All posts by netme

Spolupráce. Zdroj: Pixabay.com

Symposium iNETME: Rozvoj mezinárodních kontaktů

NETME Centre si Vás dovoluje pozvat na SYMPOZIUM iNETME na téma Rozvoj mezinárodních kontaktů. Nad sympoziem převzal záštitu děkan Fakulty strojního inženýrství VUT Jaroslav Katolický. 

Termín konání: středa 26. únor 2020 v čase 9:30 – 16:00 hod.

Místo konání: Rektorát VUT, Antonínská 1, Brno – Štukový sál (3. patro)

Registrace zde (konference je pro registrované účastníky zdarma)

PROGRAM

Registrace a zahájení

 • 9:00 – 9:30  Registrace
 • 9:30 – 9:45  Welcome coffee
 • 9:45 – 9:50  Úvodní slovo děkana FSI VUT Jaroslava Katolického
 • 9:50 – 10:00 Představení projektu iNETME a video o strojním inženýrství v ČR – doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.

Panel 1: Pohled diplomatů

10:00 – 10:50  Prof. Pierre Bruno Ruffini

 • Co je a není vědecká diplomacie – odpovědi na klíčové otázky

Profesor mezinárodní ekonomie na fakultě Mezinárodních věcí na univerzitě Le Havre (Francie). V letech 2000 až 2005 působil jako prezident univerzity v Le Havre. Je bývalým poradcem pro vědu a techniku na Velvyslanectví Francie v Rusku a Itálii. Je expertem v právě probíhajícím evropském projektu “Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” (InsSciDE – H2020).

10:50 – 11:20  Dr. Otakar Fojt

 • Spolupráce s britskými vědeckými organizacemi
 • Brexit a Horizont Europe
 • Příklad navázané spolupráce

Regionální ředitel pro střední a východní Evropu. Již 16 let působí na pozici britského vědeckého diplomata v České republice, kde má na starosti vědu. Otakar Fojt tak má přehled nejen o dění v oblasti vědy a výzkumu u nás i v Británii, ale po celém světě. Kromě pozice vědeckého atašé Jejího Veličenstva působí také jako český i zahraniční lektor v oblasti inovací, transferu technologií, vědeckých programů, politik a strategií.

Panel 2: Představení evropských projektů

Vědecká diplomacie jako téma je atraktivní pro výzkumné pracovníky z celého světa. Několik projektů financovaných z programu H2020 v současné době zkoumá a provádí výzkum nástrojů diplomacie.

11:20 – 11:35  Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D./Mgr. Eliška Černovská

Pracuje na Fakultě sociálních studií Karlovy univerzity v Praze a je zapojena do úspěšného projektu H2020 – S4D4C „Použití vědy pro/v diplomacii pro adresování globální výzvy“, jehož cílem je podpořit současnou a budoucí evropskou vědeckou diplomacii ve prospěch evropských kapacit, cílů zahraniční politiky EU a zejména vývoje řešení pro globální výzvy. V projektu vede studii, která hledá osvědčené postupy ve vědecké diplomacii a vodohospodářství.  

11:35 – 11:50  Prof. Pierre Bruno Ruffini

InsSciDE je evropský projekt financovaný programem Horizon 2020. Je zaměřený na rozvoj sdílené vědecké diplomacie napříč Evropou prostřednictvím mezinárodního, interdisciplinárního a průlomového výzkumu. Cílem projektu je vytvořit vstřícný a novátorský dialog, který bude zdůrazňovat přínos vědeckých akademií a sítí vědeckých diplomatů k řešení globálních výzev.

Panel 3: Možnost získání SME partnerů

 11:50 – 12:00  Ing. Eva Kudrnová

Působí v Technologickém centru AV ČR, má na starosti sít Enterprise Europe Network v ČR.

 • služby sítě EEN
 • pomoc při hledání partnerů v projektech

12:00 – 12:10  Mgr. Zdeněk Havel

Projektový manažer pro oblast výzkumu, vývoje a inovací – CzechInvest.

