Profesor Jiří Klemeš s čínskými vědci

V NETME Centre zahajuje činnost špičkový mezinárodní vědecký tým

TISKOVÁ ZPRÁVA – Mezinárodní tým pod vedením profesora Jiřího Klemeše otevírá v NETME Centre nový projekt Laboratoře integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL). Jde o pětiletý projekt podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním cílem vědeckého týmu bude dosáhnout unikátních a prakticky využitelných poznatků, které přispějí k řešení zvýšení účinnosti procesního a energetického průmyslu.

Nový výzkumný projekt se s ohledem na alarmující hodnoty skleníkových plynů orientuje na minimalizaci tzv. skleníkové, dusíkové, energetické a vodní stopy a na komplexní řešení v oblasti úspor energie. Výzkum v této oblasti bude profitovat z dlouholeté celosvětově úspěšné činnosti zahraničního vědeckého pracovníka Jiřího Klemeše.

Profesor Klemeš po desetiletí působí na zahraničních univerzitách, je hostem významných konferencí a více než dvacet let také každoročně pořádá prestižní konferenci zaměřenou právě na integraci procesů a trvalou udržitelnost PRES (Conference of Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Polution Reduction).

Za novým projektem se rozhodl přesunout do NETME Centre při Fakultě strojního inženýrství (FSI) VUT v Brně. Z nově vznikající Laboratoře integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL) chce profesor Klemeš vybudovat pracoviště, které bude schopné konkurovat i zahraničním laboratořím.

„Na závěr svojí vědecké kariéry jsem se rozhodl vrátit do Brna a využít svého jména pro to, abych s sebou přivedl špičkové zahraniční výzkumníky. Výzkum je trošku jako genetika a nová krev je vždy prospěšná, proto jsem rád, že výzkumný tým z Energetického ústavu a Ústavu procesního inženýrství FSI doplní vědci z Nového Zélandu, Bulharska, Slovinska, Malajsie nebo Číny,“ popsal vedoucí laboratoře Jiří Klemeš.

Díky projektu SPIL dojde navíc k rozvoji spolupráce se čtyřmi špičkovými zahraničními univerzitami, konkrétně s britskou The University of Manchester, slovinskou University of Maribor, malajskou Universiti Teknologi Malaysia v Johor Bahru a Hebei University of Technology v čínském Tianjinu. Vzájemné aktivity se protnou na poli společného

výzkumu, výměny vědeckých informací, společných publikací, mobilit nebo práce s doktorandy a přinesou také posílení mezinárodní dimenze výzkumu NETME Centra.

Hlavním přínosem projektu pro FSI a VUT bude nejen posílení mezinárodního rozměru a konkurenceschopnosti výzkumu, ale i růst zahraniční prestiže a s tím související možný příliv nových zahraničních doktorandů.

„PhD. studenti se při výběru univerzity nerozhodují jen podle žebříčku vysokých škol, ale také podle osobností, které tam působí. To, že chtějí studovat u konkrétního školitele, je stále častější i u inženýrů. Start vědecké kariéry je potom snazší,“ řekl profesor Klemeš a dodal: „Mladí výzkumníci představují nesmírný vklad, je potřeba vytvořit pro ně skvělé podmínky pro práci tak, aby mohli objevit něco nového. V NETME Centre se nám takové zázemí podařilo najít.“

Vědecký tým zahajují výzkum v projekt SPIL v únoru 2017, celkem potrvá více než pět let.

MEDIA KIT

Projekt SPIL (Sustainable Process Integration Laboratory/Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost)

Projekt řešený mezinárodním vědeckým týmem pod vedením profesora Jiřího Klemeše v NETME Centre při FSI VUT v Brně. Projekt SPIL byl připravený v NETME Centre a je podpořen z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt byl zahájen 1. 2. 2017 a potrvá více než pět let. Cílem projektu je vybudovat mezinárodně konkurenceschopné výzkumné pracoviště a dosáhnout aplikovatelných poznatků, které přispějí k řešení zvýšení účinnosti procesního a energetického průmyslu, zejména k minimalizaci tzv. skleníkové, dusíkové, energetické a vodní stopy.Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

NETME Centre

NETME Centre je regionální výzkumné a vývojové centrum, které vychází z dlouhodobé úspěšné výzkumné činnosti Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Vzniklo v roce 2010 a rychle se etablovalo do moderního centra vědy a výzkumu. NETME Centre má jako technologický integrátor za cíl především inovovat strojírenství v České republice. Centrum pomáhá při rozvoji odborných znalostí tak, aby byl i do budoucna zajištěný růst a dlouhodobá udržitelnost strojírenských oborů

V NETME Centre jsou zastoupeny celkem 4 technické obory: letecký průmysl, automobilový průmysl, energetika a strojírenská technologie.

Přístrojové vybavení

3D laboratoř

Více o 3D laboratoři
V následujících oblastech disponuje 3D laboratoř tímto přístrojovým vybavením:

>


Zaměření výzkumu

Letecký průmysl

Globalizace planety neustále zvyšuje požadavky na letecký průmysl.
Výzkumné týmy v oblasti leteckého

>

Přístrojové vybavení

Aditivní technologie

Tým aditivní výroby je dobře zaveden v NETME Centre. Mimojiné zajišťuje podporu v oblasti

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!