All posts by netme

Bringing new ideas

Ohlédnutí: Co přinesl projekt Projektová kancelář podpory mezinárodních projektů pro strojní inženýrství?

Čtyři desítky podaných mezinárodních projektů, semináře pro více než 100 výzkumníků a přes 80 individuálních konzultací – to je v několika číslech přínos projektu financovaného MŠMT s názvem Projektová kancelář podpory mezinárodních projektů pro strojní inženýrství realizovaný v NETME Centre. Přestože projekt v prosinci 2017 skončil, mezinárodní projektová bude poskytována i nadále. Vedení FSI ji považuje za strategickou prioritu i do budoucna.

V uplynulých dvou letech uspěli projektoví manažeři ve spolupráci s výzkumníky z FSI VUT hned s pěti prestižními mezinárodními projekty – konkrétně jde o tyto projekty: projekt EDEC financovaný z programu H2020 CLEAN SKY 2, projekt ETALON z programu H2020 Schift2Rail, projekt RISEN z programu H2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE, projekt FabLabNet financovaný z programu Interreg Central Europe a projekt SPIL financovaný z prostředků OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Vedle přípravy projektů, seminářů a individuálních konzultací jedním z důležitých prvků projektu bylo také vzdělávání zaměstnanců projektové kanceláře v zahraničí. Ti se zúčastnili desítek odborných školení a cest určených k rozvoji spolupráce v oblasti VaV s předními výzkumnými organizacemi a dalšími zahraničními partnery. Odborná školení např. na půdě evropských institucí v Bruselu se týkala samotné přípravy, a managementu projektů v programu H2020, ale také finančních a právních aspektů managementu projektu, přípravě a vyjednávání obchodních smluv nebo propagace vědy a výzkumu.

„Cílem projektu bylo vytvořit projektovou kancelář, která zajistí stabilní odborné zázemí pro přípravu mezinárodních výzkumných projektů To se podařilo a projektový tým bude tuto práci rozvíjet i po ukončení projektu. Mezinárodní programy jsou strategickým nástrojem financování vědy a je třeba se na ně stále více orientovat,“ uvedla ředitelka NETME Centre Lenka Zemanová. Zajištění projektové podpory pro výzkumníky a zvýšení účast výzkumníků FSI a NETME Centre v mezinárodních programech je současně jedním ze strategických cílů vedení fakulty.

Projektový tým bude nadále poskytovat informace o nových grantových výzvách a projektovou podporu vědeckým týmům. Pro rok 2018 je v programu H2020 identifikováno v tuto chvíli více než 20 výzev potenciálně zajímavých pro Fakultu strojního inženýrství VUT. O konkrétních možnostech výzkumníky bude v roce 2018 mimo jiné informovat zpravodaj NETME News vydávaný online. Kontaktní osobou pro projekty programu H2020 je nadále Ing. Blanka Marušincová, MSc.

Úspěšné mezinárodní projekty NETME Centre a FSI v letech 2016-2017

 1. Projekt EDEC „Enhanced Diesel Engine Control“ financovaný z programu H2020 CLEAN SKY 2. FSI figuruje v tomto projektu jako partner českého koordinátora. Cílem projektu je zdokonalené ovládání dieselového motoru.
 2. Projekt SPIL „Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost“ řešený mezinárodním vědeckým týmem pod vedením profesora Jiřího Klemeše v NETME Centre. Projekt je podpořen z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě Excelentní výzkumné týmy. Cílem projektu je vybudovat mezinárodně konkurenceschopné výzkumné pracoviště a dosáhnout aplikovatelných poznatků, které přispějí k řešení zvýšení účinnosti procesního a energetického průmyslu, zejména k minimalizaci tzv. skleníkové, dusíkové, energetické a vodní stopy.
 3. Projekt ETALON „Energy harvesTing for signAlLing and cOmmunicatioN systems“ financovaný z programu H2020 Schift2Rail. FSI v projektu vystupuje jako jeden z devíti partnerů konsorcia. Cílem projektu ETALON je přizpůsobení metod pro získávání energie pro traťové a palubní signalizační a komunikační zařízení.
 4. Projekt RISEN „Rail Infrastructure Systems Engineering Network“ financovaný z programu H2020, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE – Inovativní školící sítě. FSI je do projektu zapojena jako jeden z 12 partnerů z 10 různých zemí. Projekt RISEN se zaměřuje na výchovu příští generace inženýrů a vědců potřebné k zajištění udržitelných, inteligentních a odolných systémů železniční infrastruktury
 5. Projekt FabLabNet „Making Central Europe more competitive by unlocking the innovation capacity of Fab Labs within an enhanced innovation ekosystem“ financovaný z programu Interreg Central Europe. Projekt se věnuje oblasti digitální výroby v tzv. „FabLabech“ (laboratoře digitální výroby), jež se stávají novým fenoménem dnešní doby a souvisejí s příchodem čtvrté průmyslové revoluce (Industry 4.0). Tyto laboratoře poskytují prostředí a základní i pokročilé materiály a technologie k rychlé a levné realizaci tvůrčích nápadů. Mezi základní vybavení laboratoří se řadí 3D tiskárny a laserové nebo vinylové řezačky. V tomto projektu je FSI zapojen jako jeden z 9 partnerů z různých zemí střední Evropy.

 

MŠMTLE15020 Projektová kancelář podpory m ezinárodních projektů pro strojní inženýrství  financování z programu EUPRO II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Finanční management

We want you! Hledá se finanční manažer/ka projektů

Děkan Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici finanční manažer/ka NETME Centre na FSI VUT v Brně.

NÁPLŇ PRÁCE

 • finanční řízení dotačních projektů (zejm. OP VVV)
 • odpovědnost za využití dotačních prostředků v souladu s metodikami poskytovatele, vnitřními pravidly univerzity a rozpočtem projektu
 • komunikace s poskytovatelem dotace, sledování metodiky financování
 • odpovědnost za finanční část monitorovacích zpráv (žádosti o platbu)
 • odpovědnost za změnová řízení v oblasti financování
 • spolupráce při auditech a kontrolách
 • úzká spolupráce s projektovými manažery

POŽADUJEME

 • VŠ vzdělání
 • alespoň 2 roky praxe ve finančním řízení projektů
 • velmi dobrou orientaci v oblasti financí, účetnictví a mzdové problematiky
 • orientaci v problematice financování veřejného sektoru
 • komunikativní znalost AJ
 • zkušenosti s Operačními programy Strukturálních fondů EU výhodou
 • velmi dobré analytické a systémové myšlení
 • odpovědnou, pečlivou a samostatnou osobnost

NABÍZÍME

 • zajímavou a odpovědnou práci v mezinárodním kolektivu perspektivního výzkumného centra
 • zázemí významné a úspěšné univerzity
 • možnost zkráceného úvazku
 • motivující mzdové a pracovní podmínky
 • zaměstnanecké výhody (6 týdnů dovolené, příspěvek na stravné a penzijní připojištění)
 • možnost dalšího rozvoje

NÁSTUP

 • dohodou

KONTAKT

Přihlášky formou motivačního dopisu společně se strukturovaným životopisem posílejte do 11. 2. 2018 elektronicky na e-mailovou adresu: konecna@fme.vutbr.cz. V motivačním dopise uveďte prosím Vaše konkrétní zkušenosti s finančním řízením projektů.

DSC_8396

Cena Inženýrské akademie pro tým Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana v médiích

Cenu Inženýrské akademie za vynikající realizovaný technický projekt získal kolektiv Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně pod vedením profesora Františka Pochylého. Odborná porota ocenila instalaci nového typu vírové turbíny na malé vodní elektrárně Želina u Kadaně. Tato turbína vyvinutá na VUT dokáže efektivně a ekonomicky využívat i malé spády vody pro výrobu elektrické energie a může se stát impulzem pro další rozvoj malých vodních elektráren v České republice.

Oborová média:
Zpravodajské portály:
Cena inženýrské akademie 2017
Univerzitní weby:
Vírová turbína násoskového typu

Nejlepším technickým projektem roku 2017 je podle Inženýrské akademie unikátní vodní elektrárna s vírovou turbínou z VUT

Cenu Inženýrské akademie za vynikající realizovaný technický projekt získal kolektiv Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně pod vedením profesora Františka Pochylého. Odborná porota ocenila instalaci nového typu vírové turbíny na malé vodní elektrárně Želina u Kadaně. Tato turbína vyvinutá na VUT dokáže efektivně a ekonomicky využívat i malé spády vody pro výrobu elektrické energie a může se stát impulzem pro další rozvoj malých vodních elektráren v České republice.

