2

Laboratoř aerosolů

Na pracovišti je systematicky a na současné úrovni techniky budováno zázemí pro experimentální studium transportu a depozice aerosolů. Laboratoř aerosolů je vybavena moderními přístroji pro přípravu a experimentální studium kapalných i pevných částic. Výzkumné činnosti zde jsou aktuálně zaměřeny např. na objasnění transportu různých typů částic a hodnocení účinnosti jejich depozice při inhalaci do lidských plic. Základem laboratoře je zkušební trať pro přípravu aerosolu, jeho směšování se vzduchem a měření provozních parametrů proudění.

Připravovat lze kapalné a pevné aerosoly o velikosti 0,1 ÷ 10 µm a koncentracích až 106 cm-3, provádět měření pohybu, velikosti částic a koncentrace částic a jejich morfologie. Pracoviště má vlastní know-how s patentovou ochranou pro výrobu složitých, např. biologických modelů.

Vybavení laboratoře

Nabízíme

  • příprava kapalných i pevných kulových, porézních a vláknitých aerosolů
  • měření velikosti a koncentrace aerosolů různými metodami
  • hodnocení morfologie částic pomocí optické mikroskopie
  • studium proudění dvoufázové směsi vzduch-aerosol ve volném prostoru i ve složitých modelech pomocí moderních optických metod, možnost generovat oscilační proudění
  • měření depozice aerosolu na modelech pomocí různých metod

Zaměření výzkumu

Automobilový průmysl

Výzkum v oblasti automobilového průmyslu stojí dlouhodobě v popředí aktivit NETME Centre.

>

Přístrojové vybavení

Klimatická komora

Klimatická komora slouží ke zkoušení kompletních vozů nebo pouze kabin dopravních prostředků za

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!