby. Je tak dosaženo zkrácení přípravných časů nové výroby a ekonomických úspor.  

Rentgenová počítačová tomografie 

Díky spolupráci FSI a výzkumného centra CEITEC umožňuje rentgenová počítačová tomografie nedestruktivní testování v akreditované laboratoři pro široké spektrum průmyslových aplikací – kontrolu kvality, reverzní inženýrství, defektoskopii, vývoj dílu, korekci vstřikovacích forem a hodnocení porozity dle norem.

 

Oběžné kolo kompresoru svařované el. paprskem z materiálu X5CrNiCuNb 16-4 

Pokročilá technologie kombinuje pro optimalizaci výroby oběžných kol obrábění a svařování. Exponát z materiálu X5CrNiCuNb 16-4 díky této technologii dosahuje kvality požadované pro průtočný kanál oběžného kola.  

Hořák LPH1 

S finanční podporou TA ČR vznikl hořák, který je určen pro spalování nízko-výhřevných a odpadních plynných paliv. Ty vznikají v bioplynových stanicích nebo v technologických procesech v chemických a petrochemických závodech. Na vynález bylo uděleno několik světových patentů.

 

Návštěvníci mohou obdivovat pneumobil Falcon, experimentální vozítko s originálním pohonem na stlačený vzduch, které je nejrychlejší na světě, Dragona 9, závodní monopost, který se řadí do první desítky nejlepších studentských formulí na světě, i model letounu Shark, jehož křídla je možné složit.

Fotogalerie VUT na MSV 2018

Projektová příprava

Seminář HORIZONT 2020 TWINNING

NETME Centre si Vás dovoluje pozvat na seminář  HORIZONT 2020 TWINNING. Seminář se bude konat v úterý 17. 9. od 12:30 – 13:30, poté bude možné individuálně konzultovat projektové návrhy.

Kdy? úterý 17. září 2019 v čase 12:30 – 13:30 hod, poté individuální konzultace projektových návrhů (cca po 30 minutách)

Kde? Technická 2896/2, Brno, velká zasedací místnost děkana, 3. patro, budova A1

Seminářem nás provede Mgr. Anna Vosečková, která působí od dubna 2015 v Národním informačním centru pro evropský výzkum (NICER) jako NCP pro Šíření excelence a rozšiřování účasti (Widening) programu Horizont 2020. Dále zodpovídá za agendu EIT a související horizontální aktivity (ETPs, společné programování, JTIs atd.). V období květen 2008 – březen 2015 působila jako vedoucí České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu. Před nástupem do Technologického centra AV ČR v únoru 2008 pracovala v diplomatických službách, kde se věnovala zvláště vztahům s EU v oblasti VaV, vzdělávání a kultury. V letech 2000-2005 působila na Stálém zastoupení ČR v Bruselu jako attaché pro výzkum. Je absolventkou Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze.

Přihlášení: Vaši účast potvrďte e-mailem na marusincova@vutbr.cz. Doplňující dotazy k přípravě projektového záměru zodpoví Ing. Marušincová.

V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektového návrhu s paní Vosečkovou, pošlete Vaše projektové návrhy do středy 11.9. rovněž na adresu paní Marušincové.

Kontakt: Ing. Blanka Marušincová, MSc, marusincova@vutbr.cz

Logo MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTEREXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

The SPIL Research Team

The 3rd SPIL Conference: Energy, Water, Emission & Waste in Industry and Cities

The main goal of the SPIL Scientific Conference is to share new knowledge and implementation progress from all areas of Process Integration and Sustainability research. The presenters are world-leading researchers, who will provide unique insights into their team’s latest focuses and developments.

Date: 21. – 22. 11. 2019

Place: Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology

More information (including registration form) is available here.  Read more about about the 2nd SPIL Conference here.

SPIL project, and its conference, is co-funded by the European Union and the Ministry of Education, Youth and Sports, via grant No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000456 of the “Operational Programme Research, Development and Education”, Priority 1: Strengthening capacity for quality research. More information here.

OP VVV_ENG

Projektový management

FSI rozšiřuje rozsah podpory pro přípravu mezinárodních projektů

Oddělení podpory projektů FSI uspělo se svým projektem International NET for Mechanical Engineering (iNETME). Cílem projektu iNETME je zapojit vědeckovýzkumné týmy oboru strojního inženýrství do mezinárodních projektů. Pokud chcete vědět více, přijďte na úvodní seminář o projektu. Ten pořádá Oddělení podpory projektů FSI dne 25.6. v 9.30 v NETME Centre (budova D5, 4. patro).

Oblasti, které projekt podporuje:

 • projektové poradenství včetně zajištění jazykové korektury textu připravované žádosti (tzv. proofreading)
 • vybraným projektovým žádostem lze hradit i profesionální grafické zpracování
 • Informační síťování a navazování partnerství s TOP mezinárodními institucemi
  • do roku 2022 bude podpořeno 10 výjezdů do TOP mezinárodních institucí, které jsou nejúspěšnější v získávání mezinárodních projektů. Žebříček naleznete zde: https://h2020viz.vinnova.se
  • Kritéria výjezdů budou představena na informační schůzce dne 25.6.
 • web projektu s průběžnými aktualitami a elektronickým personifikovaným nástrojem na vyhledávání výzev
 • semináře a workshopy, jejichž témata aktuálně reagují na dění na poli mezinárodních projektů
  • 1. seminář je naplánován na září 2019 na téma TWINNING – pozvání předběžně přijala paní Vosečková z TC AV
 • vědecké sympozium – pozvání předběžně přijali prof. prof. Pierre-Bruno Ruffini  (světově uznávaný odborník ve vědecké diplomacii) a Dr. Otakar Fojt (britský vědecký atašé)
 • video a tiskové materiály strojních oborů, které Vám budou k dispozici i pro účely Vašich zahraničních konferencí či jiných výjezdů

K projektu iNETME se připojily následující oborově spřízněné výzkumné organizace:

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Technická Univerzita v Liberci
 • Centrum dopravního výzkumu
 • Strojírenský zkušební ústav
 • Český metrologický institut
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Vojenský výzkumný ústav, s.p.

Partnerem projektu je i Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno).

Koordinátorka projektu a kontaktní osoba:

Ing. Blanka Marušincová, MSc

Svou účast potvrďte e-mailem: marusincova@vutbr.cz nebo telefonicky: 541 14 49 87.

Tribologie

Falling Walls Lab Czech Republic 2019

Soutěž Falling Walls Lab Czech Republic otevírá přihlašování pro účastníky z řad mladých vědců, výzkumníků a inovátorů. České finále soutěže, která se koná i v dalších zemích světa, se uskuteční 2. října 2019 ve Vida centru. Cílem soutěže je propagovat výjimečné myšlenky a globálně propojovat nadějné vědce a podnikatele ze všech oblastí.

Podstatou akce je za 3 minuty v angličtině prezentovat originální myšlenku, výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu. Vítěz národního kola, kterého vybere odborná porota, bude reprezentovat Českou republiku v Berlíně. Na vítěze čeká finanční odměna ve výši 1000 EUR a účast na Falling Walls konferenci (9. 11. 2019).