 • představení možností, kterými lze poptávku českých vědců po vhodných zahraničních partnerech prezentovat na zahraničních trzích
 • technologické mise do zahraničí

12:10 – 12:20      prostor pro dotazy

12:20 – 13:30 neformální diskuse a oběd

Panel 4: Zkušenosti nositelů ERC grantu

13:30 – 14:00      Ing. Petr Neugebauer, Ph.D.

Nositel ERC grantu, nyní působí na CEITEC VUT v oblasti paramagnetické rezonance. Absolvent VUT, doktorské studium absolvoval ve Francii v Grenoblu. Po dokončení doktorátu pak strávil dva roky ve Frankfurtu nad Mohanem v bio-molekulárním magnetickém rezonančním centru. A před návratem do ČR ještě následovalo pět let na univerzitě ve Stuttgartu.

 • profesní cesta
 • jak na zahraniční kontakty
 • cesta k získání ERC grantu

Panel 5: Praktické tipy

14:00 – 14:30      PhDr. Lenka Mynářová

Lenka Mynářová má dlouholeté znalosti a zkušenosti v oblasti marketingových výzkumů, marketingu vědy a výzkumu a transferu technologií v globálním měřítku. Jako členka představenstva společnosti Elmarco, s.r.o. vedla marketing při uvádění technologie Nanospider na globální trh. Podílela se na komercionalizaci výsledků VaV jako členka Advisory Comitee Bochemie a.s. V současné době vede projekty Horizon 2020, Eurostars a projekt Hydal v jeho cestě na globální trh. Přednáší marketing vědy a výzkumu a transfer technologií v ČR i zahraničí.

 • možnosti využití marketingu v prostředí vědy a výzkumu
 • PR vědeckých výsledků a marketingový mix vědeckých výsledků
 • jak nastartovat úspěšný marketing vědy a výzkumu

Panelová diskuze: „Možnosti českých vědců ve vztahu k mezinárodní vědě“

14:30 – 16:00      moderátor Dr. Mgr. Aleš Vlk

Profesionální moderátor českých i mezinárodních akcí v oblasti vědy a výzkumu, spoluzakladatel vzdělávací společnosti Alevia. Jedna z klíčových osob portálu vědavýzkum.cz.

Panelisté:

 • prof., Ing. Vladimír Majer, CSc.Profesor fyzikální chemie, působil na univerzitách v USA a ve Francii a jako vědecký diplomat pro francouzské CNRS. Od roku 2014 pracuje externě na Technické univerzitě v Liberci a jako expert pro Evropskou komisi a české vládní organizace.
 • prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. – profesor v oboru fyzikální chemie a emeritní rektor VŠCHT Praha působí v Technologickém centru v oddělení strategických studií. Působil ve Fyzikálním ústavu AV ČR jako zástupce ředitele a jako výkonný ředitel projektu ELI Beamlines – stavby největšího uživatelského výzkumného laserového centra na světě v Dolních Břežanech. Před tím pracoval na MŠMT ve funkci náměstka pro vědu a vysoké školy. V minulosti dlouhodobě pobýval na Danmarks Tekniske Højskole v Kodani, National Institute of Standards and Technology v Marylandu, USA a opakovaně na Université Blaise Pascal ve Francii. Je nositelem francouzského Řádu akademických palem (Chevalier de’l Orde des Palmes Académiques).
 • Dr. Markéta Kubánkováabsolvovala PhD na Imperial College London, kde také pokračovala v ročním postdoktorálním výzkumu jako EPSRC Doctoral Prize Fellow. V listopadu 2018 se přesunula do Německa na Max Planck Institute for the Science of Light, spoluzakladatelka platformy http://czexpatsinscience.cz – platforma sdružující české vědce a vědkyně v zahraničí
 • Mgr. Jiří Nantl, LL.Mředitel CEITEC MU Středoevropského technologického institutu
 • Ing. Petr Neugebauer, Ph.D.nositel ERC grantu působící na CEITEC VUT
 • Jan Ostřížek, Ph.D.řídí mezinárodní vztahy ve výzkumném centru RECETOX

 