Rozvoj malých vodních elektráren má pro Českou republiku velký potenciál, protože míst pro jejich rozvoj je v zemi dostatek a investice není tak náročná jako u velkých vodních děl. Násosková vírová turbína, vyvinutá na VUT, umožňuje získávat energii na jezech, starých náhonech nebo dokonce v tepelných elektrárnách při využití chladicí nebo odpadní vody – tedy na místech s nízkým spádem vody, kde dosud vodní energie získávána ve větším rozsahu nebyla.

„Naše snaha vyvinout nový typ turbíny pro vodní toky s nízkým spádem začala už v roce 2000. Cena Inženýrské akademie je tak oceněním sedmnácti let práce celého kolektivu zaměstnanců, ale i doktorandů a studentů odboru fluidního inženýrství V. Kaplana,“ popsal vedoucí výzkumného týmu František Pochylý z Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana FSI VUT v Brně. Vírová turbína je zcela novým typem turbíny, v České republice získala patentovou ochranu.

Cena inženýrské akademie 2017

Díky spolupráci brněnských výzkumníků s průmyslovými partnery, především se společností ČEZ, byl návrh násoskové vírové turbíny doveden až k realizaci. Turbína od července 2016 funguje na malé vodní elektrárně Želina. Jedná se o světovou premiéru této koncepce nízkonákladové vírové turbíny, která je určena pro říční elektrárny.

„Naše měření ve fázi vývoje turbíny ukazovaly, že budeme schopni dosáhnou výkonu požadovaného investorem, a to potvrdil i reálný provoz. Turbína má také vyšší průtočnost, je tedy schopná vyvinout vyšší výkon i na říčních tocích od spádu jednoho metru. Její výhodou je také jednoduchost a nízké investiční náklady, takže je vhodná zejména pro malé investory,“ popsal František Pochylý.

Jeho tým už jedná o instalaci vírové turbíny na dalších místech v České republice a v přípravě je instalace v Indii, o kterou projevila zájem tamní společnost.

Právě toto historicky první uvedení násoskové vírové turbíny do praxe ocenila Inženýrská akademie nejvíce a udělila na ni výzkumníkům ocenění za rok 2017. Turbíny si čeští hodnotitelé všimli už před devíti lety – v roce 2008 kolektiv získal Čestné uznání Inženýrské akademie ČR.

Technická specifikace turbín na malé vodní elektrárně Želina

Typ turbíny Vírová násosková
Efektivita zpracování hydropotenciálu až 85 %
Instalovaný výkon 2 x 14,5 kW
Spád 1,9 – 2,4 m
Kapacita celkového průtoku oběma turbínami 2 m3/s

zdroj: ČEZ

Infobox: Cena inženýrské akademie ČR

Cena Inženýrské akademie České republiky je udělována od roku 1997. Cena je udělování domácím i zahraničním osobnostem jako ocenění za vynikající realizované technické dílo nebo za vynikající přínos k rozvoji inženýrského výzkumu. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně cenu získala už v roce 2008 za vývoj a realizaci letounu VUT100 pod vedením profesora Antonína Píštěka. Ve stejném roce získal tým profesora Františka Pochylého Čestné uznání za vývoj vírové turbíny, o devět let později turbína získala hlavní cenu Inženýrské akademie.

BUGA1176

První ročník The SPIL Scientific Conference navštívilo více než 170 výzkumníků z celého světa

První ročník mezinárodní vědecké konference projektu SPIL navštívilo více než 170 výzkumníků z celého světa. Na pódiu se se svými přednáškami vystřídali přední světoví výzkumníci z USA, Kolumbie, Irska, ale také z Nového Zelándu, Číny nebo z Filipín.

Děkujeme všem účastníkům za úžasnou atmosférou a skvělý networking. Doufáme, že jste si první ročník The SPIL Scientific Conference, kterou pořádal tým SPIL z NETME Centre a Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, užili. Těšíme se na vás příští rok opět v jihomoravské metropoli!

www.conferencespil.com

Studentské týmy FSI ve strojLABu

Evropské FabLaby spustily pilotní akce pro mladé inovátory. VUT zacílilo na studentské týmy

Vstříc inovacím – i tak by mohlo znít heslo projektu FabLabNet, který spojil dílny zaměřených na 3D tisk a související technologie z devíti evropských zemí. Společně spustily napříč střední Evropou pilotní akce, které mají rozšířit mezi laickou i odbornou veřejností dovednosti a znalosti o 3D tisku a souvisejících technologiích. Českou republiku v projektu reprezentuje strojLab, jediný univerzitní FabLab v České republice, který má zázemí na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. První pilotní projekt univerzity vzdělává v těchto technologiích budoucí strojaře, kteří působí ve studentských týmech stavějících formule, pneumobily nebo malé dálkově řízené letouny.

FabLabNet, networkingový projekt financovaný Evropskou unií, vstoupil do svojí praktické fáze. Cílem projektu je v následujícím půl roce spustit ve vybraných FabLabech pilotní akce, které mají rozšířit znalosti a dovednosti z oboru 3D tisku u kutilů a studentů, z nichž se mohou stát budoucí inovátoři. Prakticky zaměřené workshopy se odehrají v devíti FabLabech v několika zemích – konkrétně v Německu, Rakousku, Itálii, Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, Slovinsku, Slovensku a také v České republice.

První část pilotních aktivit cílí na evropské úrovni na lokální komunity složené z nadšenců, tvůrců, studentů a budoucích inovátorů. Druhý pilíř pilotních aktivit cílí na tvůrce, kteří už mají konkrétní nápady nebo dokonce prototypy a chtějí poradit s jejich uvedením na trhu. Třetí část pilotních aktivit je postavená na vzdělávání tak, aby studenti získali větší vztah k technologiích souvisejícím s 3D tiskem.

Vysoké učení technické v Brně se do projektu zapojuje se svým strojLABem a výukovými aktivitami pro studenty. Do první pilotní akce se zapojili studenti Fakulty strojního inženýrství, kteří působí v některém z fakultních týmů. Ty jsou celkem tři a soustředí se na vývoj a konstrukci formule, pneumobilu nebo malých dálkově řízených letounů.

„Pro tyto talentované studenty jsme připravili vzdělávací a mentoringové programy na míru potřebám jejich týmů. Výsledkem naší spolupráce je kromě sdílení know-how a vybavení také vyvinutí prototypů, které týmy využijí pro konstrukci svých vozidel nebo letadel,“ uvedl vedoucí Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií David Paloušek.

Pilotní program pro vybrané studentské týmy VUT potrvá do května 2018, kdy třem studentským týmům TU Brno Racing, Pneumobil Racing Team Brno a BUT Chicken Wings začíná závodní sezóna a vyvinuté prototypy si otestují v reálném provozu svých vozidel a letounů.

K otevření strojLABu došlo díky zapojení Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně do evropského projektu FabLabNet. Projekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily, designéry nebo studenty základních a středních škol, tedy na současné i nové inovátory.

Cílem projektu je vytvořit nástroje a aktivity pro vybudování komunity v oboru 3D tisku, business development a sdílení pokročilého know-how a školení. Dlouhodobým záměrem projektu je potom zvýšit konkurenceschopnost střední Evropy tím, že dojde k podpoře digitální transformace.

Projekt FabLabNet byl podpořen v programu Interreg Central Europe z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Čtěte více na www.fablabnet.net.

interreg

Děkan Jaroslav Katolický si knírek nechal oholit bezmála po 30 letech

Ohlédnutí za Strojařským knírem 2017

Blížící se Vánoce jsou pro řadu lidí spojené s charitou. V závěru roku se do charitativní akce Movember zapojila také Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. 
Celý listopad se na FSI nesl ve znamení Strojařského kníru, kterým jsme letos poprvé celosvětovou akci podpořili.

Během celého měsíce jsme se snažili plnit poslání Movemberu, tedy zvyšovat povědomí o zdraví mužů se zaměřením především na prevenci typicky mužského onemocnění, kterým je rakovina prostaty a varlat, a získat finanční prostředky na výzkum a nákup přístrojů do nemocnic.