Za Falling Walls Lab v České republice stojí vý­zkumné centrum CEITEC (Central European In­stitute of Technology) ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD), němec­kým velvyslanectvím v Praze, společností xITEE, zábavním vědeckým parkem VIDA!, Technologickou agentu­rou (TA ČR) a agenturou CzechInvest.

Důležité odkazy:

Informace o soutěži Falling Walls Lab 2019

Webová stránka: http://fw.ceitec.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/FallingWallsLabCR/

 

BigFest in Trento

Projekt FabLabNet slavnostně zakončil BIGFest v italském Trentu

Po úspěšné tříleté spolupráci prezentovalo devět evropských partnerů zapojených v projektu FabLabNet výstupy a aktivity projektu i svých FabLabů na festivalu BIGFest v italském Trentu. Nechyběl ani strojLAB jako jediný ryze univerzitní FabLab zapojený v projektu. Dvoudenní festivalu byl zaměřený hlavně na milovníky technologií a inovací všech věkových kategorií.

Dva dny plné přednášek, výstav a praktických ukázek, ale také hudby nebo video mappingu. Závěrečný festival uspořádaný při příležitosti zakončení projektu FabLabNet hostilo muzeum MUSE v italském Trentu jako hlavní řešitel projektu. Speciální víkend zaměřený na 3D tisk a související technologie přilákal stovky kutilů, umělců, studentů nebo rodin s dětmi.

Brněnský strojLAB z Fakulty strojního inženýrství VUT se představil návštěvníkům hned několikrát. Na úvodní konferenci Ing. David Škaroupka, Ph.D. z Ústavu konstruování popsal zkušenosti a výhody, které přináší existence FabLabu přímo na fakultě, a představil také úspěšné prototypy studentů, které byly vytvořeny právě ve strojLABu.

Prezentace Davida Škaroupky na závěrečné konferenci projektu FabLabNet

Po celý víkend si pak návštěvníci akce mohli zmiňované prototypy prohlédnout na stánku strojLABu. Jako bonus dostali příležitost oskenovat si svoji tvář a pak si nechat vytisknout pamětní minci s vlastní podobiznou na některé z 3D tiskáren. O skenování byl obrovský zájem a tiskárny se po celou dobu festivalu nezastavily.

3D tisk pamětních mincí s vlastní podobiznou

Se svým programem se na festivalu představily také další FabLaby zapojené do projektu, kromě FabLabu v MUSE šlo o FabLaby z Německa, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Polska a Chorvatska. K akci se připojila také zhruba dvacítka italských FabLabů a také firem, které působí v této oblasti.

 FabLabNet – celoevropská síť FabLabů pomáhá šířit know-how

Projekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily nebo designéry a nacházejí se v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku.

Logo Interreg

www.strojlab.cz

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html

European School of Makers se konala díky zapojení strojLABu do projektu FabLabNet

FabLabNet BIGFest in Trento, the FabLab festival

Saturday 18 and Sunday 19 May, at the MUSE in Trento, the big closing event of the EU FabLabNet project

 After three years of work, Saturday 18 and Sunday 19 May, the FabLabNet Project will conclude its journey with a two-day celebration and meetings, dedicated to all lovers of technology and innovation, young and old. For the occasion, the nine FabLabs of the INTERREG Central Europe FabLabNet project will meet in Trento for a public presentation of the activities and results achieved in the field of digital prototyping and shared innovation. Two days in which conferences and technological demonstrations will alternate with music, interactive activities, flight tests with drones and – for night owls – a night of music, video mapping and technological sounds. The FabLabNet BIGFest will be an unmissable opportunity for technology enthusiasts, families looking for a special weekend, or even the merely curious who want to meet experimenters, inventors, creatives and artists in an international environment.

interreg

The programme starts on Saturday morning with three conferences at Palazzo delle Albere, where national and European experts will be exploring the role of FabLabs in the world of Business (9am-1pm), Education (2pm-4pm) and Communities (4pm-7pm).

Starting from Saturday afternoon, and for the whole day on Sunday, the nine FabLab project partners – from Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia – together with more than twenty representatives of FabLabs and Italian companies working in the field of technological and social innovation, will be presenting prototypes, activities and stands related to creativity and digital inventions to the public.

A special flight cage will be set up to allow visitors to experiment with flying drones.

Saturday evening, starting at 6pm, “FabNight” will open: a multimedia event in the name of technology in which speakers, gamers and artists will be performing. Young creatives, incredible inventions and numerous well-known names such as YouTuber Andrea Galeazzi, presenter Paolo Labati, beatboxer Lil Klips, musicians AnansiArdan Dal ReacTjTina Baffy and Sabota VJ, along with many others, will take turns on stage.

To recharge your batteries, food trucks will be open for the duration of the event.

All activities will be free, admission to conferences will be open while seats last (online registration is recommended).  For the occasion, the MUSE will be open to the public at the special rate of €3.

The full programme of the event and the online registration to the conferences are available athttp://fablab.muse.it/fablabnet-big-fest/

FOCUS: the International Conferences

On Saturday 18th, the BIGFest will start with 3 International Conferences, of particular interest to technology enthusiasts, experts and professionals. Held in the prestigious setting of Palazzo delle Albere, the three conferences will discuss the interactions between FabLabs and Companies (9am to 1pm), FabLabs and Education (2pm to 4pm) and FabLabs and Communities (4pm to 7pm).

Expert speakers on the theme of “FabLabs and Companies” will include Ann Christin Döding from lvh APA Bozen Confartigianato Imprese, Paolo Gregori and Matteo Perini from PROM Facility, Trento. The MakerSpace in Munich will present its experience with BMW, while the FabLab in Budapest will illustrate its partnership with leading robotics company KUKA.

On the subject of “Education”, experts from MUSE FabLabFabLab Bielsko-Biala (PL) and the University of Brno (CZ) will talk to Tine de Pauw (Brussels Photonic Team), Orietta Daprà (training consultant in educational services), Daniele Khalousi and Marcello Scaravella of the FabLab in Parma.

Lastly, we will talk about “FabLabs and Communities” with Happylab in Vienna, RogLab in Ljubljana and FabLab in Zagreb. Prof. Bojan Baletić (University of Zagreb), educators Emanuela Leva (Soprasotto, Milan) and Vittoria de Mare (Carpe Diem, Trento), and makers Zoe Romano (WeMake, Milan) and Matilde Bognolo (MUSE FabLab) will focus on the ways in which FabLab can catalyse social and technological innovation.

Admission to the conferences is free and includes coffee breaks and light lunches, but places are limited and we recommend that you book your place at the link below well in advance:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUniDG8RC3l0rdaeFA6bhG9b0evkI6P7FVdSlJcyNx_jGRTw/viewform

The full programme of the FabLabNet BIGFest: http://fablab.muse.it/fablabnet-big-fest/

FOCUS: FabDays

For children, families or the merely curious, the BIGFest will offer two days of activities, stands and technological demonstrations starting on Saturday afternoon and throughout Sunday at the MUSE and its garden.

31 national and European FabLabs will be presenting prototypes and activities. Particularly interesting events for children of the many activities going on will include Flight Testing to safely test drones, Nintendo LABO to play with Switch in a new and creative way, and PixelArt to create art like a real computer! For those who feel like it, with Insetti Robot it will be possible to create a cyber-beetle to take home (reservation required at the link: www.roglab.si/en/fabbox/2019/robotic_beetles).

