ROBOTOOLING

Read more about the 3D laboratory

Formula Student - Dragon 6

After a big success in 2015, we present a new prototype

HORIZON 2020

New opportunities for financing your research
NETME je moderní výzkumné centrum zaměřené na:

547

pracovníků ve výzkumu

39%

zahraničních partnerů

12

mil EUR hodnota našich přístrojů