Strojařský knír 2017 jsme 1. listopadu zahájili úvodním společným holením strojařů. Do holení se kromě studentů a zaměstnanců fakulty zapojilo také celé vedení. Svůj typický knír shodil i Jaroslav Katolický, děkan FSI. Určitě stojí za zmínku, že knír si pěstuje již téměř 30 let. Obdobnou „oběť“ podstoupil i profesor Miroslav Jícha, kterého knír také doprovází několik desetiletí.

Prostory pro holení nám nabídla fakultní Kavárna Strojovna a o holení se postaral Salon Mia. Oběma našim parterům bychom rádi ještě jednou poděkovali za bezplatně poskytnuté služby a maximální vstřícnost!

Petr Koukal prednaska na FSI

Součástí programu Strojařského kníru 2017 byla osvětová přednáška. S ní na fakultu zavítal známý sportovec Petr Koukal. Poutavým způsobem se během přednášky svěřil se svou vlastní zkušeností se zhoubnou nemocí a představil projekt STK pro chlapy, který v prevenci podporuje všechny věkové kategorie mužů. Nezapomněl však ani na ženy. Společně s ním na fakultě vystoupily také jeho kolegyně ze sdružení Ruce na prsa.

První ročník Movemberu na FSI jsme zakončili společným focením strojařských knírů. Poslední listopadový den, kdy na Brno dopadaly jedny z prvních letošních sněhových vloček, se před výškovou budovou A1 sešla skupinka majitelů strojařských knírů i další podporovatelé akce.zaverecne foceni strojarskach kniru

Od prvního listopadu bylo možné přispívat na společný účet týmu Strojařský knír. Členové týmu i anonymní podporovatelé celkem poslali na účet částku 13.007 Kč. Současně se v průběhu celého měsíce podařilo do kasičky umístěné ve fakultní kavárně také vybrat nemalou částku, kterou jsme dodatečně na charitativní účet zaslali. Celková suma se tak dosud vyšplhala na 14.243 Kč. (Účet je stále aktivní, takže i nadále je možné dary zasílat.)

Všem jednotlivým dárcům děkujeme! Věříme, že se nám podařilo finančně podpořit dobrou věc a současně upozornit na důležitost prevence u rakoviny prostaty, varlat a prsu.

I pro příští rok máme v plánu se do akce opět zapojit, takže i v listopadu 2018 budou brněnští strojaři nosit knír. Jaký bude ten Váš?

Strojařský knír - FSI se zapojuje do charitativní akce Movember

Fotogalerie:

 

Mediální výstupy:

Movember je celosvětová každoročně se opakující charitativní akce, která probíhá v listopadu. Listopad je totiž měsícem mužské solidarity.

Účelem akce je získání finančních prostředků a zvyšování povědomí o zdraví mužů se zaměřením především na prevenci typicky mužského onemocnění, kterým je rakovina prostaty a varlat.

Název charity vznikl jako složenina dvou anglických slov: knír (moustache) – vyjadřující typický mužský znak – a listopad (November). Akce bývá zahájena na začátku listopadu, kdy se muži oholí a do konce měsíce si nechají růst knírek. Zároveň se snaží vybrat co nejvíce financí na výzkum a nákup přístrojů do nemocnic.

autor: Kateřina Růžičková, FSI

 

World (zdroj: Pixabay.com)

Seminář Connecting: Představení úspěchů FSI, FEKT a FIT

Buďte IN a přijďte si poslechnout co se děje na VUT. Jedinečné setkání vědeckých zástupců fakult FSI, FEKT a FIT proběhne již tuto středu 22. 11. 2017.

Dozvíte se o nových mezinárodních projektech v oblasti Future and Emerging Technologies (FSI), Energy harvesting methodologies (FSI). Úspěchy uslyšíte i v oblasti mazání a opotřebení kloubních náhrad (FSI), 3D laboratoř (FSI), Interakce člověka s robotickým systémem (FIT), Využití superpočítačů při ultrazvukové léčby rakoviny (FIT) a Thermostat data mining (FEKT).

Setkání bude vedeno v českém jazyce. Registrace účastníků je otevřená, v případě zájmu kontaktujte Ing. Blanku Marušincovou, MSc.

Termín konání: 22. listopadu 2017 v čase 13:30 – 16:00

Místo konání: velká zasedací místnost NETME Centre (D5/416f), Technická 2896/2, Brno

Program:

13.30 Zahájení a úvodní slovo doc., Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy, spolupráce s průmyslem, FSI
13.40 projekt PETER – H2020 – Future and Emerging Technologies prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
ředitel Ústavu fyzikálního inženýrství
14.00 projekt ETALON – H2020 – Energy harvesting methodologies doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
vedoucí sekce mechaniky
14.15 Mazání a opotřebení kloubních náhrad Ing. David Nečas, Ph.D.
14.30 3D laboratoř doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
vedoucí odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií
14.45 Interakce člověka s robotickým systémem

 

Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy FIT
15.00 Využití superpočítačů při ultrazvukové léčbě rakoviny Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.
15.15 Thermostat data mining Doc. Ing. Radim Burget, Ph.D., FEKT, centrum SIX
15.30 Novinky v H2020 Ing. Blanka Marušincová, MSc, FSI, NETME Centre
15.45 – 16.00 Diskuze, networking, řešení společných témat

Kontakt: Ing. Blanka Marušincová, MSc, marusincova@fme.vutbr.cz

MŠMTSeminář je realizován v rámci projektu LE15020 Projektová kancelář podpory mezinárodních projektů pro strojní inženýrství financovaného z programu EUPRO II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

grimace-388987_1280

FSI se poprvé zapojuje do charitativní akce Movember. Jaký bude váš Strojařský knír 2017?

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně se letos poprvé připojuje k Movemberu. Jde o celosvětovou, každoročně se opakující charitativní akci, která probíhá v listopadu. Listopad je totiž měsícem mužské solidarity.

Účelem projektu je získání finančních prostředků a zvyšování povědomí o zdraví mužů se zaměřením především na prevenci typicky mužského onemocnění, kterým je rakovina prostaty a varlat.

Název charity vznikl jako složenina dvou anglických slov: knír (moustache) – vyjadřující typicky mužský znak, a listopad (November). Akce bývá zahájena vždy na začátku listopadu, kdy se muži oholí a do konce měsíce si nechají růst knírek. Zároveň se snaží vybrat co nejvíce peněz na výzkum rakoviny a na nákup přístrojů do nemocnic.

STROJAŘSKÝ KNÍR 2017 – plán akcíStrojařský knír - FSI se zapojuje do charitativní akce Movember

 • HOLENÍ STROJAŘŮ, 1.11.2017 od 14:00 hod: Ve spolupráci se SALONEM MIA proběhne ve fakultní kavárně Strojovna společné holení strojařů. Do této zahajovací akce se připojí také děkan Jaroslav Katolický a shodí svůj typický knír. Kdo ho bude následovat? Holení je pro výzkumníky i akademiky zdarma a všichni navíc dostanou placku s logem Strojařského kníru.
 • PŘEDNÁŠKA PETRA KOUKALA, 8.11.2017 (čas bude upřesněn): Osvětová přednáška Petra Koukala o projektu STK pro chlapy se uskuteční v Aule Q.
 • FOCENÍ STROJAŘSKÝCH KNÍRŮ, 30.11.2017 v 10:00 hod: Poslední listopadový den proběhne před budovou A1 společné focení strojařů a strojařských knírů. Kolik nás bude?

Jak můžete akci Strojařský knír 2017 podpořit?

 • Pěstujte svůj strojařský knír! Děvčata, ženy, ale i muži, noste odznáčky, které budou k dostání na strojařských akcích! Knírem i odznáčkem můžete šířit povědomí o akci mezi veřejností.
 • Přispějte finanční částkou. (V průběhu listopadu je v kavárně Strojovně umístěná kasička, přispějte zasláním částky na účet naší skupiny na výše uvedené adrese.)
 • Zapojte se do některé z fakultních aktivit.
 • Zorganizujte vlastní akci. Rádi Vás podpoříme.

V listopadu strojaři pěstují knír! Jaký bude ten Váš? Svoje fotky nahrávejte do facebookové události na profilu Fakulty strojního inženýrství VUT.