To recharge your batteries between one discovery and the next, food trucks will be available in the MUSE garden on both Saturday and Sunday.

Programme and list of exhibitors: http://fablab.muse.it/fablabnet-big-fest/

FOCUS: FabNight

On Saturday 18th, from 6pm onwards, creatives, inventors, artists, gamers and YouTubers will take turns on the stage of the MUSE for an exceptional evening of music and ideas on the theme of technology and innovation.

The evening will begin with TECHNO BLA BLA BLA (7pm to 9pm), a series of short, easy to understand talks that will describe what it means to innovate today.

A group of young Alfieri della Repubblica (Filippo Pasquazzo, Enrico Cescato, and Samuele Ropelato, accompanied by Prof. Monica Ropele, of the De Gasperi Institute of Borgo Valsugana) will then take turns on the stage, winners of the prestigious title for their App “My Voices”, created to help one of their classmates with communicative and relational disabilities. Edoardo and Federica Taori will present Plants Play: a device for listening to the “voice of plants”; Necomimi will demonstrate a strange way of using brain waves; the Fire Brigade will be flying their Hi-Tech drones; the artist Lil Klips will tell you what he means by “DIY” music; Miss Lala will play with light; the Makey Makey kit get you playing with the strangest objects; and Ardan Dal Rì will present “Body Glove: when technology makes DNA resonate”.

This will be followed by the GAMERS’ DIALOGUE (9 pm to 9.30 pm), in which gamification guru Fabio Viola will talk with Elisa Di Lorenzo – the first Italian game producer – about the possibilities of developing the video game medium in the coming years.

After the TALKS, “L’altromovimento” company will be offering something more purely entertaining, with their “Dance with Drones” choreography. YouTuber Andrea Galeazzi and presenter Paolo Labati will then take an entertaining and irreverent look of what you can – and can’t – do with technology, nowadays…

From 10pm onwards, the music will start with beatboxer Lil Klips (Isam Maarouf), the musical experiments of Anansi & Ardan Dal Rì and – directly from “Italia’s Got Talent” – the ReacTj show with its surprising interactive table.

Finally, you can dance with the DJ set by Tina Buffy & Sabota VJ.

Robot

TA ČR v květnu vyhlásí novou výzvu do Programu Trend

Program Ministerstva průmyslu a obchodu se zaměřuje na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020, naplňuje Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je v souladu s dokumentem Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Prostřednictvím Programu bude také realizována Iniciativa Průmysl 4.0. Zároveň je zaměření Programu orientováno na priority identifikované v aktualizované Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky.

CÍLE PROGRAMU

Hlavním cílem Programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.

Vedlejšími cíli, které specifickým způsobem přispějí k naplnění hlavního cíle, budou

 • zvýšení počtu podniků provádějících vlastní výzkumné a vývojové aktivity a jejich zapojení do realizace kolaborativního výzkumu,
 • posílení orientace výzkumných organizací v ČR na mezinárodně konkurenceschopný aplikovaný výzkum s přínosy pro průmysl a společnost.

Dílčími cíli, které jsou zaměřeny na preferované obory a oblasti identifikované v relevantních koncepčních dokumentech a strategiích, je podpořit:

 • zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0,
 • rozvoj nových oblastí digitalizace a její využití v průmyslu a službách,
 • využití nových technologií v automotive a dalších klíčových aplikačních odvětvích identifikovaných strategickými dokumenty a iniciativami ČR a EU,
 • aplikace principů oběhového hospodářství zaváděním inovací v oblastech získávání druhotných surovin plnohodnotně využitelných v průmyslu a stavebnictví.

Vazba na technologické znalostní domény

Výrobní technologie:

 • Pokročilé výrobní technologie
 • Pokročilé materiály
 • Nanotechnologie
 • Průmyslové biotechnologie

Digitální technologie:

 • Mikro a nanoelektronika
 • Fotonika
 • Umělá inteligence

Kybernetické technologie:

 • Zabezpečení a konektivita

PODPROGRAMY

Pro účely dosažení cíle je Program členěn na 2 podprogramy podle zaměření a rozsahu s tím, že se vzájemně podporují a doplňují.

 • Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

V souladu s cíli Programu se podprogram 1 zaměří na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to za prvé u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), za druhé u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

 • Podprogram 2 „Nováčci“

Cílem podprogramu je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2027. První veřejná soutěž ve výzkumu,experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) na výběr projektů do Programu bude vyhlášena v roce 2019 se zahájením poskytování podpory v roce 2020. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v období 2020 až 2023 se zahajováním poskytování podpory v letech 2021 až 2024.

Předpokládaná délka trvání projektů v Programu je maximálně 60 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání Programu.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na Program jsou rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží a očekávanou průměrnou intenzitou podpory 65 % a činí 14 923 mil. Kč, z toho 9 700 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu.

Kompletní informace k programu TREND naleznete na webu TA ČR.

Seminar

Seminar & Workshop H2020: „Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowships“ action

The MSCA-IF Action (Individual Fellowships) is part of the most renowned EU research and innovation program Horizon 2020. The Action supports researchers in gaining experience and boosting their career through international, inter-sectoral and interdisciplinary mobility.

The Action supports researchers moving within Europe, as well as those coming in from other parts of the world, researchers who aim to restart their research career after a break, or researchers coming back to Europe to find a new position.

The seminar will primarily focus on MSCA-IF Action, however, participants will be introduced to the ERC Grants Scheme as well.

The workshop will focus on a hands-on practice of project proposal preparation.  This event is organized by Brno University of Technology in cooperation with the Technology Center of the Czech Academy of Sciences (TC CAS)

Date: 11 th April 2019, 12:30 – 16:00 (registration 12:00 – 12:30)

Venue: Brno University of Technology, Rectorate, Antonínská 548/1, Room 3.03

The event is open to all researchers who take interest in MSCA-IF and ERC grant calls, to experienced research mentors who lead other researchers, also to project managers and grant office administrators. Other stakeholders interested in H2020 program will be welcome as long as the room capacity allows it.

The event will be held in English, an interpreter will not be provided.

Speaker: Mgr. Zuzana Čapková, MSCA and ERC Grants National Contact Point, TC CAS

Program:

 • 12:30 – 13:10 Introduction of the MSC Actions (Mgr. Zuzana Čapková)
 • 13:10 – 13:35 MSCA-IF grant holder – sharing experience (Dr. Mireia Diez Sánchez)
 • 13:35 – 14:00 MSCA project evaluator – sharing experience (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná)
 • 14:00 – 14:15 Coffee break
 • 14:15 – 15:45 Hands-on workshop, the perspective of a grant holder and a project evaluator
 • 15:45 – 16:00 Q&A, consultations

Registration is open until 10th April 2019 or until capacity is reached here. Event coordinator: Ing. Jana Vránová, tel.: 541 145 236, e-mail: vranova@ro.vutbr.cz

Psaní projektů

Seminář Oddělení podpory projektů FSI k novým programům TA ČR

Zveme Vás na seminář Oddělení podpory projektů FSI k novým programům TA ČR (Trend, Doprava 2020+, Prostředí pro život), který se bude konat ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 9:00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu FSI.