REGISTRACE: https://forms.gle/gaKXfGmzEFccjf4r7

Kontakt:                                           Ing. Blanka Marušincová, MSc 

Logo MŠMTSympozium je realizováno v rámci projektu LTI19001 iNETME – International NET for Mechanical Engineering, který je financován z programu INTEREXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

The SPIL Research Team

The 3rd SPIL Conference: Energy, Water, Emission & Waste in Industry and Cities

The main goal of the SPIL Scientific Conference is to share new knowledge and implementation progress from all areas of Process Integration and Sustainability research. The presenters are world-leading researchers, who will provide unique insights into their team’s latest focuses and developments. 

Date: 21. – 22. 11. 2019

Place: Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology

More information (including registration form) is available here. Read more about about the 2nd SPIL Conference here.

SPIL project, and its conference, is co-funded by the European Union and the Ministry of Education, Youth and Sports, via grant No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000456 of the “Operational Programme Research, Development and Education”, Priority 1: Strengthening capacity for quality research. More information here.

OP VVV_ENG

 

 

 

 

European School of Makers se konala díky zapojení strojLABu do projektu FabLabNet

FabLabNet BIGFest in Trento, the FabLab festival

Saturday 18 and Sunday 19 May, at the MUSE in Trento, the big closing event of the EU FabLabNet project

 After three years of work, Saturday 18 and Sunday 19 May, the FabLabNet Project will conclude its journey with a two-day celebration and meetings, dedicated to all lovers of technology and innovation, young and old. For the occasion, the nine FabLabs of the INTERREG Central Europe FabLabNet project will meet in Trento for a public presentation of the activities and results achieved in the field of digital prototyping and shared innovation. Two days in which conferences and technological demonstrations will alternate with music, interactive activities, flight tests with drones and – for night owls – a night of music, video mapping and technological sounds. The FabLabNet BIGFest will be an unmissable opportunity for technology enthusiasts, families looking for a special weekend, or even the merely curious who want to meet experimenters, inventors, creatives and artists in an international environment.

interreg

The programme starts on Saturday morning with three conferences at Palazzo delle Albere, where national and European experts will be exploring the role of FabLabs in the world of Business (9am-1pm), Education (2pm-4pm) and Communities (4pm-7pm).

Starting from Saturday afternoon, and for the whole day on Sunday, the nine FabLab project partners – from Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia – together with more than twenty representatives of FabLabs and Italian companies working in the field of technological and social innovation, will be presenting prototypes, activities and stands related to creativity and digital inventions to the public.

A special flight cage will be set up to allow visitors to experiment with flying drones.

Saturday evening, starting at 6pm, “FabNight” will open: a multimedia event in the name of technology in which speakers, gamers and artists will be performing. Young creatives, incredible inventions and numerous well-known names such as YouTuber Andrea Galeazzi, presenter Paolo Labati, beatboxer Lil Klips, musicians AnansiArdan Dal ReacTjTina Baffy and Sabota VJ, along with many others, will take turns on stage.

To recharge your batteries, food trucks will be open for the duration of the event.

All activities will be free, admission to conferences will be open while seats last (online registration is recommended).  For the occasion, the MUSE will be open to the public at the special rate of €3.

The full programme of the event and the online registration to the conferences are available athttp://fablab.muse.it/fablabnet-big-fest/

FOCUS: the International Conferences

On Saturday 18th, the BIGFest will start with 3 International Conferences, of particular interest to technology enthusiasts, experts and professionals. Held in the prestigious setting of Palazzo delle Albere, the three conferences will discuss the interactions between FabLabs and Companies (9am to 1pm), FabLabs and Education (2pm to 4pm) and FabLabs and Communities (4pm to 7pm).

Expert speakers on the theme of “FabLabs and Companies” will include Ann Christin Döding from lvh APA Bozen Confartigianato Imprese, Paolo Gregori and Matteo Perini from PROM Facility, Trento. The MakerSpace in Munich will present its experience with BMW, while the FabLab in Budapest will illustrate its partnership with leading robotics company KUKA.