 

Converter

Brněnští výzkumníci testují zařízení, které dokáže infekční odpad zlikvidovat už v nemocnici

Obvazy, jednorázové pomůcky jako pláště, rukavice nebo roušky, ale také použité pleny musejí nemocnice a veterinární zařízení nechat zlikvidovat jako vysoce infekční odpad. Žluté pytle tak z nemocnic putují do specializovaných spaloven a to i na velké vzdálenosti. Rostou tak náklady, ekologická zátěž i rizika vyplývající z nakládání s nebezpečným odpadem. Výzkumníci z VUT teď jako první v České republice zahájili testování přístroje nazvaného Converter, který umožňuje ekologickou likvidaci infekčního odpadu přímo ve zdravotnickém zařízení.

Z operačního sálu přímo do bubnu přístroje, který nebezpečný odpad během půl hodiny rozdrtí na velmi jemné částečky a dekontaminuje od všech infekčních látek. I tak by mohl už brzy vypadat proces likvidace infekčního odpadu ve zdravotnických nebo veterinárních zařízeních. Možnosti využití přístroje, který už se používá v zahraničí, v českých podmínkách začali zkoumat výzkumníci z Ústavu procesního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT.

IMG_0938

„Podle dostupných údajů je zhruba 85 procent odpadů ze zdravotní péče označeno jako infekční odpad. Množství tohoto odpadu z nemocnic, léčeben, ale také z veterinární péče neustále narůstá, a proto považuji za velmi důležité tuto problematiku řešit. Je nutné hledat efektivnější, a přitom ekologickou cestu pro zpracování tohoto odpadu a pro jeho potenciální využití. Možnost likvidace přímo v nemocnici místo toho, aby odpad svozové firmy převážely desítky kilometrů do specializovaných spaloven, je rozhodně krok správným směrem,“ řekl Vítězslav Máša, vedoucí výzkumné skupiny z Ústavu procesního inženýrství.

Zpracovaný odpad není infekční a navíc je vhodný pro další využití jako alternativní palivo. „První výsledky našeho výzkumu ukazují, že výhřevnost tohoto materiálu je vyšší než v případě hnědého uhlí. Při provozu Converteru také vzniká odpadní teplo, které může nemocnice využít pro ohřev vody,“ popsal vedoucí výzkumné skupiny Vítězslav Máša s tím, že výzkum se zaměří i na neenergetické využití výstupního dekontaminovaného odpadu např. pro stavební účely.

Brněnští výzkumníci jsou teprve na začátku testování, které potrvá nejméně 12 měsíců. Podrobnější analýzu a závěry svého bádání tak chtějí představit až v příštím roce. Hlavním cílem výzkumu je efektivní a spolehlivá likvidace infekčního odpadu v místě jeho vzniku. Součástí výsledků by měly být i postupy pro správnou integraci zařízení do zdravotnických provozů, jeho efektivní provoz a nakládání s výstupním dekontaminovaným materiálem.

Dekontaminační vlastnosti Converteru už posuzoval Státní zdravotní ústav v Praze a ten vydal souhlasné stanovisko k jeho zavedení pro dekontaminaci nemocničního infekčního odpadu. Prodejce tak získal potřebná povolení pro prodej zařízení v České republice. V současné době Converter využívají zdravotnická zařízení v Rusku a v zemích východní Evropy.

„Od spolupráce s Ústavem procesního inženýrství mám velká očekávání. Zaujala mě dlouholetá zkušenost místních pracovníků v oblasti nakládání s odpady i vynikající technické zázemí v NETME Centre, kde výzkumníci pracují,“ uved Leoš Grelich, prodejce Converteru v České republice.

Kontaktní osoby:

Doc. Vítězslav Máša, Ústav procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně: 723 821 363

Ing. Leoš Grelich, obchodní zástupce prodejce Converteru: 602 315 311

 

Obráběcí stroj_zdroJ_pixabay.com

Pozvánka na konferenci Budoucnost strojního inženýrství v Česku

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně pořádá společnost mafraevents konferenci na téma Budoucnost strojního inženýrství v Česku. Hlavním tématem setkání, které se uskuteční na brněnském výstavišti 10. října, budou výzkumné kapacity a potenciál absolventů strojních oborů v praxi. Hostem prvního panelu věnovaného zástupcům vysokých škol bude děkan Fakulty strojního inženýrství VUT Jaroslav Katolický.

Vstupné na konferenci je zdarma, nutné je registraci na e-mailu konference@mafra.czPodívejte se na oficiální pozvánku a program!

Konference Průmysl 4.0

Pozvánka na konferenci Průmysl 4.0: Digitální budoucnost ČR

Odborná konference v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu 2017 zaměřená na představení a přiblížení problematiky tzv. čtvrté průmyslové revoluce.

Jaká je digitální budoucnost České republiky? Na to se pokusí odpovědět přední odborníci na danou problematiku, a to jak z akademické obce, vzdělávacích institucí, tak i z firem, které digitalizaci zavádějí do praxe.

Více informací včetně registrace najdete na webu konference.

Pohled na Brno

SPIL Scientific Conference: Energy, Water, Emission & Waste in Industry and Cities

Od 6. do 7. prosince pořádá Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL), která působí v NETME Centre při FSI VUT v Brně, svoji první vědeckou konferenci. Tým složený z českých i zahraničních výzkumníků pod vedením profesora Jiřího Klemeše připravuje setkání se špičkovými výzkumníky z celého světa, kteří se věnují procesnímu inženýrství, energetice a trvalé udržitelnosti.

Úvodní den konference se bude konat v Hotelu International v Brně a ponese se v duchu přednášek a networkingových setkání se zahraničními experty. Následující den se potom konference přesune na Fakultu strojního inženýrství, kde bude kromě přednášek připraveno i několik workshopů pro mladé výzkumníky. Podrobný program naleznete na webových stránkách konference www.conferencespil.com.

Konference je přístupná zdarma pro výzkumníky i zájemce z veřejné sféry a firem. Zaregistrujte se ještě dnes a zjistěte, jaké trendy a témata aktuálně hýbou těmito obory.

Projekt SPIL je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Climate change (pixabay.com)

Pozvánka na přednášku profesora T. W. Leea: Everything in Heat and Flows

T. W. “Ted” Lee is from the Faculty of Mechanical and Aerospace Engineering, Arizona State University. Arizona is one of the USA’s western states, typified by dessert-like climate and the Grand Canyon. He works in various topics in thermal and fluids: spray cooling, spray atomization, turbulence, and now Earth climate change. He has gotten some good ideas while in Brno, on solving some spray cooling and turbulence problems. He likes travelling, and occasionally treks the Grand Canyon.

T.W.Lee

When? Monday 9. 10. 2017

What time? 9 .00 -11:00 a.m. (lecture 40 minutes + discussion 30 minutes)

Where? big meeting room, NETME Centre (building D5, 4th floor)

The lecture is organised by Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory, FME BUT.

TU Brno Racing 2017

Nábor nováčků do studentského týmu TU Brno Racing se odehraje už 25.9.

Vůbec nejúspěšnější sezónu za sebou má tým TU Brno Racing, který na Fakultě strojního inženýrství VUT a v NETME Centre navrhuje a konstruuje vlastní modely formule. Se začátkem akademického roku tým nabírá nové členy z řad studentů napříč všemi fakultami VUT.

Zajímá vás motorsport a chcete poznat fungování závodního týmu zblízka? Přijďte na náborovou prezentaci týmu v pondělí 25. září 2017. Více podrobností najdete na stránkách týmu.

plakát_nábor nováčků

DSC_0062

JIC 120″: Technologie a materiály pro implantologii v medicíně

Medicínský obor implantologie má velký potenciál pro praktické uplatnění výsledků vědy a výzkumu. Zkvalitňuje se tak péče o pacienta a vylepšují operační metody a postupy. Zabýváte se 3D modelováním, vizualizací nebo matematickým modelováním? Pracujete s pokročilými materiály, nanotechnologiemi nebo technologiemi pro čipy? Přijďte na networkingové setkání na JIC, potkejte lídry v oboru a navažte cenné kontakty s partnery!

Proč přijít?

 • Přední vědci lékařské fakulty vám představí nejnovější trendy v oblasti implantologie ve světě.
 • Získáte kontakty na leadery v oboru, kteří i Vám představí, jaký typ spolupráce hledají.
 • Čeká vás efektivní networking, na který se můžete připravit dle předem známého seznamu účastníků.