Pro koho je seminář určen:

 • zájemci z řad výzkumníků a akademiků
 • administrativní podpora

Obsah semináře:

 • Shrnutí aktuálně dostupných informací
 • Představení jednotlivých programů a oblastí jejich zaměření
 • Harmonogram veřejných soutěží
 • Interní postup podání projektové žádosti
 • Dotazy/diskuze

Pozvání přijal a Vaše případné dotazy zodpoví Ing. Karel Kouřil, Ph.D., FEng., člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Zájemci, prosím potvrďte účast Mgr. Ivaně Lipenské na lipenska@fme.vutbr.cz do pondělí 15. 4. 2019.

Personální centrum VUT

Personální centrum VUT nabízí všechny informace pro zaměstnance na jednom místě

Personální odbor VUT si připravil pro všechny stávající i budoucí zaměstnance brněnské techniky tzv. Personální centrum VUT.

Po přihlášení do Intraportálu VUT najdete přímo na hlavní stránce dlaždici s nápisem Informace pro zaměstnance. Po přesměrování a přihlášení v rámci služby SharePoint (login: vutlogin@vutbr.cz / heslo: vutheslo) se dostanete na stránky Personálního centra VUT, kde jsou informace rozdělené pro stávající i nově příchozí zaměstnance, a to vč. těch zahraničních.

Zaměstnanci tak na jednom místě najdou například informace o benefitech, na které mají nárok, informace související s GDPR, možnosti zahraničních mobilit či podrobnosti o dovolené, tvůrčím volnu, jak postupovat v případě zdravotních překážek atd.

Vedoucí pracovníci zde najdou také abecedu řízení lidských zdrojů či nabídku kurzů manažerských dovedností. Zahraniční zaměstnanci zase získají mj. podrobnosti o BUT Welcome Service či informace o Brně a České republice.

Tribologická laboratoř

Vysílání Dobrého rána ČT představilo výzkum na Fakultě strojního inženýrství VUT

Ani brzké ranní vstávání neodradilo výzkumníky z FSI VUT od účasti v pořadu Dobré ráno na ČT2. V díle věnovanému Pokroku výzkumníci představili aktuální dění ve svém oboru.

Výzkum v oblasti biotribologie představil divákům ČT Ing. David Nečas, PhD. z Ústavu konstruování. V Tribologické laboratoři popsal a ukázal fungování simulátoru kyčelního kloubu, vývoj hlavic a jamek a také další oblasti výzkumu biotribologie. Ty se věnují třeba i tření v souvislosti s užíváním kontaktních čoček, ale také s konzumací potravin jako jsou lízátka nebo brambůrky. Rozhovor začíná v čase 20:10.

Redaktorka Zuzana Petrů při rozhovoru s prof. Tomášem Šikolou

Další pracoviště nabídlo divákům ČT pohled do světa nanotechnologií. Ředitel Ústavu fyzikálního inženýrství prof. Tomáš Šikola divákům popsal výzkum v oblasti nanostruktur, nebo význam inženýrské optiky. Vstup s prof. Šikolou najdete v čase 49:34.

Ze světa nanostruktur se diváci ve třetím vstupu přesunuli se štábem do Hydraulické laboratoře, kde se výzkumníci z Odboru fluidního inženýrství EÚ věnují výzkumu turbín a čerpadel. Doc. Vladimír Habán představil tento obor společně s Ing. Davidem Štefanem, PhD. Popsali například unikátní vírovou turbínu, kterou zde vyvinuli výzkumníci pod vedením prof. Františka Pochylého a za kterou získali Cenu Inženýrské akademie. Tento vstup si můžete pustit v čase 1:15:59.

V závěru Dobrého rána redaktorka Zuzana Petrů divákům představila studentský tým Chicken Wings z Leteckého ústavu. Studenti v loňském roce zvítězili se svým bezpilotním letounem Shark na soutěži, kterou v německém Hamburku spolupořádaly společnosti Lufthansa a Airbus. Jak těžké bylo se v soutěžní konkurenci prosadit a v čem je Shark výjimečný, se dozvíte během rozhovoru, který začíná v čase 2:06:12.

Ve vysílání Dobrého rána se představil i tým Chicken Wings

Odkaz na iVysílání Dobrého rána na téma Pokrok: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/319291310020015

Cena pro Ing. Terezu Brožovou, Ph.D.

Práce zabývající se výměníky tepla z polymerních dutých vláken získala ocenění v celostátní soutěži ČEEP 2017

Ing. Tereza Brožová, Ph.D. z Laboratoře přenosu tepla a proudění FSI VUT získala v celostátní soutěži Česká energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2017 (ČEEP 2017) Cenu generálního patrona soutěže, společnosti ENVIROS, a šek na 30 tisíc korun. Porota ocenila její práci s názvem Fázové změny na povrchu tepelných výměníků s dutými vlákny. Gratulujeme dr. Brožové k velkému úspěchu!

Do 16. ročníku soutěže ČEEP se přihlásilo celkem 627 studentů se svými pracemi. “Do soutěže jsem se rozhodla přihlásit, protože jsem věřila tomu, že právě výměníky tepla z polymerních dutých vláken jsou to, co vypisovatelé soutěže hledají – tedy jsou inovativní, energeticky účinné, konkurenceschopné a šetrné k životnímu prostředí. Získáním ceny generálního patrona se perspektiva tepelných výměníků s polymerními dutými vlákny jen potvrdila. V neposlední řadě je práce atraktivní také tím, že vznikla v úzké spolupráci s průmyslem jak tuzemským, tak zahraničním,” uvedla Tereza Brožová.

Kromě Ing. Terezy Brožové, Ph.D. bodovali v soutěži i další studenti VUT. Cenu hlavního patrona soutěže, společnosti FENIX GROUP, a šek na 20 tis. Kč získal Ing. Patrik Pinkoš z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií za práci Rozšířené využití bateriových systémů v průmyslových objektech. Cenu hlavního patrona soutěže, společnosti Penta Real Estate, a šek na 15 tis. Kč získal Bc. Richard Kalný z Fakulty stavební za práci Analýza vnitřního klimatu a energetické hodnocení historické budovy. Podívejte se na reportáž z vyhlášení výsledků v Betlémské kapli v Praze.

Ocenění studenti

Cílem soutěže je prezentovat projekty, stavby, technologie a inovace zaměřené na zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie ČR, podporu INICIATIVY PRŮMYSL 4.0 a programu SMART CITY, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního prostředí ve městech, obcích a aglomeracích ČR a podporu zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR. Do soutěže mohly být přihlášeny projekty, stavby, technologie a inovace realizované na území České republiky od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017, pokud se v této soutěži ještě neprezentovaly. Tiskovou zprávu k letošnímu ročníku soutěže naleznete zde.

V kabině VUT 100 na největším aerosalonu světa v americkém Oshkoshi (archiv A. Píšťka)

Profesor Antonín Píštěk patří mezi 100 čs. leteckých osobností století

Pedagog Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT a jeho dlouholetý ředitel prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. byl v anketě společnosti Aeroteam, s.r.o. a Českého svazu letectví, z.s.  zvolen mezi 100 čs. leteckých osobností století.  Výsledky byly vyhlášeny v pátek 2. listopadu 2018 v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi.