On the subject of “Education”, experts from MUSE FabLabFabLab Bielsko-Biala (PL) and the University of Brno (CZ) will talk to Tine de Pauw (Brussels Photonic Team), Orietta Daprà (training consultant in educational services), Daniele Khalousi and Marcello Scaravella of the FabLab in Parma.

Lastly, we will talk about “FabLabs and Communities” with Happylab in Vienna, RogLab in Ljubljana and FabLab in Zagreb. Prof. Bojan Baletić (University of Zagreb), educators Emanuela Leva (Soprasotto, Milan) and Vittoria de Mare (Carpe Diem, Trento), and makers Zoe Romano (WeMake, Milan) and Matilde Bognolo (MUSE FabLab) will focus on the ways in which FabLab can catalyse social and technological innovation.

Admission to the conferences is free and includes coffee breaks and light lunches, but places are limited and we recommend that you book your place at the link below well in advance:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUniDG8RC3l0rdaeFA6bhG9b0evkI6P7FVdSlJcyNx_jGRTw/viewform

The full programme of the FabLabNet BIGFest: http://fablab.muse.it/fablabnet-big-fest/

FOCUS: FabDays

For children, families or the merely curious, the BIGFest will offer two days of activities, stands and technological demonstrations starting on Saturday afternoon and throughout Sunday at the MUSE and its garden.

31 national and European FabLabs will be presenting prototypes and activities. Particularly interesting events for children of the many activities going on will include Flight Testing to safely test drones, Nintendo LABO to play with Switch in a new and creative way, and PixelArt to create art like a real computer! For those who feel like it, with Insetti Robot it will be possible to create a cyber-beetle to take home (reservation required at the link: www.roglab.si/en/fabbox/2019/robotic_beetles).

To recharge your batteries between one discovery and the next, food trucks will be available in the MUSE garden on both Saturday and Sunday.

Programme and list of exhibitors: http://fablab.muse.it/fablabnet-big-fest/

FOCUS: FabNight

On Saturday 18th, from 6pm onwards, creatives, inventors, artists, gamers and YouTubers will take turns on the stage of the MUSE for an exceptional evening of music and ideas on the theme of technology and innovation.

The evening will begin with TECHNO BLA BLA BLA (7pm to 9pm), a series of short, easy to understand talks that will describe what it means to innovate today.

A group of young Alfieri della Repubblica (Filippo Pasquazzo, Enrico Cescato, and Samuele Ropelato, accompanied by Prof. Monica Ropele, of the De Gasperi Institute of Borgo Valsugana) will then take turns on the stage, winners of the prestigious title for their App “My Voices”, created to help one of their classmates with communicative and relational disabilities. Edoardo and Federica Taori will present Plants Play: a device for listening to the “voice of plants”; Necomimi will demonstrate a strange way of using brain waves; the Fire Brigade will be flying their Hi-Tech drones; the artist Lil Klips will tell you what he means by “DIY” music; Miss Lala will play with light; the Makey Makey kit get you playing with the strangest objects; and Ardan Dal Rì will present “Body Glove: when technology makes DNA resonate”.

This will be followed by the GAMERS’ DIALOGUE (9 pm to 9.30 pm), in which gamification guru Fabio Viola will talk with Elisa Di Lorenzo – the first Italian game producer – about the possibilities of developing the video game medium in the coming years.

After the TALKS, “L’altromovimento” company will be offering something more purely entertaining, with their “Dance with Drones” choreography. YouTuber Andrea Galeazzi and presenter Paolo Labati will then take an entertaining and irreverent look of what you can – and can’t – do with technology, nowadays…

From 10pm onwards, the music will start with beatboxer Lil Klips (Isam Maarouf), the musical experiments of Anansi & Ardan Dal Rì and – directly from “Italia’s Got Talent” – the ReacTj show with its surprising interactive table.

Finally, you can dance with the DJ set by Tina Buffy & Sabota VJ.

Seminar

Seminar & Workshop H2020: „Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowships“ action

The MSCA-IF Action (Individual Fellowships) is part of the most renowned EU research and innovation program Horizon 2020. The Action supports researchers in gaining experience and boosting their career through international, inter-sectoral and interdisciplinary mobility.