Akce je vhodná pro firmy a výzkumníky z oblastí výzkumu a vývoje:

 • implantátů
 • pokročilých materiálů
 • nanotechnologií
 • kmenových buněk
 • aditivních technologií
 • vizualizace, navigace a lokalizace
 • počítačové grafiky a 3D technologií
 • matematického modelování a zpracování velkých dat
 • technologie čipů

Co vás čeká?

13.00 – 13.30 Registrace

13.30 – 13.45 Přivítání a představení formátu akce

13.45 – 14.15 Keynote – Masarykova univerzita (tbc)

14.15 – 15.00 První kolo kulatých stolů

15.00 – 15.20 Coffee Break

15.20 – 16.00 Druhé kolo kulatých stolů

16.00 – 18.00 Neformální networking  

Co je JIC 120“?

JIC 120“ je pravidelné tematické setkání zástupců firem, kteří během 120 vteřin představí své podnikání a možnosti spolupráce. V navazujícím neformálním networkingu mohou účastníci domluvit detaily budoucích společných projektů osobně.

Dosud si návštěvníci JIC 120“ předali přes 3400 kontaktů a navázali více než 1500 nových kooperací. Nabízíme Vám jedinečnou příležitost představit Vaši společnost a její produkty ostatním specialistům z Vašeho oboru a získat tak cenné kontakty a možnosti nové spolupráce.

Každá firma může být reprezentována pouze jedním zástupcem. Registrovat se můžete do pondělí 9. října 2017. Více na webu www.jic.cz

Psaní projekt_pixabay.com

Brigáda – Asistent/ka zahraničního výzkumného týmu projektu SPIL (při FSI VUT v Brně)

Komunikuješ rád v angličtině? Rád věci organizuješ, nevadí ti administrativa a dokážeš si poradit s každým problémem? Pak máme brigádu právě pro tebe. Pro zahraniční výzkumný tým hledáme administrativní výpomoc na DPP.

Co bude tvojí náplní práce?

 • Administrativní zázemí – zařídit nákup letenek na konferenci, ale taky pohlídat, že je v tiskárně dost toneru. Zkrátka od všeho trochu, aby měli výzkumníci dobré podmínky pro svoje bádání.
 • Welcome service pro nově příchozího výzkumníka – vyřizování povolení a dalších záležitostí souvisejících s příchodem zahraničního vědce do ČR.
 • Komunikace se zahraničními experty a pomoc při přípravě mezinárodní vědecké konference.

Co od tebe očekáváme?

 • Dobrou znalost angličtiny – písemně i face to face
 • Schopnost rychle, pružně a odpovědně řešit problémy a reagovat na požadavky

Co ti nabízíme?

 • Odměna ve výši 150 Kč/hod (DPP)
 • Flexibilní úvazek, min. 10 h týdně (výzkumný tým sídlí v areálu FSI)
 • Nástup je možný ihned

Svůj životopis a krátký motivační dopis (obojí v angličtině) pošli co nejdříve na e-mail: klemes@fme.vutbr.cz

Zatmění_Slunce_USA_2017

Back to school. Zářijové NETME News je tady!

Přehled toho nejzajímavějšího z dění na FSI a v NETME Centre v newsletteru NETME News. Přečtěte si rozhovor s profesorem Zdeňkem Kolíbalem, který získal Cenu Josefa Hlávky ta vědeckou literaturu, článek o úspěchu našich studentských týmů nebo zjistěte, jaké grantové příležitosti můžete aktuálně využít. Nechybí ani tip na článek o dobrodružné expedici matematiků pod vedením profesora Druckmüllera za úplným zatměním Slunce.

Zářijové číslo NETME News je tady!

Psaní evropských projektů (zdroj: Pixabay.com)

Pozvánka: Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady

Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), který se uskuteční 4. září 2017 v prostorách Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206.

Cílem informačního dne je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení.

Akce je určena jak talentovaným mladým výzkumným pracovníkům, potenciálním žadatelům o granty ERC, tak zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým manažerům. Akce proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno. Registrujte se prosím na této webové adrese.

Na akci bude navazovat workshop pro žadatele o Starting/Consolidator granty 2018, který se uskuteční 2. října 2017 v prostorách TC AV ČR. Více informací bude brzy zveřejněno na webových stránkách www.h2020.cz

Spalovna ZEVO Malešice, zdroj: Pražské služby

MfD: Vědci vymysleli program pro malešickou spalovnu

Když už musí odpadky do spalovny, ať na své poslední cestě poslouží co nejvíc a přesně. Brněnští vědci se tímto heslem řídili, když pro největší tuzemskou spalovnu v Malešicích navrhli netradiční program. Podle jejího chodu a naměřených hodnot chtějí energetici co nejlépe uspokojovat poptávku po teple a současně vyrobit co nejvíce elektřiny.

Podle Martina Pavlase z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně software dokáže na základě matematických modelů v kombinaci s provozními daty předpovědět množství vyrobených energií až na 40 hodin dopředu. „Teplo a elektřina tak nemusí být dodávány z uhelných nebo plynových tepláren,“ poznamenal Pavlas. O produkci tak energetici nebudou rozhodovat na základě svých zkušeností, ale podle jednoznačně naměřených hodnot.

Program usnadnil práci i zaměstnancům spalovny. Plán se jim rychle a přehledně zobrazí na monitoru počítače. „Software znatelně zkrátil čas potřebný pro plánování. Navíc s ním mohou pracovat i kolegové v případě mé nepřítomnosti. Díky přesnějším výpočtům také očekávám mírné zvýšení množství vyráběné elektřiny při stejné výrobě tepla,“ řekl Lukáš Crha, energetik ZEVO Malešice, pro niž tým vědců program tři roky vyvíjel.

Zdroj: Mladá fronta DNES, datum vydání: 17.08.2017

2017-08-17 Malešická spalovna_MfD

Návštěva FabLabu Brno, který provozuje Jihomoravské inovační centrum

FabLabNet propojuje středoevropské dílny 3D tisku. Do Brna přijeli kolegové z Polska

Tříčlenná delegace našich polských kolegů v rámci projektu FabLabNet navštívila na začátku srpna strojLAB, jedinou univerzitní dílnu 3D tisku v České republice.

Projekt FabLabNet sdružuje celkem 9 partnerů ze střední Evropy, kteří se věnují 3D tisku a provozují sdílené dílny. Polští kolegové působí v organizaci Agencja Rozwoju Regionalneg o S.A. v Bielsko-Biala, kde mají na starosti mj. vzdělávání dětí a mládeže. Se strojLABem tak mají mnoho společného.

Na úvod jejich dvoudenního pobytu v Brně se seznámili se všemi členy týmu z Odboru aditivních technologií a reverzního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Vedoucí odboru David Paloušek jim potom představit podrobněji koncept strojLABu, jeho vybavení a plán pro realizaci první pilotní akce, která měla zapojit do činnosti každého fablabu místní komunitu.

Po teoretickém úvodu následovaly návštěvy laboratoří strojLABu a také setkání se zástupci dvou studentských týmů, které konstruují pneumobily a závodní formule. Pro konstrukci svých vozů využívají oba týmy zázemí a know how soustředěné ve strojLABu.

Jihomoravská metropole je centem inovací, proto tým pozval polské kolegy také do dalších brněnských otevřených dílen. Hobbylab se zaměřuje na práci se dřevem, FabLab Brno provozuje asociovaný partner projektu Jihomoravské inovační centrum (JIC). Delegace tak získala představu o možnostech, jaké Brno nabízí, a získala také užitečné kontakty. “Náš tým zároveň získal ucelenější představu o práci a vybavení našich kolegů v jejich centru Bielsko-Biala a otevřela se nám možnost užší spolupráce do budoucna,” popsal David Paloušek.

FabLabNet je networkingový projekt, který je financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci programu Interreg Central Europe (ICE). Projekt trvá od června 2016 do července 2019. Mezinárodní projekt propojuje virtuální digitální dílny, tzv. FabLaby z devíti evropských zemí – z Německa, Rakouska, Itálie, Chorvatska, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Maďarska a z České republiky. Projekt má také 11 asociovaných partnerů.

interreg

Dragon 7 na závodech na okruhu v Mostu

Dragon 7 zvítězil v mezinárodní soutěži Formula Student Czech Republic

Letošní model Dragon 7 zvítězil jako první česká formule v mezinárodní soutěži Formula Student na evropském kontinentu. Tým studentů brněnského VUT se totiž      o víkendu stal absolutním vítězem závodu Formula Student Czech Republic na Automotodromu Most, kde poměřil své síly s dalšími 45 závodními vozy. Jde o historický rekord týmu, který se stal nejen vítězem v kategorii spalovacích vozů, ale s celkovým počtem 938 bodů byl úspěšnější než všechny elektrické vozy, takže se stal i absolutním vítězem celé soutěže. Aktuálně se tým TU Brno Racing drží na sedmém místě v celosvětové soutěži studentských formulí se spalovacím motorem, kde je evidováno víc jak 540 týmů.