Prof. Píštěk po většinu svého tvůrčího života působil v leteckém průmyslu (zejména v LETu Kunovice), kde se podílel na vzniku celé řady letounů – apř. i L-410, nebo L-610. Po příchodu na akademickou půdu v této činnosti pokračoval a stál např. za zrodem letounu VUT100 Cobra či řady experimentálních letounů VUT. Jak se p. profesor Píštěk dostal k létání a jaký vztah má k letadlům jeho rodina? Přečtete si starší rozhovor pro portál zVUT.cz!

Gratulujeme za celou FSI! Více informací lze zjistit na webu Flying revue. Anketa Letecká osobnost století nemá vítěze, ale slouží jako síň slávy nejvýznamnějších českých a slovenských pilotů, leteckých konstruktérů, pedagogů a publicistů – přehled osobností najdete zde.

Kdo je prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.

 • Narodil se 1. června 1937 v Boršicích na Uherskohradišťsku.
 • Chodil na leteckou průmyslovou školu v Praze, středoškolská studia zakončil v roce 1957 maturitou v oboru Stavba letadel na Průmyslové letecké škole v Uherském Hradišti.
 • Po střední škole nastoupil do Letu Kunovice, při zaměstnání studoval Stavbu letadel na Vojenské akademii, kde promoval v roce 1965.
 • V Letu Kunovice působil do roku 1990, kdy na vlastní žádost odešel z pozice hlavního konstruktéra. Stál zde u zrodu letounů L-410 a L-610.
 • Rok strávil v otrokovické společnosti Moravan jako vedoucí projektu letounu nové generace Z-80 a Z-90.
 • V roce 1991 přešel z praxe na akademickou půdu, působil mj. jako ředitel Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.
 • Navrhoval a řídil výrobu nejúspěšnějších českých letounů, a to jak v průmyslovém, tak akademickém prostředí.
 • Získal mnoho prestižních diplomů, ocenění a medailí za zásluhy v oblasti leteckého průmyslu, v roce 2002 získal spolu s firmou Evektor ocenění Česká hlava za vývoj a realizaci letounu VUT 100, o sedm let později například Zlatou medaili pro osobnost za celoživotní technickou tvůrčí práci a inovační činy. Ve stejném roce se stal Osobností českého letectví, v roce 2011 získal Cenu města Brna v oblasti Technického pokroku, v roce 2013 se stal Osobností Zlínského kraje.
 • Ve volném čase se věnuje pěstování a výrobě vína.
FabFest: Soutěž konstuktérů

strojLAB pořádá druhý FabFest. Láká na Soutěž konstruktérů a festival Prototyp

Inspirativní festival 3D tisku Fabfest se vrací! Tentokrát si tým strojLABu, první univerzitní dílny 3D tisku v ČR, pro studenty Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně připravil Soutěž konstruktérů a víkendový program na festivalu Prototyp.

Podzimní FabFest se pro studenty FSI ponese především v duchu soupeření. Makeři ze strojLABu pro ně připravili klání, v němž je úkolem tří- až šestičlenných týmům vyřešit co nejvíce úkolů a za ně získat kredity pro nákup komponentů na sestrojení mechanismu, který umožní přenesení prázdné plechovky z bodu A do bodu B.

„Studenti mohou využít pouze komponenty vytištěné ve 3D tiskárnách a doplňkově špejle, karton a provázku. Je na nich, aby k řešení využili svoje inženýrské znalosti a dovednosti a také značkou dávku kreativity. Na splnění úkolů mají pouze 3,5 hodiny,“ popsal zástupce strojLABu David Škaroupka z Ústavu konstruování.

Všichni účastníci získají jako odměnu za svoje snažení vstupenky na brněnský festival makerů Prototyp, který se koná od pátku 16. 11. do neděle 18. 11. 2019. Svoji prezentaci na festivalu bude mít také strojLAB, který představí v interaktivní přednášce projekt FabLabNet a na svém stánku ty nejlepší prototypy, které během realizace projektu vznikly. V expozici bude také vystavený nejlepší prototyp z FabFestu: Soutěže konstruktérů.

 FabLabNet – celoevropská síť FabLabů pomáhá šířit know-how

Projekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily nebo designéry a nacházejí se v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku.

 

interreg www.strojlab.cz

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html

Účastníci kurzu získali základní teoretické informace o 3D tisku kovů

strojLAB uspořádal workshopy 3D tisku kovů v rámci Evropské školy tvůrců

European School of Makers, česky Evropská škola tvůrců, je série školení, které si pro svoje uživatele připravily FabLaby sdružené v projektu FabLabNet. Brněnský strojLAB svoje školení zaměřil na 3D tisk kovů. O kurzy pro začátečníky i pokročilé byl obrovský zájem a tak se naplnily do posledního místa.

Díky úzké spolupráci strojLABu s Odborem aditivních technologií a reverzního inženýrství ÚK mohli brněnští účastníci školení získat a prohloubit svoje znalosti o 3D tisku kovů. Část školení pro začátečníky i pokročilé vedl doc. David Paloušek, vedoucí tohoto odboru, a také doc. Daniel Koutný, expert na 3D tisk kovů.  Pro tisk kovů  využívají výzkumníci na pracovišti tiskárnu, která ke spojování práškového kovu využívá laserové tavení.

„Pro zájemce o 3D tisk jsme díky projektu FabLabNet mohli připravit obsáhlý kurz, který zahrnoval nejen teorii, ale také trénink v podobě používání špičkového výrobního a experimentálního vybavení. Účastníci získali také základní know-how týkající se přípravy a práce s kovovými prášky, nastavení 3D tiskárny. Důležitou součástí práce je také post-processing. Účastníci měli možnost naučit se a sami si vyzkoušet 3D optickou digitalizaci dílu a osvojili si způsoby kontroly aditivně vyrobených dílů,“ popsal náplň workshopů David Paloušek.

V rámci projektu FabLabNet organizují i další zapojené FabLaby další tematicky zaměřené workshopy. Nejbližší zapojené fablaby sídl ve Vídni nebo v Bratislavě. Z bohaté nabídky můžete vybírat zde.

FabLabNet – celoevropská síť FabLabů pomáhá šířit know-how

interregProjekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily nebo designéry a nacházejí se v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku.

 

www.strojlab.cz

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html

Testování navrženého čerpadla (Archiv Ceny Edwards)

Člověk při experimentu zjistí, že všechno není tak, jak si představoval, říká výherkyně Ceny Edwards

Čerstvá absolventka FSI Ludmila Čápová získala se svou diplomovou prací Cenu Edwards. Odbornou porotu zaujala tématem práce, ve kterém rozpracovala a experimentálně otestovala nový způsob fungování umělého srdce. “Ve své práci se zabývám návrhem dvou synchronních vířivých čerpadel, která by byla v případě použití plně nahraditelná za lidské srdce. Návrh obsahuje již dvě komory – jedno čerpadlo zastává funkci plicního oběhu, druhé tělního,” popsala inženýrka Čápová.

Ve své práci jste se věnovala možnosti využít vířivá čerpadla v umělém srdci. Jaký by byl rozdíl oproti náhradám, které se v současnosti používají?