The Action supports researchers moving within Europe, as well as those coming in from other parts of the world, researchers who aim to restart their research career after a break, or researchers coming back to Europe to find a new position.

The seminar will primarily focus on MSCA-IF Action, however, participants will be introduced to the ERC Grants Scheme as well.

The workshop will focus on a hands-on practice of project proposal preparation.  This event is organized by Brno University of Technology in cooperation with the Technology Center of the Czech Academy of Sciences (TC CAS)

Date: 11 th April 2019, 12:30 – 16:00 (registration 12:00 – 12:30)

Venue: Brno University of Technology, Rectorate, Antonínská 548/1, Room 3.03

The event is open to all researchers who take interest in MSCA-IF and ERC grant calls, to experienced research mentors who lead other researchers, also to project managers and grant office administrators. Other stakeholders interested in H2020 program will be welcome as long as the room capacity allows it.

The event will be held in English, an interpreter will not be provided.

Speaker: Mgr. Zuzana Čapková, MSCA and ERC Grants National Contact Point, TC CAS

Program:

 • 12:30 – 13:10 Introduction of the MSC Actions (Mgr. Zuzana Čapková)
 • 13:10 – 13:35 MSCA-IF grant holder – sharing experience (Dr. Mireia Diez Sánchez)
 • 13:35 – 14:00 MSCA project evaluator – sharing experience (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná)
 • 14:00 – 14:15 Coffee break
 • 14:15 – 15:45 Hands-on workshop, the perspective of a grant holder and a project evaluator
 • 15:45 – 16:00 Q&A, consultations

Registration is open until 10th April 2019 or until capacity is reached here. Event coordinator: Ing. Jana Vránová, tel.: 541 145 236, e-mail: vranova@ro.vutbr.cz

Kovový 3D tisk

European School of Makers – 3D metal printing

Additive technologies in mechanical engineering

StrojLab at Brno University of Technology participates in the “European School of Makers” created by international project FabLabNet and offers two courses for the metallic 3D printing:

More information can be seen here.

 

interreg

Registration at the 2nd SPIL Conference

SPIL project hosts 2nd successful international Conference on Sustainability and Process Engineering – SPIL 2018

On the 30 & 31 August 2018, international researchers from 20 countries, 6 continents and 29 universities and companies gathered in Brno for the 2nd SPIL Scientific Conference on Energy, Water, Emission and Waste in Industry and Cities, at Faculty of Mechanical Engineering of Brno University of Technology (BUT).

The conference adopted an intensive two-day format with plenary lectures, supplemented by panel and group discussions and poster sessions. The conference was organised by the Sustainable Process Integration Laboratory (SPIL), which is led by Professor Dr Ing Jiří Jaromír Klemeš, DSc, dr h c (mult).

Guest delegates joined BUT staff and student delegates to have the privilege to learn from and interact with internationally recognised authorities. The delegates represented countries including Austria, China, Germany, Hungary, India, Ireland, Italy, Malaysia, New Zealand, Philippines, Poland, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Switzerland, Taiwan ROC, United Kingdom, and Ukraine. Among the delegates were Editors-in-Chief of high impact international journals – Journal of Cleaner Production and Renewable & Sustainable Energy Reviews (Elsevier).

To bridge the gap between industry and academia research, the managing director of CALGAVIN, UK (an international high-tech heat transfer intensification company) and representatives of local industry joined the conference. Delegates also had the opportunity to visit the laboratories of UPI – Institute of Process Engineering and EI- Energy Institute of BUT.

The conference generated substantial external exposure for Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, NETME Centre and SPIL. Since the 1st SPIL Conference last year, several noticeable results have developed including joint publications in high Impact Factor journals and several joint EU Project applications.

SPIL project, and its conference, is co-funded by the European Union and the Ministry of Education, Youth and Sports, via grant No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000456 of the “Operational Programme Research, Development and Education”, Priority 1: Strengthening capacity for quality research. More information here.

OP VVV_ENG