“Podařilo se nám získat první místo v dílčím závodě na kruhovém Skid-padu, kde jsme dosáhli na čas lehce pod pět vteřin, přesně 4,91 sekundy. Na akceleraci, kde se testuje zrychlení, jsme pak měli čas 4,05 sekundy, což přineslo krásné druhé místo. Klíčová disciplína byla ovšem Endurance, což je vytrvalostní závod na 22 kilometrů, kde jsme zvítězili. A ve spotřebě paliva vozu jsme skončili druzí. Po celkovém součtu bodů z jednotlivých kategorií jsme se pak stali absolutními vítězi,“ vysvětlil Roman Baxant, vedoucí týmu TU Brno Racing, pro který je toto vítězství historickým rekordem.

Kromě výše zmíněných dynamických disciplín, musí studenti obstát i při prezentaci business plánu, posuzování finančních nákladů na výrobu vozu nebo samotného inženýrského návrhu. V design prezentaci se TU Brno Racing probojoval do finále, kde nakonec obsadil třetí místo. „Celkové vítězství bylo ale zcela jednoznačné. Druhé místo na nás ztrácelo víc jak sto bodů. Z výsledků je tedy patrné, že nám velmi prospěla radikální změna, ke které jsme se odhodlali. Základ letošního modelu Dragon 7 totiž tvoří karbonový monokok, zatímco dříve bylo tělo vozu ohraničené trubkovým ocelovým rámem. Jednolitý karbonový monokok se užívá ve vozech Formule 1 nebo v závodech Le Mans,“ popsal Baxant.

Druhé místo za VUT obsadili závodníci UH Racing z britské University Hertfordshire, bronzovou medaili si pak z Mostu odvezl polský tým PWR Racing z Vratislavi. V kategorii spalovacích motorů dorazilo do severních Čech celkem 37 evropských týmů, další se pak registrovaly v kategorii vozů na elektrický pohon.

Studenti VUT strávili prací na Dragon 7 desítky tisíc hodin

Studenti strávili prací na letošním modelu Dragon 7 dohromady 53 920 hodin, které zahrnovaly nejen montování v dílnách, ale i testování, přípravu dokumentů nebo servis vozu. Prvním letošním závodem, kde Dragon 7 roztáhl křídla, byla červencová Formula Student East, která se koná v Maďarsku. Zde členové TU Brno Racing dosáhli v konkurenci nejlepších světových týmů, včetně elektrických vozů, na celkové osmé místo. Monopost Dragon 7 ovšem stíhal týmy ze špičky světového žebříčku v kategorii spalovacích motorů. Bezprostředně po návratu z maďarského Euro Ringu se pak studenti vypravili do Fakultní nemocnice Brno, aby zde společně darovali krev a zapsali se do registru pravidelných dárců.

Tým TU Brno Racing, který má zázemí na Fakultě strojního inženýrství brněnského VUT, rozhodně nezahálí, z Mostu vyrazil rovnou na slavný německý okruh Hockenheim Ring, kde se tento týden koná Formula Student Germany, což je největší závod v této soutěži. TU Brno Racing se zde chystá znovu poměřit své síly se světovou elitou soutěže Formula Student.

Podívejte se na fotogalerii ze závodů Formula Student Czech Republic 2017!

 

Popelnice, zdroj: Pixabay.com

Tým z VUT vyvinul pro pražskou spalovnu software pro plánování výroby energie z odpadů

Netradiční počítačový model, který analyzuje chod spalovny a na základě naměřených dat zefektivňuje plánování výroby energie, vyvinula výzkumná skupina z Ústavu procesního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (ÚPI VUT). Na vývoji softwaru pracovala skupina složená z výzkumníků a studentů ÚPI tři roky. Systém, který napomáhá nejefektivnějšímu spalování a využití odpadu, už do ostrého provozu nasadila největší spalovna odpadu v České republice, ZEVO Malešice v Praze.

Software, který vznikl na půdě brněnské technické univerzity, řeší to, aby se s energií v odpadu hospodařilo co nejlépe. Jak nejefektivněji spálit odpad a jaké množství energie se tím získá, totiž aktuálně ve většině zařízení pro energetické využití odpadů (nebo-li spalovnách) v Česku předpovídají energetici na základě svých zkušeností a odhadu. Podrobnou matematickou analýzu dat ale dosud žádná spalovna nevyužívala.

„Námi vyvinutý software dokáže na základě matematických modelů v kombinaci s provozními daty predikovat množství vyrobené elektrické a tepelné energie až na 40 hodin dopředu. Pomůže tedy energetikům naplánovat výrobu elektřiny tak, aby v maximální možné míře uspokojili poptávku po teple a současně vyrobili co nejvíce elektřiny. Teplo a elektřina tak nemusí být dodávány z uhelných nebo plynových tepláren,“ popsal největší přínos softwaru vedoucí výzkumné skupiny Martin Pavlas.

Spalovna ZEVO Malešice, zdroj: Pražské služby

V praxi to znamená, že energetici nebudou muset o výrobě energií rozhodovat pouze na základě svých zkušeností, ale budou mít k dispozici jednoznačná data podložená měřením v provozu. Plán výroby se jim rychle a přehledně zobrazí na monitoru počítače.

Software už začala využívat první spalovna v České republice – ZEVO Malešice. Ta zpracovává odpady z většiny území Prahy a částečně také z přilehlých obcí. Brněnští výzkumníci software nastavili přesně pro potřeby tohoto provozu.

Výsledkem zavedení jsou vedle zefektivnění plánování výroby energie z odpadu i další přínosy. „Software znatelně zkrátil čas potřebný pro plánování výroby elektřiny. Navíc s ním mohou pracovat i moji kolegové v případě mojí nepřítomnosti. V delším časovém horizontu pak díky přesnějším výpočtům očekávám mírné zvýšení množství vyráběné elektřiny při stejné výrobě tepla,“ řekl energetik ZEVO Malešice Lukáš Crha.

Řešení i pro další spalovny v Česku

Nástroj z brněnského VUT je vytvořený unikátně pro potřeby provozu malešické spalovny, ale základní principy jsou přenositelné i do dalších zařízení, která zpracovávají odpad. „Byli bychom rádi, pokud by se software podařilo zavést i v dalších spalovnách v Česku,“ uvedl Martin Pavlas.

ZEVO Malešice už projevilo zájem o pokračování spolupráce. Brněnští výzkumníci budou pracovat na dalším zdokonalování softwaru. Ten musí reagovat na plánované změny v ZEVO. „Naše čtyři kotle jsou v provozu už 20 let, proto je v následujících letech budeme postupně rekonstruovat. Brněnský software se nám osvědčil a umožní rychlejší adaptaci na tyto nové provozní podmínky,“ uvedl ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha.

Do projektu budou stejně jako v první fázi spolupráce zapojeni také studenti magisterských a doktorských programů z ÚPI VUT v Brně. „Pro studenty je velkou motivací pracovat na projektech pro firmy. Jejich práce má reálné využití, dostanou se do kontaktu s lidmi z komerčního sektoru a získají neocenitelnou pracovní zkušenost už během studia,“ popsal Martin Pavlas s tím, že spolupráce má význam i pro výzkumníky. „Tato interakce nás přivádí k novým praktickým tématům, která je potřeba řešit a rozvíjet je,“ dodal.

 

 

Zatmění Slunce (zdroj: Pixabay.com)

ČT24: Brněnští vědci budou zkoumat zatmění Slunce v USA

Magnetické pole Slunce a rozložení iontů železa ve sluneční koróně zajímá expedici z Vysokého učení technického v Brně (VUT), která se chystá do Spojených států. V pondělí 21. srpna tam chtějí členové expedice sledovat a snímat zatmění Slunce. Snímky unikátními matematickými metodami zanalyzují, což má přinést nové poznatky o Slunci a jeho jasně zářícím okolí, tedy koróně.