V dnešní době se používá jen jedna totální srdeční náhrada jako umělé srdce – Carmat TAH. Patří do skupiny hydrostatických čerpadel a pracuje na principu biomembrány, která svým kmitavým pohybem rozvádí krev. Jedná se tedy o pulzní umělou náhradu. Zatímco vířivé čerpadlo, které vynalezl prof. Ing. František Pochylý, CSs., se řadí do skupiny hydrodynamických čerpadel, tudíž je jeho mechanismus čerpaní kapaliny odlišný a není příliš podobný biologickému pumpování krve. Hlavními výhodami ale jsou menší rozměry a funkce při nižších tlacích.

Vaše diplomová práce navazuje na předchozí, které se zabývaly podobným tématem. Dostala jste se zatím nejdál?

Ano. Dosavadní práce se věnovaly jen jednokomorovým čerpadlům, tudíž by zařízení eventuálně nahrazovalo jen polovinu srdce. Zatímco ve své práci se zabývám návrhem dvou synchronních vířivých čerpadel, která by byla v případě použití plně nahraditelná za lidské srdce. Návrh obsahuje již dvě komory – jedno čerpadlo zastává funkci plicního oběhu, druhé tělního.

Proudění v navrženém systému dvou vířivých čerpadel (archiv: Ceny Edwards)

Součástí vaší práce bylo i praktické testování. Jak probíhalo?

Z nádrže na vodu šla jakoby krev do obou částí srdce. Měli jsme dva tlakové snímače, abychom mohli snímat tlak na sání i na výstupu. Pak přes hadice podobné zahradním bylo vše dál připojené na průtokoměry a ventil. Tím jsme redukovali nebo zvyšovali průtok. Simulovalo to tedy krevní oběh. Měrná hřídel pak měřila otáčky a příkon na motoru. Testovací část je zajímavá v tom, že člověk si sice něco navrhne, ale při experimentu zjistí, že to tak třeba úplně není.

Budete pokračovat ve výzkumu?

Nejspíš ne, protože jsem se nepřihlásila na doktorské studium. Ale můj kamarád, který studuje o rok níž, v tom bude dál pokračovat. Zaměří se na to, co bude srdce pohánět. Můj návrh diskových motorů totiž nefungoval tak, jak jsem si představovala, takže využije nejspíš jiný motor.Ludmila Čápová, vítězka Ceny Edwards 2018

Proč jste si jako téma zvolila právě srdce?

Téma umělé srdce jsem si zvolila už v bakalářské práci, takže jsem na ni navázala.

Co plánujete do budoucna?

Pracuji na poloviční úvazek u jedné technologické firmy. Dál bych ale chtěla pracovat v oboru fluidní inženýrství, které jsem vystudovala.

Co říká okolí na to, že se jako žena věnujete tomuto oboru?

Mnoho lidí se mě ptalo, co to mám za obor a že neví, co to je. Když jsem to vysvětlovala, tak se mě ptali, jestli se mně to líbí. Já jsem ale vždy chtěla jít na techniku. Pro strojařinu jsem se rozhodla, protože nabízí velké využití v praxi.

Proudění v navrženém systému dvou vířivých čerpadel (archiv: Ceny Edwards)

Čerstvá absolventka FSI získala Cenu Edwards. Za návrh umělého srdce se dvěma vířivými čerpadly

Čerstvá absolventka Fakulty strojního inženýrství VUT Ludmila Čápová navrhla nový způsob, jak může fungovat umělé srdce. Pro rozvádění krve po těle zvolila vířivé čerpadlo, jehož funkce sice není příliš podobná biologickému pumpování, ale mezi jehož hlavní výhody patří menší rozměry a schopnost fungovat při nižších tlacích. Díky tomuto nápadu získala v pátek 2. listopadu 2018 první místo v Ceně Edwards, která odměňuje nejlepší technicky zaměřené diplomové práce.

„Moje práce navazuje na dosavadní výzkum vířivého čerpadla na Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana VUT, který se věnoval jen jednokomorovým čerpadlům, tudíž by zařízení eventuálně nahrazovalo jen polovinu srdce,“ uvedla Čápová, která letos získala inženýrský titul.

Ludmila Čápová, vítězka Ceny Edwards 2018Za první místo v Ceně Edwards dostane 20 000 korun. „Práce nás velmi zaujala už samotným tématem. Také jsme ocenili to, že navazuje na český vynález speciálního vířivého čerpadla. Autorka se věnovala úplnému zmapování hydraulických charakteristik potenciálně nového principu čerpání krve,“  podotkl za hodnotitele vedoucí výzkumu a vývoje Petr Šmérek.

V Ceně Edwards, kterou vyhlašuje stejnojmenná společnost vyrábějící vývěvy, uspělo i dalších pět absolventů, z nichž dva studovali na FSI a další dva na FEKT VUT.

Zaujalo vás téma? Přečtěte si rozhovor s Ludmilou Čápovou.

Kovový 3D tisk

European School of Makers – 3D tisk kovů

StrojLAB na VUT v Brně se v rámci projektu FabLabNet účastní Evropské školy tvůrců, v rámci které nabídne dva kurzy zabývající se kovovým 3D tiskem:

Více informací naleznete na webu strojLABu.

FabLabNet – celoevropská síť FabLabů pomáhá šířit know-how

Projekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily nebo designéry a nacházejí se v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku.

interreg

www.strojlab.cz

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html

 

VUT_FSI_strojLAB-FabFest_2018-04-06_043

FabFest – Soutěž konstruktérů

Inspirativní festival 3D tisku Fabfest se vrací! Tentokrát se nebudeme chlubit prototypy ze strojLABu, ale dáme Ti příležitost ukázat to nejlepší, co je v Tobě! V pátek 16.11. od 9:00 jsme pro tebe a tvoje kámoše připravili FabFest – Soutěž konstruktérů.

První úkol? Dej dohromady tým o 3 až 6 členech. Přijďte na FabFest a společně se poperte se všemi úkoly ze světa 3D tisku a souvisejících technologií a sestrojte funkční prototyp. Ptáš se prototyp čeho? To se dozvíš při odhalení soutěžní výzvy v posluchárně P1 (FSI VUT) v pátek 16.11. od 9:00. Prozradit můžeme jen to, že půjde o malou bojovku, při které si vyzkoušíte práci s vybavením několika laboratoří ÚK.

Prvních 200 přihlášených získá už na úvodní přednášce zdarma vstupenky na brněnský festival vědy, umění, technologií a makerů Prototyp.

Úspěšné konstruktérské týmy dostanou kromě drobných odměn také jedinečnou šanci prezentovat svůj výtvor na stánku strojLABu na festivalu Prototyp. Ten se koná od 16. do 18. 11. na brněnském výstavišti.

Zvedneš hozený filament a zapojíš se do soutěže? Zaregistruj se včas, kapacita je jen pro 40 nejrychlejších týmů!