Pokračování na www.ct24.cz.

Cena pro brněnské tribology

Technický týdeník: Medaile pro brněnské tribology

Velký mezinárodní úspěch zaznamenali profesor Martin Hartl, profesor Ivan Křupka a doktor Petr Šperka z Ústavu konstruováníFakultystrojníhoinženýrstvíVUTvBrně. Za svoji vědeckou práci Experimental Study of Roughness Effect in a Rolling–Sliding EHL Contact. Part I: Roughness Deformation získali výzkumníci pamětní medaili Alfreda E. Hunta za nejvýznamnější publikaci roku v oblasti tribologie. Cenu uděluje každoročně Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE), která zastřešuje výzkumníky z tohoto oboru na celém světě.

Publikace se zabývá mazáním bodových kontaktů vznikajících mezi pohybujícími se zatíženými elastickými povrchy. Správné pochopení zmíněných procesů podle něj má zásadní význam pro vývoj strojů s nižším třením a delší životností.

„V těchto kontaktech je mazivo vystaveno řádově 10 000krát vyššímu tlaku, než je tlak atmosférický. V práci byla experimentálně studována interakce tokových vlastností maziva a deformace nerovností na povrchu strojních součástí. Poznatky potvrzují teoretický model uvažující smykové řídnutí a vysvětlují jevy, ke kterým dochází při vstupu a průchodu povrchů kontaktem,“ vysvětlil spoluautor publikace Martin Hartl.

Pamětní medaile je udělována každoročně od roku 1948, VUT vBrnězískalo prestižní světové ocenění vůbec poprvé. Medaili převzalibrněnštívýzkumníci na slavnostním vyhlášení v Atlantě při příležitosti konference STLE 72nd Annual Meeting & Exhibition.

Zdroj: Technický týdeník
Datum vydání: 25.07.2017

Technický týdeník: Medaile pro tribology z Brna

 

medaile_prof Hartl

Medaili A. E. Hunta za nejlepší článek v oboru tribologie poprvé získali výzkumníci z ÚK VUT

Velký mezinárodní úspěch zaznamenali profesor Martin Hartl, profesor Ivan Křupka a doktor Petr Šperka z Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Za svoji vědeckou práci Experimental Study of Roughness Effect in a Rolling–Sliding EHL Contact. Part I: Roughness Deformation získali výzkumníci pamětní medaili Alfreda E. Hunta za nejvýznamnější publikaci roku v oblasti tribologie. Cenu uděluje každoročně Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE), která zastřešuje výzkumníky tohoto oboru na celém světě.

Publikace se zabývá mazáním bodových kontaktů vznikajících mezi pohybujícími se zatíženými elastickými povrchy. Správné pochopení zmíněných procesů má podle spoluautora publikace Martina Hartla zásadní význam pro vývoj strojů s nižším třením a delší životností. „V těchto kontaktech je mazivo vystaveno řádově 10 000krát vyššímu tlaku, než je tlak atmosférický. V práci byla experimentálně studována interakce tokových vlastností maziva a deformace nerovností na povrchu strojních součástí. Poznatky potvrzují teoretický model uvažující smykové řídnutí a vysvětlují jevy, ke kterým dochází při vstupu a průchodu povrchů kontaktem,“ vysvětlil Martin Hartl.

Medaile-ústav konstruování

Pamětní medaile je udělována každoročně od roku 1948, VUT v Brně získalo prestižní světové ocenění vůbec poprvé. Medaili převzali brněnští výzkumníci na slavnostním vyhlášení v Atlantě při příležitosti konference STLE 72nd Annual Meeting Meeting & Exhibition.

Medaile nese jméno kapitána Alfreda E. Hunta, zakladatele americké společnosti Alcoa, která byla ve své době největším producentem hliníku na světě. V minulosti medaili získali například vědci z Imperial College London, Georgia Institute of Technology, ale také zástupci NASA nebo firem Honeywell a SKF.

VUT_FSI_NETME_2017-03-21_062

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu udělena autorskému kolektivu z FSI

Nadace Český literární fond a “Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových” udělily prof. Zdeňku Kolíbalovi a kolektivu Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za knihu Roboty a robotizované výrobní technologie.

Rozsáhlá publikace získala za rok 2016 prvenství v oboru věd o neživé přírodě. Monografie je systematickým souborem výsledků a aplikací dlouholetých zkušeností z robotiky, robotických výrobních systémů a technologií především akademických a vědeckých pracovníků z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Na knize, která čítá bezmála 800 stran,  se ale podíleli další čeští experti z této oblasti. Roboty vydalo Akademické nakladatelství VUTIUM.

cena-josefa-hlavky-roboty

ROBOTY_Kolíbal_foto přebal

Designéra-výstava v Technickém muzeu

Technické muzeum vystavuje práce studentů Fakulty strojního inženýrství

Novou výstavu Designéra! otevřelo Technické muzeum v Brně. Mapuje historii designu od 90. let 20. století po současnost a představuje práce absolventů průmyslového designu z Ústavu konstruování na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. 

Design ortézy založený na parametrickém modelování, návrh kloubové řezačky nebo vize letištního tahače nebo obráběcích strojů pro nové tisíciletí – i tyto studentské práce najdete mezi výběrem těch nejzajímavějších, které vznikly na Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT v Brně. Cílem výstavy je ukázat designéra jako člověka, který neřeší pouze tvar a barvu produktu, ale do posledního detailu promýšlí konstrukční řešení a hledá inovace při vývoji nového produktu.

Výstava potrvá od 28. června do 30. září 2017. Další podrobnosti naleznete na webových stránkách Technického muzea.

designera_plakat

P.S.: Výstava vyvolala také pozornost médií. Podívejte se na reportáž České televize z vernisáže!

IMG_9123

Ředitel Regionálního technologického institutu ZČU v Plzni navštívil FSI a NETME

Jednání o spolupráci, ale také prohlídka laboratoří – takový byl program návštěvy Miloslava Kepky, ředitele Regionálního technologického institutu Západočeské univerzity v Plzni, na Fakultě strojního inženýrství (FSI) VUT.

Za FSI možné směry spolupráce v oblasti odborných přednášek nebo využití laboratoří výzkumníky představil proděkan pro vnější vztahy Jiří Hlinka, za NETME v oblasti projektové spolupráce pak ředitelka centra Lenka Zemanová. Po úvodním jednání následovala prohlídka klimatické komory, pracovišť 3D tisku a dvou studentských dílen – strojLABu, který se věnuje zejména 3D tisku, a dílny týmu TU Brno Racing, který už sedmým rokem navrhuje a konstruuje vlastní modely formule. Není bez zajímavosti, že plzeňská univerzita se do projektu závodů studentských formulí v letošním roce zapojila nově a bude tak jedním z konkurentů brněnského týmu.

IMG_9126 IMG_9125 IMG_9123

VUT_FSI_NETME_2017-03-21_056

VUT otevřelo strojLAB, první univerzitní dílnu 3D tisku v České republice

Vůbec první univerzitní dílnu zaměřenou na 3D tisk a související technologie otevřela Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (VUT). Studenti VUT mají výjimečnou šanci dostat se bezplatně ke špičkovému vybavení, které není běžně dostupné, a rozvíjet na nich svoje nápady na prototypy. V zahraničí vznikl koncept fablabů, tedy high-tech sdílených dílen, právě na univerzitách. Dílna nazvaná strojLAB je součástí celoevropské sítě FabLabNet a její provoz je částečně hrazen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Několik druhů 3D tiskáren určených pro stavbu prototypů z plastových i kovových materiálů, ale také tepelné a laserové řezačky, zařízení pro vakuové formování plastů nebo skener pro převedení vyrobeného dílu do virtuální podoby – vybavení strojLABu Fakulty strojního inženýrství dává studentům s technickým vzděláním široké možnosti využití. Cílem projektu je rozvíjet a podporovat nápady studentů, které mohou vést k inovacím ve strojírenství v České republice.