Program FabFestu
9:00-9:30 Zahájení (posluchárna P1)
Představení projektu FabLabNet a strojLABu na VUT
Zadání a pravidla Soutěže konstruktérů
9:30-10:00 Čas pro poradu týmů
Připravte si strategii, se kterou svůj prototyp sestrojíte nejkreativněji a v krátkém čase!
10:00-13:30 Soutěž konstruktérů
Po tuto dobu budou otevřená jednotlivá stanoviště
13:30 Prezentace prototypů
Přineste svůj prototyp na závěrečnou prezentaci

 

interreg

NETME News

NETME News: Obrovský úspěch FSI ve výzvě TA ČR Národní centra kompetence

Podzimní číslo newsletteru NETME News rekapituluje to nejzajímavější ze světa vědy a výzkumu v NETME Centre a na Fakultě strojního inženýrství VUT. V tomto vydání se dozvíte podrobnosti o úspěšných projektech FSI, které získaly podporu ve výzvách Národní centra kompetence (TA ČR), Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (OP VVV) nebo TA ČR EPSILON a BETA2. Součástí newsletteru je také přehled aktuálních a připravovaných grantových příležitostí.

Přečtěte si celé číslo newsletteru NETME News!

Čtení plné inspirace vám přeje projektový tým NETME Centre!

Strojařský knír

Strojařský knír 2018 nabídne přednášku horolezce Jaroše, závod Strojařské schody i kurz první pomoci

Udělejte si v listopadu čas na svoje zdraví! Fakulta strojního inženýrství VUT se podruhé aktivně zapojuje k Movemberu, charitativní akci na podporu mužského zdraví. Knírem, který se stal symbolem celosvětové akce, se v měsíci listopadu pochlubí i strojaři. Kolik nás letos bude? Jaký budeš váš knír? A pokoříme částku 14 243 Kč, kterou se nám vloni podařilo vybrat? Zapojit se můžete i vy! Na listopad, který je Movemberu věnovaný, jsme pro vás připravili několik zajímavých akcí.

STROJAŘSKÝ KNÍR 2018 – PLÁN AKCÍ

1.11. OD 10:00: PŘEDNÁŠKA RADKA JAROŠE, NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO ČESKÉHO HOROLEZCE

Když jde o zdraví, není na co čekat. I Strojařský knír proto zahájíme zostra, nebo možná spíše zvysoka – Movember na naší fakultě zahájíme přednáškou nejúspěšnějšího českého himalájského horolezce Radka Jaroše. Ten svoje expedice absolvuje výhradně bez kyslíkového přístroje a bez pomoci výškových nosičů. V roce 2014 se stal první Čechem a teprve 15. člověkem na světě, který úspěšně zdolal celou Korunu Himaláje.

O zdraví, plnění snů, motivaci i o lásce k horám promluví Radek Jaroš ve čtvrtek 1. listopadu od 10:00 v posluchárně P1. Přednáška je všem přístupná zdarma, vítáni jsou nejen pánové ale i podporovatelky akce Strojařský knír. Zaregistrujte se na přednášku včas!

V kavárně Strojovna bude navíc celý listopad umístěná kasička, kam budete moct přispívat (třeba drobnými, které vám vrátí při nákupu kávy). A nezapomeňte se přidat do našeho týmu Strojařský knír na webu Movember. Svoji osobní výzvu týkající se vlastního zdraví tam můžete zapsat a pravidelně s ostatními sdílet vaše úspěchy.

15. 11. OD 8:00: STROJAŘSKÉ SCHODY 2018

Listopadovou výzvou může být třeba tradiční sportovní závod Strojařské schody, který se bude konat ve čtvrtek 15. listopadu od osmi hodin. Úkolem jednotlivých závodníků i týmů je v co nejkratším čase zdolat 18 pater výškové budovy A1 naší fakulty, která je nejvyšší výškovou budovou univerzity. Začít pilně trénovat můžete už teď, registrace začíná 1. listopadu. Který knírek vyběhne trasu nejrychleji? A který bude nejhezčí? Přijďte se podívat a podpořit odvážné sportovce. Podrobnosti k závodu najdete zde.

Součástí Strojařských schodů bude také téma zdraví a to v podobě informační a náborové akce Strojaři až na dřeň v režii Českého národního registru dárců kostní dřeně a spolku PaLetA. Přímo na místě budete moct zjistit více o tom, proč se dárci hledají, komu může vaše kostní dřeň pomoct a také to, zda jste vhodným dárcem právě vy.

19:11. od 17:00: KURZ PRVNÍ POMOCI

Zachránit život v krizové situaci člověku, který pomoc nutně potřebuje, by měl umět každý z nás. Nespoléhejte se jen na aplikaci Záchranka a přijďte na Kurz první pomoci pro studenty a zaměstnance VUT. Kurz se bude konat v pondělí 19.11. od 17:00 v učebně U1 pod záštitou studentské organizace Pro život – Brno. Kurz je přístupný zdarma.

29. 11. V 10:00: FOCENÍ STROJAŘSKÝCH KNÍRŮ

Řekněte sýr! Ve čtvrtek 29. listopadu v 10:00 se všichni účastníci a podporovatelky akce Strojařský knír 2018 společně vyfotí před budovou A1 a symbolicky se tak rozloučíme s letošním Movemberem. Stále ještě ale zbývají poslední hodiny pro to, abyste přispěli finančním darem na konto našeho týmu. Poslední listopadový den vám oznámíme, kolik peněz na aktivity Movemberu se nám letos podařilo shromáždit. Naším cílem je překonat loňský první ročník a vybrat 15 000 korun.

 

Strojařský knír

 

Jak můžete akci Strojařský knír 2018 podpořit? 
1. Připojte se k naší skupině nazvané Strojařský knír na webu Movemberu – https://moteam.co/strojarsky-knir 
2. Pěstujte svůj strojařský knír! Strojaři i strojařky noste odznáčky, které budou k dostání na našich akcích! Knírem i odznáčkem můžete šířit povědomí o akci mezi veřejností.
3. Přispějte finanční částkou. (V průběhu listopadu bude v kavárně Strojovně umístěná kasička. Nebo přispějte zasláním částky na účet naší skupiny na výše uvedené adrese.)
4. Zapojte se do některé z fakultních aktivit.
5. Zorganizujte vlastní akci. Rádi Vás podpoříme.

Název charity vznikl jako složenina dvou anglických slov: knír (moustache) – vyjadřující typicky mužský znak, a listopad (November). Akce bývá zahájena vždy na začátku listopadu, kdy se muži oholí a do konce měsíce si nechají růst knírek. Zároveň se snaží vybrat co nejvíce peněz na výzkum rakoviny a na nákup přístrojů do nemocnic.

V listopadu strojaři pěstují knír! Jaký bude ten Váš? Těšíme se na vaše fotky!

Aktuální informace sledujte na Facebooku v události Strojařský knír 2018.

Prezentace sklápění křídel

Úspěch BUT Chicken Wings v médiích

Studentský tým BUT Chicken Wings z Leteckého ústavu FSI získal se svým bezpilotním modelem dopravního letounu Shark historicky první vítězství. Mladí konstruktéři zvítězili v mezinárodní soutěži New Flying Competition, kterou pořádaly společnosti Lufthansa a Airbus společně se studentskou asociací Neues Fliegen e.V. z vysoké školy HAW Hamburg. O úspěchu našich studentů informovala řada zpravodajských i oborových médií.
Televize, tištěná a online média

Oborová média

Univerzitní portály:

Oceněný exponát najde využití například při záchranných akcích | Autor: Igor Šefr

Čerpadlo z brněnské techniky získalo Zlatou medaili na MSV 2018

Hybridní čerpací systém, na kterém pracovali odborníci z Fakulty strojního inženýrství VUT, získal Zlatou medaili v kategorii inovace komponenty ve strojírenství na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018 v Brně.

Systém čerpadla je založen na principu prstencového motoru, kdy je rotor tvořen oběžným kolem axiálního čerpadla (turbíny) a v potrubí je zabudován stator motoru. Sériovým řazením těchto elementů je možné čerpat kapaliny na velké vzdálenosti, nebo z velké hloubky, i při nízkém tlaku v potrubí.

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu získal medaili i bezemisní bagr, který byl součástí expozice brněnské techniky v loňském roce. Letos je k vidění na stánku společnosti Bosch Rexroth na volné ploše K. Na tomto zařízení na bateriový pohon spolupracovali rovněž odborníci z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, stejně jako z Fakulty strojního inženýrství VUT, tentokrát z Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií, který je součástí Ústavu konstruování FSI. Využití najde například v nemocnicích nebo chráněných přírodních oblastech, kde nejsou emise ze spalovacích motorů žádoucí. Bagr dokáže zvednout břemeno až do hmotnosti dvou tun. Více o bagru najdete v tomto článku.

Shark v plné kráse

Studenti FSI zvítězili na mezinárodní soutěži pořádané Lufthansou a Airbusem

Studenti Fakulty strojního inženýrství (FSI) Vysokého učení technického v Brně zvítězili v mezinárodní soutěži New Flying Competition, kterou v Německu na konci září spolupořádaly letecké společnosti Airbus a Lufthansa. Úkolem studentských týmů z celého světa bylo během akademického roku navrhnout a zkonstruovat model dopravního letounu, který bude schopen automaticky zredukovat rozpětí křídel tak, aby po přistání na letišti zabíral co nejméně místa. Brněnští konstruktéři vyvinuli unikátní mechanismus skládání křídel.

Ve vzduchu rozpětí křídel pět metrů, při stání na letištní ploše jen necelý metr. Právě toto zmenšení rozpětí křídel společně s unikátním klikovým mechanismem, který vyvinuli brněnští studenti z týmu BUT Chicken Wings, nejvíce oslovilo odbornou porotu mezinárodní soutěže New Flying Competition Hamburku. Soutěž pořádaly letecké společnosti Airbus a Lufthansa ve spolupráci se studentskou asociací Neues Fliegen e.V. z vysoké školy HAW Hamburg.

„Zadání bylo náročné v tom, že se nabízelo několik možností řešení. První týdny práce jsme strávili kreslením náčrtů, výpočty a ověřování našich teoretických předpokladů. Nakonec jsme se rozhodli vyvinout unikátní mechanismus, který umožní složit křídla letounu po přistání podél trupu. Klikový mechanismus, který využívá nosné vzpěry také jako kinematické členy, dokáže zredukovat rozpětí křídel z pěti metrů při vzletu na parkovacích 0,92 metru,“ objasnil vedoucí sekce Křídlo a student FSI Filip Stanislav.

Prezentace sklápění křídel

Studenti se při návrhu mechanizmu soustředili zejména na maximální redukci rozpětí. Toto kritérium mělo totiž při hodnocení největší váhu. „Námi vyvinutý způsob redukce rozpětí současně nezvětšuje ostatní rozměry letounu, tedy délku a výšku. Komplikovanost našeho mechanismu spočívá zejména v tom, že je nutné přesně dodržet polohy všech pohyblivých součástí a také dosáhnout jejich dostatečné tuhosti. V případě jakýchkoli nepřesností totiž přestává fungovat navržená kinematika pohybu a narůstají síly ve všech komponentech mechanismu. Toto technické řešení zaujalo i technickou komisi a pomohlo nám k vítězství v soutěži,“ popsal konstruktér trupu Jan Rohánek.

Na soutěži v Hamburku svoje letouny představily také týmy z Německa, Mexika, Číny a Ázerbájdžánu. „Měli jsme možnost pozorovat výhody i úskalí jednotlivých řešení. Vyvrcholením celé čtyřdenní události byly dva soutěžní lety. V prvním z nich týmy prezentovaly výkonové charakteristiky letadla. Zde „kuřata“ předvedla své kvality a bezkonkurenčně si odnesla nejlepší výsledek. Druhý let cílil především na odolnost konstrukce při předepsaném zatížení +3G v sinusovém letu třikrát po sobě,“ přiblížil vedoucí týmu a pilot Tomáš Trojánek. Přestože z druhého letu si tým odnesl malou penalizaci, BUT Chicken Wings se nakonec radovalo z vítězství.

Tisíce hodin práce od prvního náčrtu k testovacímu letu prototypu

Návrhu a stavbě letadla se dvacetičlenný tým studentů z Leteckého ústavu FSI věnoval celý akademický rok. „Příprava byla velmi náročná. O koncepci letounu jsme začali přemýšlet loni v říjnu, během vyučování a i po něm. Od dubna jsme pak věnovali stavbě letounu téměř každý víkend. Největšími problémy byly samotná velikost modelu, složitost sklápěcího mechanismu, která vyžadovala velkou přesnost výroby všech součástek, a v neposední řadě také finanční stránka. Pro stavbu Sharka jsme použili kompozitní materiály, překližku, balsu i letecké slitiny hliníku,“ řekl Tomáš Trojánek.

Brněnský letoun Shark vyniká rozpětím křídel bezmála 5 metrů a vzletovou váhou 15 kilogramů.  O pohon se starají dva elektromotory o celkovém výkonu 2,34 kW. Délku vzletu i přistání redukuje štěrbinová klapka. O složení křídel letounu se stará unikátní klikový mechanismus.

Přestože New Flying Competition skončila teprve před dvěma týdny, studenti už se pustili do příprav na novou sezónu. „Soutěž nás jednoduše nadchla. Navázali jsme nové kontakty s dalšími týmy a ocenili jsme vysokou úroveň soutěže spojenou se zájmem vysoce postavených odborníků v letectví. Do dalších závodů máme ještě větší motivaci a odhodlání. Tým je otevřený i pro nové členy z řad studentů bakalářského nebo magisterského studia na VUT, už nyní si zájemci například mohou vybrat bakalářské práce spojené s konstrukcí nového letadla,“ uzavřel koordinátor týmu Jan Pejchar.

Právě možnost získat praktické zkušenosti se stavbou letadel už během studia je největším přínosem pro každého studenta, který se stane členem BUT Chicken Wings.

Tým BUT Chicken Wings na soutěži New Flying Competition

BUT Chicken Wings

Studentský tým vznikl na Leteckém ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v roce 2014. Tým v každém akademickém roce navrhuje a sestrojuje model malého bezpilotního letounu, s nímž se poté mladí konstruktéři účastní jedné vybrané mezinárodní soutěže. V týmu působí přibližně 20 studentů, kteří se projektu věnují ve svém volném čase. Hlavním úkolem soutěží je rozvíjet teoretické a praktické dovednosti leteckých inženýrů ještě při jejich vysokoškolském studiu. Studenti se práci věnují zdarma nad rámec školních povinností a s náklady na stavbu letounu jim pomáhají sponzoři.

http://www.chickenwings.cz/