VUT_FSI_NETME_2017-03-21_058

„Studenti sem mohou přijít konzultovat a rozvíjet svoje nápady, vyvíjet a testovat návrhy svých výrobků na špičkovém vybavení. V zahraničních FabLabech se zrodila řada prototypů, které byly natolik inovativní, že po zdokonalení pronikly až do sériové výroby,“ řekl vedoucí Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií na Ústavu konstruování FSI David Paloušek a dodal: „Z našeho pohledu je pro studenty strojLAB šancí, jak propojit teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Úspěšný projekt může být cestou i k vědecké kariéře.“

Do strojLABu krok po kroku

Každý zájemce se musí nejprve zaregistrovat na webu www.strojlab.cz a projít vstupními školeními, která se konají každý čtvrtek odpoledne. StrojLAB je otevřený i pro úplné začátečníky v oboru 3D tisku. „Školení mají čtyři úrovně podle dovedností a znalostí studenta. Při té první student získá praktické schopnosti pro práci na stolní 3D tiskárně, manipulaci s ručním skenerem a také v zámečnické dílně. V navazujících bezplatných kurzech se ale naučí také základy vakuového formování, obrábění nebo využívání elektrodílen. Ti nejšikovnější mohou získat know-how i pro práci na 3D tiskárně zaměřené na kovový tisk, který je nejnáročnější, nebo pro obrábění a velkoformátový 3D tisk na robotu Kuka,“ dodal metodik strojLABu z Ústavu konstruování FSI David Škaroupka.

V jihomoravské metropoli jde už o druhý fablab. Ten první otevřený široké veřejnosti otevřelo v dubnu 2017 Jihomoravské inovační centrum pod názvem FabLab Brno. Na rozdíl od veřejné dílny je strojLAB určený výhradně pro studenty VUT. Ti mají členství a přístup k přístrojům zdarma, platí si pouze materiál spotřebovaný pro svoje projekty.

FabLabNet – celoevropská síť FabLabů

interregK otevření strojLABu došlo díky zapojení FSI do evropského projektu FabLabNet. Projekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily nebo designéry a nacházejí se v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku.

Dr. DelRio diskutuje s doc. Vítězslavem Mášou

Americký velvyslanec pro vědu navštívil Fakultu strojního inženýrství a NETME Centre

Během svojí týdenní návštěvy v jihomoravské metropoli navštívil dr. Frank W. DelRio, americký velvyslanec pro vědu, také Fakultu strojního inženýrství a výzkumné centrum NETME Vysokého učení technického v Brně. Ocenil šanci seznámit se se špičkovým výzkumem fakulty, které se do budoucna otevřela příležitost spolupracovat s americkým National Institute of Standards and Technology (NIST).

S vřelým úsměvem na rtech dorazil v úterý 23. května 2017 americký velvyslanec pro vědu Frank W. DelRio na prohlídku FSI a jejího vybavení. Na programu jeho návštěvy bylo nejprve stručné seznámení  o zaměření fakulty, počtech studentů i o výzkumu. Pak následovala prohlídka několika pracovišť v NETME Centre, konkrétně Laboratoř energeticky náročných procesů, Laboratoř s elektronovým paprskem a Letecký ústav. Svoji návštěvu potom dr. DelRio zakončil přednáškou o výzkumu, kterým se v NISTu zabývá.

„Bylo úžasné dozvědět se více o veškeré prvotřídní práce, kterou fakulta realizuje ve spolupráci s průmyslovými partnery po celém světě. Pokud se objeví průmysloví partneři, s nimiž fakulta spolupracuje a kteří by mohli těžit také z expertíz NISTu, bude rád, pokud se znovu zkontaktujeme. Pokud bychom činnost nerealizovali přímo v mojí výzkumné skupině, rozhodně bych zjistil, kdo jiný v NISTu se tím zabývá a zprostředkoval bych kontakt na ty správné lidi,“ shrnul dr. Frank DelRio.

Fakultou a vědeckým a výzkumným centrem NETME ho provedl vědecký ředitel NETME Centre Pavel Krečmer a proděkan FSI pro vnější vztahy a spolupráci s firmami Jiří Hlinka, který setkání hodnotil velmi pozitivně. „Přínos návštěvy dr. DelRia je zejména v tom, že zatímco s ostatními evropskými zeměmi nás pojí větší množství aktivit a máme i větší množství nástrojů podpory, s USA jsou společné dlouhodobé aktivity dosud spíše výjimečné. USA jsou pro nás přitom díky své špičkové úrovni vědy velmi zajímavý partner. Jakékoliv aktivity vedoucí k možné spolupráci jsou tedy velmi přínosné,“ zhodnotil setkání proděkan Jiří Hlinka.

 

0442ba9

Pozvánka: Seminář k výzvě Twinning (Horizont 2020)

Jak připravit úspěšný projekt do aktuální výzvy Twinning? Jakých nejčastějších chyb se žadatelé dopouštějí? I to se dozvíte ve středu 31. května 2017 na seminář k výzvě Twinning (Horizont 2020), který pro vás připravuje NETME Centre.

Kdy? středa 31. 5. 2017 od 14:30 do 16:00

Kde? velká zasedací místnost v NETME Centre (D5), Technická 2896/2, Brno

Program:

 • základní informace o výzvě
 • struktura projektového návrhu
 • příprava konsorcia
 • soulad projektového návrhu s RIS3
 • kritéria úspěšnosti a nejčastější chyby – zkušenosti CEITEC MU, příjemce tří úspěšných TWINNING projektů, host MVDr. Zlatuše Novotná
 • projektová podpora ze strany NETME Centre

Kontakt:

 • Ing. Blanka Marušincová, MSc: marusincova@fme.vutbr.cz
strojLAB, univerzitní dílna 3D tisku

Den otevřených dveří strojLABu

Dveře strojLABu, univerzitní dílny 3D tisku, máme otevřené pořád. Přesto jsi do nich pořád ještě nenakoukl/a? Chceš vědět, co se dá v laboratořích vytvářet a co z toho se pod dohledem strojVedoucího můžeš naučit? Pak přijď na Den otevřených dveřích strojLABu v pondělí 29. května od 15. hodin a staň se i ty mistrem 3D tisku!

Kdy? Pondělí 29. 5. 2017 od 15:00 do 17:00

Kde? velká zasedací místnost + laboratoře 3D tisku, NETME Centre (budova D5), areál Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Program:

15:00 Úvodní ahoj od šéfa laboratoře 3D tisku, doc. Ing. Davida Palouška, Ph.D. (velká zasedací místnost, NETME Centre)

15:05 – 15:30 Jak se stát členem strojLABu a jak to celé funguje? (podrobnosti o registraci, školeních i fungování strojLABu) Odpoví Ing. David Škaroupka, Ph.D. (velká zasedací místnost)

15:30 – 16:15 Komentovaná prohlídka jednotlivých pracovišť – šestiosý robot Kuka, 3D tiskárna SLM, studentská dílna a její vybavení, výstava prototypů

16:00-17:00 Neformální networking – seznamte se se strojVedoucím a získejte nápady na zajímavé projekty přímo od vyučujících z Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Akce je určená všem studentům Vysokého učení technického v Brně. Počet míst na komentovaných prohlídkách je omezený, rezervujte si svoje místo!

P.S.: Těšit se můžete i na chlebíčky a něco sladkého na zub 😊

interreg

08_04_2014_Gruenes_Talent_Bild

Green Talents 2017 – soutěž pro mladé výzkumníky

Německá cena Green Talents je určena mladým výzkumníkům, kteří se věnují trvale udržitelnému rozvoji. Letošní téma zní Udržitelná produkce a spotřeba. Celkem 25 vybraných mladých vědců z celého světa se bude moct zúčastnit dvoutýdenního setkání Science Forum a navíc absolvovat v Německu až tříměsíční stipendijní pobyt.

Příležitost nahlédnout pod pokličku německého výzkumu týkajícího se trvale udržitelného rozvoje a setkat se s německými odborníky, to je soutěž Green Talents. Soutěž vypisuje německé spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělání a cílem propojovat výzkumníky a posilovat porozumění a spolupráci bez ohledu na národní hranice a vědní obory, protože udržitelný rozvoj se týká každého z nás.

Výherci soutěže budou v říjnu 2017 pozváni na dvoutýdenní Science Forum do Německa a v následujícím roce mohou v Německu strávit až tři měsíce. Bližší podrobnosti najdete na webu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Patronkou ceny je spolková ministryně pro vzdělávání a výzkum Johanna Wanka, cena byla loni udělena už po osmé. Odborná porota minulý rok vybírala ze 757 přihlášek studentů či nedávných absolventů magisterských či doktorských programů souvisejících právě s udržitelným rozvojem. V minulosti opakovaně uspěli také žadatelé z České republiky

zdroj: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze